Zašto se daruje 450 mL krvi? Krv je lijek. Da bi liječenje bolesnika bilo uspješno, mora se primijeniti u točno određenoj količini kao i svaki drugi lijek. Organizam odrasle osobe, tjelesne težine iznad 55kg ima više od 4,5 L krvi. Prosječno, krv čini 12% tjelesne težine čovjeka. Gubitak krvi do 15% organizam podnosi bez ikakvih popratnih pojava. Davanje 450mL krvi organizam gubi manje od 10% ukupne količine krvi. Uobičajeno doza uzete krvi je 450mL. To je standardna doza uzete krvi i prema tome se izračunava potreban broj doza krvnih pripravaka za liječenje bolesnika.

Gdje i kada se može davati krv? Krv možete davati svakodnevno na organiziranim akcijama davanja krvi ili u transfuzijskoj ustanovi. Redovite akcije davanja krvi provode se u svim većim radnim organizacijama i mjesnim zajednicama (mjesnim odborima). Vrijeme i mjesto održanja akcija najavljuju se putem javnih glasila (novine, radio, TV), a mjesto davanja obilježeno je plakatima. U svim transfuzijskim ustanovama krv možete davati saki radni dan.

Tko je dobrovoljni darivatelj krv? Definiciju dobrovoljnog darivatelja krvi odredila je Međunarodna udruga transfuziologa (ISBN), Međunarodni Crveni križ (IFCR), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Europsko vijeće (Council of Europe) i prihvaćena je u svim zemljama svijeta.

Tko organizira dobrovoljno davanje krvi? Organizaciju dobrovoljnog davanja krvi u većini zemalja svijeta provode humanitarne organizacije poput Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, razni klubovi dobrovoljnih darivatelja krvi i transfuzijska služba.

Zašo se organizira dobrovoljno davanje krvi? Krv nije moguće proizvesti na umjetan način. Jedini izvor toga lijeka je čovjek - darivatelj krvi. Svi mi, kada nam zatreba krv kao lijek, ovisni smo samo o dobrovoljnim darivateljima krvi.

IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG CRVENOG KRIŽA ZA 2019. GODINU

Novosti | 05-03-2020

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA
IVANIĆ-GRAD

IZVJE Š Ć E

o radu Gradskog društva Crvenog križa Ivanić – Grad
za 2019.g.
Ivanić-Grad, veljača 2020.
Broj: 92/2020.

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA IVANIĆ-GRAD
IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA ZA 2019.g.
SADRŽAJ:

I. UVODNE NAPOMENE
II. RAD SKUPŠTINE, ODBORA I TIJELA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
III. IVANIĆ-GRAD, OPĆINSKIH DRUŠTAVA KLOŠTAR IVANIĆ I KRIŽ I MJESNIH DRUŠTAVA
IV. USTROJSTVO DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA I ČLANSTVO
V. MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO, LJUDSKA PRAVA I SLUŽBA TRAŽENJA
VI. DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI
VII. ZAŠTITA ZDRAVLJA I PROMOVIRANJE ZDRAVIH NAVIKA ŽIVLJENJA
VIII. SOCIJALNO-PSIHOLOŠKE POMOĆI
IX. MLADI HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
X. INTERVENTNI TIMOVI i EKIPE ZA BRZI ODGOVOR NA KATASTROFE
XI. PROVOĐENJE ZAJEDNIČKIH AKCIJA CRVENOG KRIŽA
XII. INFORMATIVNO-PROMIDŽBENA DJELATNOST
XIII. MEĐUNARODNA I DRUGA SURADNJA
XIV. DONACIJE
XV. FEAD
XVI. EU PROJEKT: ZAŽELI- „SVE JE LAKŠE UZ ŽENSKE RUKE“
XVII. FINANCIRANJE I PROSTORNO MATERIJALNI UVJETI ZA RAD DRUŠTAVA
a. CRVENOG KRIŽA

