Zašto se daruje 450 mL krvi? Krv je lijek. Da bi liječenje bolesnika bilo uspješno, mora se primijeniti u točno određenoj količini kao i svaki drugi lijek. Organizam odrasle osobe, tjelesne težine iznad 55kg ima više od 4,5 L krvi. Prosječno, krv čini 12% tjelesne težine čovjeka. Gubitak krvi do 15% organizam podnosi bez ikakvih popratnih pojava. Davanje 450mL krvi organizam gubi manje od 10% ukupne količine krvi. Uobičajeno doza uzete krvi je 450mL. To je standardna doza uzete krvi i prema tome se izračunava potreban broj doza krvnih pripravaka za liječenje bolesnika.

Gdje i kada se može davati krv? Krv možete davati svakodnevno na organiziranim akcijama davanja krvi ili u transfuzijskoj ustanovi. Redovite akcije davanja krvi provode se u svim većim radnim organizacijama i mjesnim zajednicama (mjesnim odborima). Vrijeme i mjesto održanja akcija najavljuju se putem javnih glasila (novine, radio, TV), a mjesto davanja obilježeno je plakatima. U svim transfuzijskim ustanovama krv možete davati saki radni dan.

Tko je dobrovoljni darivatelj krv? Definiciju dobrovoljnog darivatelja krvi odredila je Međunarodna udruga transfuziologa (ISBN), Međunarodni Crveni križ (IFCR), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Europsko vijeće (Council of Europe) i prihvaćena je u svim zemljama svijeta.

Tko organizira dobrovoljno davanje krvi? Organizaciju dobrovoljnog davanja krvi u većini zemalja svijeta provode humanitarne organizacije poput Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, razni klubovi dobrovoljnih darivatelja krvi i transfuzijska služba.

Zašo se organizira dobrovoljno davanje krvi? Krv nije moguće proizvesti na umjetan način. Jedini izvor toga lijeka je čovjek - darivatelj krvi. Svi mi, kada nam zatreba krv kao lijek, ovisni smo samo o dobrovoljnim darivateljima krvi.

PROJEKT – “RAZVOJ ŠKOLSKOG VOLONTIRANJA USPOSTAVOM MREŽE VOLONTERSKIH KLUBOVA CRVENOG KRIŽA”

Novosti | 19-10-2018

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad je bio partner u projektu ,,RAZVOJ ŠKOLSKOG VOLONTIRANJA USPOSTAVOM MREŽE VOLONTERSKIH KLUBOVA CRVENOG KRIŽA” referentnog broja UP.04.2.1.01.0080. financiranog unutar natječaja Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2O2O. iz Europskog socijalnog fonda. Projekt provodi Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije u partnerstvu s Udrugom Glas mladih Križevci, OŠ lvan Benković iz Dugog Sela te SS Jastrebarsko. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.040 386,07 kuna te je u 100% iznosu sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je uključivanje učenika u humanitarne, edukativne i socijalno osjetljive volonterske programe na području Zagrebačke županije. U projektu sudjeluje 8 koordinatora volontera Gradskih društava Crvenog križa, 32 mentora volontera iz 32 škole, 160 učenika volontera te županijski koordinator volontera. Projekt se provodi na području cijele Zagrebačke županije, a traje od 1.6.2017. do 31.10.2018. godine. Nositelj projekta je Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije. Provođenjem projekta se povećao broj učenika volontera, a time i unaprijedila kvaliteta programa društava Crvenog križa i školskog volontiranja. U sklopu projekta su osmišljena i provedena tri nova volonterska programa: Mali interventni timovi, Vršnjačka podrška učenicima i djeci migrantima te Klinci čuvalice životinja. Za aktivno i kvalitetno volontiranje u navedenim programima, učenicima su bile potrebne specifične vještine koje su usvojili na edukativnim kampovima u Domu Crvenog križa na Sljemenu (vještine u kriznim situacijama, metode rada s mladim učenicima, specifičnosti rada i podrške djeci migrantima, postupanje sa životinjama). Tijekom šestomjesečnog trajanja pojedinih programa, mentori, koordinatori i učenici sudjelovali su na mjesečnim druženjima volontera radi upoznavanja i razmjene međusobnih iskustava na projektu. Sudjelovanjem u volonterskim programima, učenici volonteri su stekli nova iskustva i vještine van područja redovnog školovanja te razvili empatiju za ljude i životinje. Svoje iskustvo i dojmove svi su sudionici (mentori, koordinatori lokalnih područja i učenici) podijelili na Završnom kampu koji se održao početkom rujna u Domu Crvenog križa u Novom Vinodolskom.

S našeg područja u projektu su sudjelovale 3 osnovne škole i to: OŠ Đure Deželića i OŠ Stjapana Basaričeka iz Ivanić-Grada i OŠ Milke Trnine iz Križa. Za program Klinci čuvalice životinja su se odlučili škola S.Basaričeka i M.Trnine, a za program Vršnjačka podrška učenicima i djeci migrantima se odlučila škola Đ.Deželića. U projektu je sudjelovalo ukupno 18 učenika, 3 mentora volontera iz škola, te 1 koordinator volontera GDCK Ivanić-Grad. Ukupno smo odvolontirali 367 sati. Svi su iz ovog projekta odnijeli puno iskustva o volontiranju i pomaganju bližnjima, te će i nadalje nastaviti s volontiranjem u svojoj školi i zajednici.