UVODNE NAPOMENE
Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad vode je humanitarna organizacija koja djeluje na području Otoka Ivanića.
Hrvatski Crveni križ ustrojavao se povoljno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine broj 71/2010.) I Zakonu o udrugama (Narodne novine broj 88/01 i 11/02.).
Gradsko društvo Crvenog križa realiziralo je svoje zadatke (14 javnih ovlaštenja (članak 8), službene službe (članak 9) i Međunarodno humanitarno pravo i 11 ostalih djelatnosti odgovarajuće lokalne zajednice (članak 10)) zakona, pravila i Strategija RH.Najznačajniji su: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o krvi i krvnim pripravcima, Pravilnik o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka, Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripreme, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o sigurnosti prometa. , , , Na cesti, Pravilnici (5) ZA prvu Pomoc vozačima, Strategija Republike Hrvatske UZ prevenciju ovisnosti, nasilje u obitelji, nasilje među djecom i mladima, prevencija trgovanja Ljudi, visoki minimalni i drugih Više zakona i Pravilnika.
Prikladno naređeni zakoni, Pravilima i strategijama Gradsko društvo Crvenog križa realiziralo je 20 projekata u: Centar za djecu, mlade i obitelj; Savjetovalište za prevenciju ovisnosti; Savjetovalište za osobe s invaliditetom;Trening roditeljskih vještina; Pomoć u učenicima; Nasilje u adolescenskom vezama; Psihosocijalni tretman učenika s poremećajima u ponašanju; Integralne metode u radu s predškolskim djecom i njihovim roditeljima; Prva pomoć i zaštita zdravlja; Klub mladih HCK „Dabar“; Terenske jedinice, “Mladi za mlade” prevencija trgovanja ljudima; Lociranje i uništavanje ambrozije; Klub osoba s invaliditetom “Duga”; Klub osoba s ostalim fizičkim invaliditetom za bavljenje sportskih aktivnosti; Prijevoz osoba s invaliditetom; Klub osoba s dijabetesom “Za bolji život”; Savjetovalište za osobe s dijabetesom; Humanitarni programi;Pomoć i njega u kući, Dostava hrane osobama u socijalnoj potrebi i starijim osobama i Zaštita i spašavanje – brzi odgovor na katastrofe.
II
RAD SKUPŠTINE, ODBORA I TIJELA GRADSKOG DRUŠTVA
CRVENOG KRIŽA IVANIĆ-GRAD, OPĆINSKIH DRUŠTAVA KLOŠTAR IVANIĆ I KRIŽ I MJESNIH DRUŠTAVA
Skupština prema Odluci iz 2016. godine broji 21 člana.
Na sjednici Skupštine razmatrali su pitanja od važnosti za rad i djelovanje Gradskog društva Crvenog križa Ivanić Grad.Usvajanje Statuta Gradskog društva Crvenog križa Ivanić – Grad, usvajanje Odluke o izboru u Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić – Grad, upotreba Poslovnika o radu Skupštine Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić – Grad, Usvajanje Plana rada i financijsko planiranje, te korištenja Izvještaja o radu i Financijskog plana izvješća.
U promatranom roku održali su se u 2 sjednice Skupštine koje su razmatrale 13 točaka dnevnog reda.
Na sjednicama Odbora razmatrali su pitanja od važnosti za rad i djelovanje Gradskog društva Crvenog križa, općinskih i mjesnih društava Crvenog križa.Odbor Gradskog društva Crvenog križa biološko redovito izvještavanje o operativnim zadacima Hrvatskog Crvenog križa, koji je trebao odlučiti o svim važnim pitanjima važnosti za rad po službenoj službi broja Gradsko društvo Crvenog križa kao slučaj o Službi traženja, dobrovoljnom darivanju krvi, humanitarnoj pomoći, socijalnom programu , zdravstvenu prosvjetu, suradnju sa međunarodnim i domaćim organizacijama, financiranje i imovinu Gradskog društva Crvenog križa, organiziranje Crvenog križa, mladih Hrvatskog Crvenog križa, solidarnost na djelu, pripremanje i pokretanje zajedničkih akcija Hrvatskog Crvenog križa, obilježavanje Tjedna i Dana Crvenog križa, Dana DDK ,
U promatranom roku održano je 6 sjednica Odbora je bilo razmotriti 66 točaka dnevnog reda.

III.
USTROJSTVO DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA I ČLANSTVO
Ustrojena je mreža društava Crvenog križa na cjelokupnom području Otoka Ivanić. Ustrojeno je 1 (jedno) gradsko društvo, 2 (dva) općinsko društvo, 9 (devet) mjesnih društava, 37 (tridesetsedam) osnovnih društava-ogranaka, 3 kluba Crvenog križa i terenskih jedinica, 7 (sedam) osnovnih društava mladih HCK. Izabrano je 37 povjerenika i 37 zamjenika povjerenika osnovnih ogranaka, 99 članova mjesnih društava, 32 člana Skupštine općinskih društava i 21 zastupnika Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad i 10 savjeta i članova 55 članova Crvenog križa.
Broj članova Crvenog križa, ukupan broj volontera (66),
– aktivnih (51)
– aktivnih-mladih (15)
Počasni (3), potporno-pomažućih (18), darovatelji krvi (820) ili ukupno 907 članova.
Rad društava Crvenog križa i odabrao je na sjednici Skupštine, Odbora i tijela zadovoljavajućeg je. Izrađeni su potrebni dokumenti, ispravni i odluke za rad društava Crvenog križa.
Aktivnost osnovnih ogranaka organizirana je u akcijama solidarnosti na djelu mjesnih društava i radu mladih HCK-a, DDK-a i zajedničkim akcijama HCK-a i socijalno-humanitarnih zadataka.
Valja je istaknula da su aktivisti i članovi društava Crvenog križa koji su aktivni u društvima, predstavljaju ogromni ljudski i kadrovski potencijal koji imaju društvo. Svojim volonterskim, humanim i kontinuiranim radom moguće izvršiti mnogobrojne zadataka društava Crvenog križa.
Ukupni broj volontera je 66 koji su volontirali ukupno 6794 sati u raznim poslovima;
 Administrativne usluge – pisanje poziva DDK i obavijesti, evidentiranje u knjigama o brojevima davanja, izrada akreditacija, letaka, plakata, pamtilica i dr.
 Intelektualne – Zdravstvene edukacije, Osposobljavanje za prvu pomoć, rad s osobama s invaliditetom i dr.
 Socijalne – Podjela humanitarne pomoći, Solidarnost na djelu, priprema i popravak paketa (Uskrs, Božić, 01.10. Dan starih osoba)
 Fizički – rad u skladištu humanitarne pomoći, u skladištu opreme, uništavanje ambrozije
 Drugo – U zaštiti i spašavanju, vježbanju zaštite i spašavanja, Klub mladih HCK “Dabar”, Klub osoba s dijabetesom “Za bolji život”, sajmovi, Bučijada, organiziranje dobrovoljnog darivanja krvi, mjerenje šećera i tlaka, pomoć građanima s medicinskim pomagalima i dr.

IV.
MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO, LJUDSKA PRAVA
I SLUŽBA TRAŽENJA Služba
je imala međunarodnu obvezu svake države potpisnice Ženevskih konvencija (Vlada Republike Hrvatske 1992. god.) U Republici Hrvatskoj Služba je propisala zakonsku javnu vlast hrvatskog Crvenog križa. Služba traženja bila je jedna od najstarijih djelatnosti pokreta Crvenog križa, zadao joj je izvještaj o žrtvama oružanih sukoba i provokaciji postupaka traženja nestalih osoba, a oni su uspjeli shvatiti što brže kontaktiraju između podijeljenih članova obitelji, a koji su zaostali ili nestali zbog elementarnih nesreća, ekonomskih migracija i toga sličnog promiču ljudskih prava i međunarodnih humanitarnih prava.Prilog člana 8 zakona o Hrvatskom Crvenom križu ustrojava se Služba traženja, iz koje su proizvedeni zakonski zakoni o samouvjerenju da financiraju ovu djelatnost. Služba traženja još uvijek rješava zahtjeve za traženja osoba nestalih tijekom Domovinskog rata, II. Svjetskog rata, sukoba u Bosni i Hercegovini, te mirnodobska traženja.
U 2019. godini ostalo je s 31.12. još 11 traženja.
Predmeti su riješeni pronalaženjem tražene sobe, stvorili kontakate između podijeljenih članova obitelji s obiteljskim porukama, a drugi su pokušali. U službi traženja educirano je i osobljem ukupno 10 volontera i djelatnika Crvenog križa.
V.
DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI
Značajna aktivnost Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad organizirano je prikupljanje i organiziranje darivanja krvi. Planirane doze krvi za potrebe Republike Hrvatske raspoređene su po županijama, gradovima i općinama.
Pokazatelji koji govore o uspješnosti prikupljanja krvi Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad.
Gradsko društvo Crvenog križa planiralo je prikupiti 1160 doza krvi, a prikupilo je 1233, što je bilo više za 73 doze.
Realizirali smo 4 (četiri) redovne velike akcije (na 5 lokacija: Križ, Novoselec, Kloštar Ivanić- Graberje Ivanićko i Ivanić-Grad) i 4 (četiri) muške akcije darivanja krvi ili samo na jednoj lokaciji (Ivanić-Grad).
Datum Mjesto Plan Pristupilo Odbijeno Dalo Prvi puta
02.02. Ivanić-Grad 45 60 19 41 1
18.03. Križ 40 61 9 52 3
-II- Novoselec 35 46 6 40 0
19.03. Kloštar Ivanić 25 29 5 24 0
-II- Graberje Ivanićko 20 20 2 18 1
20.03. Ivanić-Grad 140 178 25 153 8
30.04. Ivanić-Grad 45 61 15 45 2
17.06. Križ 35 48 9 34 1
-II- Novoselec 35 50 8 42 1
18.06. Kloštar Ivanić 20 23 4 19 0
-II- Graberje Ivanićko 25 28 3 25 0
19.06. Ivanić-Grad 115 140 15 125 3
31.07. Ivanić-Grad 40 41 10 31 1
16.09. Križ 40 32 4 28 1
-II- Novoselec 35 24 2 22 0
17.09. Kloštar Ivanić 20 28 8 20 0
-II- Graberje Ivanićko 20 34 7 27 1
18.09. Ivanić-Grad 140 149 17 132 5
31.10. Ivanić-Grad 50 77 18 59 4
16.12. Križ 40 49 12 37 0
-II- Novoselec 35 48 11 37 1
17.12. Kloštar Ivanić 20 35 8 27 3
-II- Graberje Ivanićko 25 31 5 26 0
19.12. Ivanić-Grad 140 194 28 166 6
UKUPNO 1160 1484 251 1233 38

Prvi puta dali krv:
30.04.
1. Haović Miljenko, Križ
2. Šafran Mihael, Kloštar Ivanić30.01.
1. Očić Jasmin, Križ
18-20.03.
1. Šenija Silvija, Novoselec
2. Očić Jurica, Križ
3. Bakran Božidar, Križ
4. Meštrović Valentina, Graberje
5. Tomac Petra, Ivanić – Grad
6. Tovernić Silvia, Ivanić – Grad
7. Juren Paola, Ivanić – Grad
8. Krajpl Martina, Knin
9. Liker Gordan, Ivanić – Grad
10. Barec Irena, m Dubrovčak Lijevi
11. Brkić Ankica, Graberje Ivanićko
12. Miljan Nikolina, Ivanić – Grad
31.10.
1. Saša Utješinović, Ivanić – Grad
2. Džafić Mateo, Ivanić – Grad
3. Tony Razum, Ivanić – Grad
4. Popović Gecan Iva, Kloštar Ivanić
17.-19.06.
1. Pranjić Dokmanić Marina, Križ
2. Moćan Filip, Križ
3. Novačić Ivan, Kloštar Ivanić
4. Bošnjak Zdravko, Kloštar Ivanić
5. Zoger kristina, Ivanić – Grad31.07.
1. Herceg Pendelić Marina-Trebovec
16.-18.12.
1. Marina Korman, Novoselec
2. Petra Domitrović, Kloštar Ivanić
3. Sačer Ivan, Kloštar Ivanić
4. Šviglin Mateja, Kloštar Ivanić
5. Miljan Robert, Ivanić – Grad
6. Žuljević Ilija, Kloštar Ivanić
7. Pupić Drago, Zagreb
8. Kuzmić Leon, Dubrava
9. Tomislav Brčina, Križ
10. Presnec leon, Ivanić – Grad

16.-18.09.
1. Karlo Kranjčina, Kloštar Ivanić
2. Tomislav Moćan, Novoselec
3. Vinko Brkić, Graberje Ivanićko

Dan DDK 25.listopad
Pitate se tko je darivatelj krvi? Dobrovoljni darivatelj krvi bio je osoba koja daruje krv, plazmu ili staničnim dijeljenjem krvi po svojoj slobodnoj volji i ne prima za bilo kakvu nadogradnju, niti novčanu niti na način koji se može smatrati dobrim novcem. Skromna uspomena (dar) i osvještavanje nakon davanja krvi prihvatljivih su za dobrovoljno davalaštvo krvi. Dobrovoljni darivatelji krvi su posrednici, aktivan sudionik u liječenju bolesnika, tj. on je aktivna veza između zdravog dijela društva i bolesnika.
Na području Općine Križ dana 25.10.organizirana je podjela priznanja darivateljima sa 100 davanja Korman Ivan, 75 Hršak Dragan, 50 davanja Rupčić Drago, 30 davanja Kostanarević Boris, 20 Turčinović Suzana, 10 davanja Sanković Siniša i Jareš Mateja, te prva davanja Bakran Božidar i Marina Pranjić Dokmanić, posebno zahvalu za završno priznanje dobile su Tepeš Ljubica (47) i Zlatica Derežić (55) priznanje darivateljima uručio je zamjenika načelnika Općine Križ Zlatko Hrastić, te volonterkama Štefici Kantura, Mirjani Paher i Vlasti Jalžečić za doprinos i pomoć kod rada s darivateljima uručio je ružu te im se ruži ruži ruži zahvalio za dosadašnji rad. Dodjeli su se predstavili i predsjednik Općinskog društva Crvenog Križa Tomo Blažinović, i predsjednik Mjesnog društva Crvenog križa Novoselec Damir Bulka.

U Općini Kloštar Ivanić također je održao dodjeli priznanja darivatelji koji su krv darovali 125 puta Vlado Golub, Kljak Vladimir sa 100 davanja, Popović Vinko za 50, Kranjčina Ivan za 40, Kranjčina Ivana za 20 davanja, Kelin Filip 10, Vincek Valentina 5 puta darovanu krv te za prvo davanje Bošnjak Zdravko. Zahvale za završnu darivaciju dobili su Tupek Josip (101), Kamenščak Vlado (104), Jandrijević Petar (104). Također su se zahvalili i volonterkama Đurđici Grganja, Anuša Krešo, ispred priznanja ODCK je primila i Ana Stilinović.
Za područje Grada Ivanić – Grada dana 29.10. održana je dodjela priznanja i nagrada dobrovoljnih darivateljima krvi u Spomen domu A.Vulinca.Priznanja su preuzeli Jakčin Tomo, Mikac Renato i Ivan Štimac sa 100 davanja, Jagar Josip 75 davanja, za 50 puta darovanu krv Jagar Čedomir i Fusek Renato, za 40 Golner Tihomir, 30 Delinić Ivan, 10 davanja Ida Puntarić, 5 Duž Antonia, za prvo davanje zahvalu su primili Ivona Hodak i Badalić Jura. Na dodjeli su se predstavili i neki od volontera koji rade na akcijama davalaštva Franjo Horčićka i Ivanka Biškup koji su također dobili prigodni poklon te djelatnici GDCK Ivanić – Grad Stjepan Fabijanić za doprinos u održavanju i akcijama. Poklon i buket cvijeća dobio je i ravnateljica Ivana Bajt. Zahvalnice i priznanja darivateljima dodijelio je gradonačelnik Javor Bojan Leš.
Na sva tri područja obišli su se grobljanima te su popalili lampe za sve preliminarne darivatelje i volontere
Na županijskoj razini dodjela je organizirana na području grada Jastrebarsko u bankovnom centru Princeza za muške darivatelje s 50 davanja Jagar Čedomir, Kondres Darko, Miroslav Šlopar, Ded Damir, Dalibor Sračić, Rupčić Drago, sa 75 davanja Josip Jagar, Hršak Dragan, Levak Stjepan, sa 100 davanja Jakčin Tomo, Renato Mikac, Ivan Štimac, Korman Ivan, Slišković Nikola, Kljak Vladimir, Vladimir Klanc
, za 125 davanja Vlado Golub, te darivatelji sa završnim zahvalnicom Bakran Čedomir, Kosanović Stevo, Tupek Josip, Kamenščak Vlado, Jandrijević Petar.Ispred Grada Ivanića – Grada bio zamjenik gradonačelnika Željko Posilović, ispred okruga križni zamjenik načelnika Zlatko Hrastić, ispred okruga Kloštar Ivanić zamjenik načelnika Branko Šafran, GDCK Ivanić – Grad Ivana Bajt, Stjepan Fabijanić, Ksenija Kranjčina, novinarka Obiteljskog radija Ivanić Vesna Gregčević Jelica.
U povodu Dana darivatelja krvi, Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović dodijelila je odlikovanje dobrovoljnim darivateljima krvi za svoje plemenitu aktivnost darivanja krvi i krvnih sastojaka u 2017. godini. Crvene Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske primilo je 137 darivatelja i muškaraca koji su darovali krv više od stotinu puta, a žene koje su krv darivale više od 75 puta.S našeg područja odlikovanja su primila 4 darivatelja koja rade: Zlatko Horvat, Ivica Turčinović, Josip Tupek i Poje Mijo.

Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, za izniman doprinos humanitarnom djelovanju prije, za vrijeme i nakon Domovinskog rata, promicanje moralnih društvenih vrijednosti, izgradnju i razvitak odnosa Republike Hrvatske s drugim zemljama, odlikovan je dr. Josip Jelić, predsjednik Hrvatskog Crvenog križa.
Izvršni predsjednik HCK-a Robert Markt odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske, za osobite zasluge u humanitarnom radu i djelovanju te promicanju moralnih i društvenih vrijednosti.

Uručujući odlikovanja predsjednika Republike zahvalila je Crvenom križom koja je ovu godinu posvetila brizi za starije stanovnike, jedna slabija imovina koja se često nalazi iz gradova sa organiziranim sustavom socijalne skrbi. „Vrijeme je u potpunosti ostvareno krilatica Crvenog križa„ Mi vidimo ljude “koja bi trebala biti krilatica svakog društva koje humano promovira svoju budućnost“, kazala je predsjednica Grabar-Kitarović dodavši kako je briga za najranjivije, briga za korištenje snažnog društva u kojem se građani osjećam se sigurno i zbrinuto, bez obzira na svoje imovinsko stanje.

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, za plemenitu i humanitarnu aktivnost darivanja krvi i krvnih sastojaka u 2018.g. za više stotina puta za muškarce, odnosno više od sedamdeset pet puta za žene, au prigodi Dana dobrovoljnih darivatelja krvi u Republici Hrvatskoj, Predsjedništvo Republike odlikovalo je 148 dobrovoljnih darivatelja krvi. Naši darivatelji Vladimir Kljak, Vlado Kamenščak, Marijan Filipović, Zlatko Pajk, Nikola Slišković i Dragoljub Kušić koji su krv darivali sto i više puta primili su priznanje u Uredu predsjednika
Predsjedništvo Republike Kolinda Grabar-Kitarović odlikovala je dobrovoljnim darivatom krvi Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske te dodijelile Povezivanje Republike Hrvatske Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu i Klinike za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti duh“.
„Prilikom svih dosadašnjih dodjela kao i danas, uvijek su me posebno veselili vidjeti tako velike količine odlikovanih. Da bismo ispitali kako u našoj domovini postoje veliki broj ljudi koji su spremni tako često bez ikakve obuzeti darovati svoje vrijeme i energiju za dobrovoljno darivanje krvi “, kazala je predsjednica koja je istaknula kako je slikala naše društvo onakvog kakvog onog doista jest: solidarno i složno kad trebamo pomoći jedni drugima.
Istaknula je i velika snaga Crvenog križa Hrvatske zahvalili su se na humanitarnom radu i brizi za sve stanovnike naše Domovine. Dodjelujući Povelju Republike Hrvatske Hrvatskom zavodu za transfuzijsku lijek, Predsjednica je svoje radno mjesto ocijenila nezamjenjivim u objavljivanju procesa prikupljanja krvi, njezine obrade i daljnjeg korištenja u lijevim ciljevima. „Posebno vas zahvaljujemo na motivaciju stanovništva kako bi potaknuli jednu neodlučnu na darivanju krvi, a da ste u tome uspješni govori i ovako veliki broj naših darivatelja na kojima smo doista izuzetno ponosni“, kazala je.
Izraženo zadovoljstvo što su obilježili Međunarodni dan djeteta dodijelio je Povelju Republike Hrvatske Klinike za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“, predsjednica je čestitala na uspjeh te je pokrenula inicijativu za širenje i opravdanje pregleda djece kako bi od malena mogla sačuvati svoj vid.

Na svečanoj sjednici Skupštine GDCK Ivanić – Grad 19.12. su dodijeljene nagrade učenicima Osnovna škola braće Radića Kloštar Ivanić za likovne i literarne radove na temu dobrovoljnih darivanja krvi.
Za literarni rad:
 Prvo mjesto osvojila je Dora Tomić Babić i Franka Sloup za rad „Kap života“, nagradni bon 300 kn
 Drugo mjesto Dejan Balug za rad „Hvala ti“ nagradni bon 200 kn
 Treće mjesto Emanuel Opačak za rad „Dragi dobrovoljni darivatelju krvi „nagradni bon 100 kn

U kategoriji likovnih radova
 Prvo mjesto osvojio je Marko Orehović, nagradni bon 200 kn
 Drugo mjesto Alen Sekulić nagradni bon 150 kn
 Treće mjesto Ante Dolić, nagradni bon 100 kn
VI.

ZAŠTITA ZDRAVLJA I PROMOVIRANJE ZDRAVIH NAVIKA ŽIVLJENJA

Gradsko društvo Crvenog križa u svom području rada osiguralo je zdravlje, prosvjećivanje i osposobljavanje građana sa svrhom očuvanja i poboljšanja zdavlja.
U „Tjednu borbu protiv TBC-a i ostalih plućnih bolesti“ organizirali smo aktivnosti sa svrhom da se podsjeti na stalnu prisutnost TBC-a kod nas i ljudi potaknu na solidarnost. Upravo zato Crveni križ u suradnji sa zdravstvenim i prosvjetnim službama djeluje na tom području i koristi sredstva javnih priopćavanja. Provedene su aktivnosti kroz predavanja u školi, posjećuju bolesnike, upriliče.
edukativno oglasni punktovi, izložbe radova na TBC-u, izrada književnih i likovnih radova, radio emisije, napisi u lokalnom tisku, nadograđeni „kutići Crvenog križa“ i izrađeni leci.
U svezi ovisnosti o drogama, borbe protiv alkoholizma i pušenja i borbe protiv AIDS-a, Gradsko društvo Crvenog križa organiziralo se prije predavanja, literarne radove, radio emisije, napisali su se u lokalnom tisku.
Osposobljavanje kandidata za vozača vozila na motornim pogonima iz nastavnih predmeta nudi prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnim nesrećama.
Crveni križ provodi osposobljavanje mladih HCK za znanje iz prve pomoći i ekipa podmlatka iz prve pomoći.
CENTAR ZA DJECU, MLADI I OBITELJ “UVIJEK TU”
Centar za psihosocijalnu pomoć i podršku „Uvijek tu“ projekt je Gradskog društva Crvenog križa Ivanić- Grad, financiran iz vlastitih sredstava, proračun Grada Ivanić Grada i Zagrebačke županije.Centar je na financiranje objavio nekoliko projekata koji bi izvodio, ali financijska konstrukcija dovoljna je samo za savjetodavnu radnju i medijsku promociju Centra.
Projekti Centra su:

· Savjetovalište za prevenciju ovisnosti
· Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj
· Edukativni savjetodavaca Zagrebačke županije
· Osposobljavanje socijalnih vještina
· Psihosocijalni tretman učenika s poremećajima u ponašanju
· Pomoć u učenju
· Integralna metoda u radu s predškolskim djecom · Uspostava
roditeljskih vještina
· Nasilje u adolescentima vezama
· Bolnica za igračke
· Uređenje prostorija Centra za psihosocijalnu pomoć i podršku „Uvijek tu“.

Savjetovalište broji savjetodavatelje različitih profila (učitelj, pedagog, socijalni pedagog, socijalne radnike, psihologe, liječnici itd.) Neki savjetodavci djeluju aktivno, neki pasivno (ovisno o broju klijenata i privatnih obveza).

AKTIVNI SAVJETODAVCI PASIVNI SAVJETODAVCI
Petra Oreški, učiteljica razredne nastave Višnja Božić Kušar, učiteljica
razredne nastave Marijana Gazić – učiteljica razredne nastave Maja Celinić, logoped
Irena Haman – učiteljica razredne nastave Kristina Krajnović Gorčan, psiholog
Bernarda Krnić. medicina, spec.školske medicine, dječji i adolescentni integrativni psihoterapeut Sara Sabolić, dr. medicine
Anamarija Čičak, socijalna radnica Filip Zajčić, psiholog
Maja Romanić, socijalna pedagoginja
Natalija Zovkić, učiteljica razredne nastave
Lidija Cerovečki, učiteljica
razredne nastave Maja Zetin, učiteljica razredne nastave
Kristina Rešetar, učiteljica
razredne nastave Danijel Bunjevčević – socijalni pedagog
Marko Kirin – socijalni pedagog

Koordinatorica Centra je Maja Romanić, mag.socijalne pedagogije.
Prikaz rada Savjetovališta za prevenciju ovisnosti i Savjetovališta za djecu, mlade i obitelji

Broj posjetitelja koji su bili uključeni u rad obale Savjetovališta tijekom posjeta vremenu, tada će se prikazati (Tablica 1, Tablica 2).

Tablica 1. Savjetovalište za prevenciju ovisnosti

DOB MUŠKI SPOL ŽENSKI SPOL
Mlađi od 14.g 0 0
Od 15. do 21.g 0 0
Stariji od 21.g 0 0
Tablica 2. Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

DOB MUŠKI SPOL ŽENSKI SPOL
Mlađi od 14.g 12 9
Od 15. do 21.g 1 0
Stariji od 21.g 0 0

Savjetovalište za prevenciju ovisnosti tijekom 2019.godine nije imalo klijenata.
Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj tijekom 2019. godine imalo je ukupno 12 klijenata muškog spola tijekom 14 godina, a 1 klijent starijeg od 15 godina za 9 klijenata ženskog spola dobio je do 14. godine.

Ukupan broj klijenata u oba savjetovališta je 22, od čega je bilo 13 osoba muškog spola, a 9 osoba ženskog spola. Od ukupnog broja muških klijenata (13), 2 korisnika su bili uključeni u savjetodavne radnike, a ostali su zatražili pomoć u učenicima. Od ukupnog broja ženskih klijenata (9), 1 klijent je uključen u savjetodavne radnike, a drugi je pomoć učenicima.

Broj posjetitelja u oba Savjetovališta upućen je od strane liječnika, osnovnih i srednjih škola, Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad ili roditelja djece koji iskazuju teškoće samoinicijativno jave koordinatori Centra.
Najveći broj posjetitelja je do 14. godine, a muški spola u Savjetovalište dolazi zbog pomoći učenicima.
Od ukupnog broja posjetitelja njih 11 nalazi se u naselju Ivanić Grada (centar grada), 3 nalazi se u naselju Kloštar Ivanića, a nalazi se na 8 mjesta Posavskih Brega.
U 2019.godine, ukupno je odrađeno 723 savjetodavnih sati, od čega je 20 odrađeno u dežurstvu od siječnja do ožujka 2019. godine, također je odrađeno 10 sati supervizijskih sastavaka koji su održavani jednom mjesečno.

Provedene aktivnosti kroz razdoblje

Tijekom 2019. godine održano je 10 supervizijskih sastanaka. Na održani supervizijski sastanci savjetodavci su izmijenili iskustva u radu s klijentima, međusobno se konzultirali u radu s klijentima kako bi im pružili adekvatni tretman kako su se dogovarali o rasporedu rada i broj novih klijenata.

Studentice 3. godine preddiplomskog studija socijalnog rada, Anamarija Sertić i Lucija Bašnec, u vremenu od 5.11.2018. do 1.2.2019. godine u Centru odražavaju terensku praksu iz kolegija „Osnove savjetovanja“, od kojih moraju najmanje 24 sata odraditi u pojedinosti ustanove. Cilj terenske prakse je da studentski socijalni rad upoznaju s različitim tipovima savjetavnog rada.Studentice su odradile sve zadatke praktične zadatke, odradile individualni razgovor kako bi se upoznale s radom Centra, upoznale se sa stručnim klijentima i profesionalnim savjetima te su se tako poslužile inicijalnom razgovoru, individualno su odlazile na satove pomoći učenicima kod savjetovanja, kako bi vidjele rad s djecom koji imaju poteškoće u učenicima i / ili iskazuju neke probleme u ponašanju te su prisutni supervizijski sastanci.

U siječnju je uređenje prostora Centra bilo pri kraju, što je bilo moguće projektom Zagrebačke županije. Volonteri Crvenog križa osvjedočili su bojom zidove Savjetovališta, kupljen je sav materijal i pribor za ugodan i kvalitetan boravak u uredu tijekom održavanja pomoći učenicima i savjetodavnom radu. Od ukupnog broja preostalih sredstava (7.748,73 kune), projekt je osigurao sredstva u iznosu od 4.000,00 kuna, dokazano je da je projekt Zagrebačke županije podneseno izvijestio.
Uistinu, zbog velikog broja odrađenih sa klijentima, održan je sastanak sa ravnotežnikom Crvenog križa, Ivanom Bajt kako bi se dogovorili o mjesečnim sjednicama Savjetovališta, broj klijenata i alternativni način financiranja rada Savjetovališta.Dogovoreno je kako se ukida dežurstvo sa vrijednošću, otvoren je novi način primanja zahtjeva za liječenje Savjetovališta i putem elektroničke pošte: cksavjetovaliste.ivanicgrad@gmail.com. Dogovoreno je kako se savjetuje da će vaš rad biti ograničen na dva sata tjedno po narudžbi, zbog velikog broja klijenata (osim ako radnik s klijentom zatraži veći broj trećih operacija). Također, dogovoreno je kako će se preispitati svi klijenti i ja daljnji potrebu za radom u Savjetovalištu, posebno je prošlo duži vremenski period rada s istim klijentima.

Tijekom ostalih mjeseci 2019. godine, rad Centra nastavio je kontinuirano tijekom redovnog i aktivnog rada svih savjeta i posjetitelja. Koordinatorici Centra putem e-maila moraju imati dvije osobe za rad u Centru, a ne zbog manjih financijskih sredstava o uključivanju novih savjeta odlučit će se početkom nove školske godine 2019./2020. kada će znati točan broj klijenata.
U rujnu su dugogodišnje savjetodavnice Marijana Gazić i Irena Haman odlučile preustrojiti rad u Centru, a to su za rad javile učiteljice razredne nastave Kristina Rešetar, Maja Zaetin i Ivana Pilčik. Maja Zetin i Kristina Rešetar zbog uključivanja novih korisnika, krenuli su s pružanjem pomoći učenicima, a Ivana Pilčik nije bila uključena u pružanje pomoći učenicima jer jer vrijeme nije bilo potrebno. Preispitane su potrebne nastavne radnike s dugogodišnjim klijentima kako bi se otvorila nova mjesta i mogućnosti rada s novim klijentima su odgovarajuće potrebe.

U rujnu, listopadu i studiju 2019. godine, socijalni pedagozi Daniel Bunjevčević i Marko Kirin, dokazali su projekt „Trening socijalnih vještina“ u dvije osnovne škole za učenike četvrtih razreda, u Osnovnoj školi Posavski Bregi i Osnovnoj školi Dure Deželića.
Učenje i uvjetovanje socijalnih vještina u program socijalnih vještina ostvarili su u radioničkim izdanjima rada. Svaka radionica obrađuje jednu vještinu (empatija, suradnja, prihvaćanje, prepoznavanje i iskazivanje emocija, kontrola ljutnje, rješavanje problema itd.), A ukupno je provedenih 45 radionica u prvom obrazovnom razdoblju. U OŠ Posavski Bregi radionice su provedene u dva četvrta razreda (ukupno 31 učenik) iz OŠ Đure Deželića u jednom razredu (ukupno 20 učenika). Ovaj projekt važan je preventivni program koji učenike uči svladavanjem osnovnih socijalnih vještina koje koriste u socijalnim odnosima u školi, ali i kod kuće. Razvijene socijalne vještine preveniraju pojavu različitih teškoća u ponašanju koje mogu imati ozbiljne posljedice u kasnijem razvoju djeteta. Ukupno je dokazano 11 radionica u rujnu, održanih na 3 roditeljska sastanka,

U prosincu Centar zatvoreno je nekoliko novih zahtjeva roditelja za uključivanje djece u pomoć studentima, a ne zbog broja stanovnika broj savjetnika je ograničen u brojnim satima, a korisnici koji uđu u popis koji će morati otvoriti novo mjesto, malo će biti uključeno u pomoć studentima.
KLUB OSOBA S INVALIDITETOM “DUGA”
MATERIJALNI I KADROVSKI UVJETI
Što se tiče materijalnih uvjeta rada, oni su u glavnom broju ostali isti i ne donose neke važne izmjene.
Organizacije / susreti organizirani su u prostoru „kućica“ četvrtkom između 16.30 i 20.00 sati. Od početka kalendarske godine susreti su se organizirali jednom tjedno i takav je ritam poštovao sve do danas. Prijevoz je organiziran od strane GDCK IG.
Prostor je opremljen adekvatnim namještajem i sada je prostor konačno u cijelosti prilagođen za susrete s već brojim ljudima koji se u njemu bave raznim aktivnostima.
U klubu je kroz proteklu godinu došlo do promjena voditelja. U lipnju 2019. god. Petra Liber odlazi sa mjesta voditelja, od rujna 2019. god. na mjesto voditelja dolaze Ivana Lenardić i Sanja Emm.
Klub broji 16 članova. Kroz proteklu godinu 3 člana su napustili Klub, a dva nova člana su se pridružila.
Početkom rujna 2019. godine raduju se klubovi odbojkaši Jan Carević i Marta Hlevnjak, au radu kluba i dalje sudjeluju volonteri Daniel Hanžek
TIJEK RADA
tijekom ovog perioda održana su 32 radionice / susreti u izdvojenom prostoru Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad poznati kao „kućica“,
Kazališna skupina Duga održala je svoju probu tijekom svakog druženja / susreta od siječnja do svibnja. Ukupno 15 proba, svaka u trajanju od 1 sata.
S igrokazom „Čudna bolest“ nastupili su u spomenutom festivalu u svibnju 2019. godine.
Gradsko društvo Crvenog Križa Ivanić-Grad, Grad Ivanić-Grad, Općina Kloštar Ivanić i Općina Križ omogućili su ljetovanje za nekoliko članova kluba.
Organizacija je bila jedna i jedna radijska emisija u programu Obiteljskog radija Ivanić tokom godine.
Kao i svake godine uključili smo se u program Uskrsnog sajma, Bučijade i Božićnog sajma u Ivanić-Gradu te je klub sudjelovao na izložbi prodajnih programa ovih manifestacija.

Sudjelovanje na sajmovima se volontiralo:
 Uskršnji sajam (3 sata) – sudjelovali su: voditelj i dva volontera
 Bučijada (6 sati) – sudjelovali su: dva voditelja i dva člana
 Božićni sajam (4 sata) – sudjelovali su: dva voditelja i dva člana

Ukupno je odvojeno 13 sati na web-lokaciji, a volonteri su odvojeni i 87 sati u druženjima

PROJEKTI I SUDJELOVANJA:
Uskršnji sajam TZ Ivanić-Grad – 13. travnja 2019.
F = M 2019. – 23. svibnja 2019.
Radio emisija „Razlike nisu važne“ – 30. svibnja 2019.
Bučijada – 05.listopada.2019.
Božićni sajam – 14.prosinca.2019.
Unutar Kluba djeluje i dramska sekcija koja je nastupala u:
18. Festival jednakih mogućnosti (FM) s kojim su nastupili 23.05. u Zagrebu na Trgu bana Jelačića. Predstavili su se sa igrokazom „Čudesna bolest“ sa kojim su nastupili: Ksenija Pavković, Snježana Dronjić i Marijana Bagarić.
Festival jednakih mogućnosti (F = M) tradicionalna je međunarodna manifestacija urbane kulture programa koja izvodi ljude s invaliditetom, s drugim glazbeno-scenskim i likovnim umjetnicima.Održava se na ulici gdje svaki prolaznik može pogledati program i uvjeriti se u ono što radi, poput drugih umjetnika, postižu visoku umjetničku vrijednost i zadivljujuću publiku. Svojom originalnom formom i programskom koncepcijom, potkraj svibnja na središnjem gradskom trgu, Festival već punih petnaest godina obogatio je kulturnu i turističku ponudu u gradu Zagrebu, s pozitivnim učinkom na razvoj društvenih svijesti o invaliditetu, a mnogi nepravedni izjednačavaju s nesposobnošću. Svrha Festivala predstavlja stvaralačke mogućnosti izvođača programa, širi poruku da i osobe s invaliditetom traže ista prava i obznanjuju ostale građane.
Na trodnevnom uličnom festivalu nastupaju preko 900 izvođača iz zemlje i inozemstva, od kojih oko 600 osoba s invaliditetom.Festival se sastoji od glazbeno-scenskog, likovnog, filmskog, edukacijsko-rekreacijskog i sportskog programa.
Kao što Njemačka
poslužuje, kaže: -Ljubavne su slatke ili se teško lijepe.
Tako i mi imamo Čudnu bolest.

UNIŠTAVANJE AMBROZIJE „ZA GRAD BEZ AMBROZIJE“ „ZA ŽUPANIJU BEZ AMBROZIJE“

Svrha projekta „Uništavanja ambrozije“ ublažavaju posljedice utjecaja ambrozije na zdravlje ljudi.
Ciljevi projekta koji postižu:
• smanjena koncentracija peluda u zraku u vrijeme cvatnje (kasno ljeto i jesen)
• lociranje i karta ambrozija
• uništavanje i uklanjanje ambrozije u skladu s osiguranim financijskim sredinama
• ostvarena edukacija građana putem javnih tribina, radio emisija, ljetovi, plakata , pamtilica, izložba i radionica

Ambrozija raste svugdje: kao korov u kukuruzu, krumpiru, soji, šećernoj repi, duhanu, uz puteve, vodotoke, željezničke pruge, nasipe, na neobrađenim poljima, zapuštenim vrtovima.
Klub mladih uništava ambroziju na javnim gradskim i županijskim površinama, a građani su se uključili u akciju širi širok ambrozije na privatnim mjestima.
Prema procjenama i preliminarnim rezultatima velikih epidemioloških studija koje su provedene na području Zagrebačke županije više od 15% stanovništva ima neke oblike manifestacije alergijskih bolesti. Danas svaki 10 stanovnik Zagrebačke županije osjeća djelovanje peluda ambrozije.Rezultati praćenja kretanja koncentracije peluda u Zagrebačkim županijama od 2003. do 2006. godine pokazali su najveću koncentraciju ambrozije upravo na području Ivanić – Grada koja se postupno smanjuje.
Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić – Grad s problematikom uništavanja ambrozije bavi se od 2004. godine
U realizaciji su sudjelovali: Klub mladih Crvenog Križa “Dabar”, terenske jedinice Crvenog križa, Komunalna služba pri Gradskoj upravi Ivanić – Grad, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Komunalni redar, Komunalni centar doo Ivanić – Grad, Hrvatske vode, Hrvatska vodoprivreda, Hrvatske ceste , osnovna škola u Ivaniću – Diploma, te srednja škola u Ivaniću – Diploma, građani.
Sve materijale smo distribuirali u osnovnoj školi na području Otoka Ivanića, a svi su bili vrtići na istom području.
Snimanje stanja na terenu radile su mobilne terenske jedinice koje su bile sastavljene od članova terenskih jedinica CK, mladih i volontera CK. Postavljanje plakata, uništavanje ambrozije, mobilne terenske jedinice radile su u srpnju, kolovozu i rujnu.

Realizacijom ovog projekta doprinijeli su smanjenoj koncentraciji peluda u zraku te korovnim biljkama, ali i širenju teritorijalnog širenja biljaka. Vrijeme je smanjeno negativno djelovanje peluda ambrozije na zdravstveno stanje stanovništva te upoznalo mlade i građane sa štetnošću, izgledom i načinima uništavanjima ambrozije, a zajednički ih motivirali za njezino uništavanje otkupljujuće ambrozije od njih.
Postigli smo glavni cilj projekta koji je bio edukacija i uništavanje ambrozije. Zbog uspješnosti ovog projekta, obrazovanja učenika, nastavnika, građana, te velike masovnosti i zainteresiranosti građana za otkup ambrozije predlažemo da realiziramo projekt učenja i slijedećih godina.
Prva pomoć za vozače
Osposobljavanje kandidata za vozača vozila na motornom pogonu iz nastavnog predmeta pružaju prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnim nezgodama, Hrvatski Crveni križ organizira i provodi na temelju članka 2 Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače na motornim pogonima iz nastavničkih predmeta opskrbljuje se osobama koje je potrebno u prometu u prometnoj vožnji nezgodi (NN 06/05).
Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić Grad organizira osposobljavanje za jedan auto škola s područja našeg Grada – Auto škola «Peta brzina».
U promatranom razdoblju osposobljeno je ukupno 78 kandidata kroz 9 tečaja.
Klub osoba s dijabetesom „Za bolji život“
Klub osoba s dijabetesom osnovan je 24.02.2009. GODINE. Osnivanje Kluba proizašlo je iz akcije preventivnih mjerenja koja su Crveni križ Ivanić-Grad i Salvus doo provodili tijekom cijele 2008. godine.
U osnivačkoj Skupštini bilo je prisutno 60 osoba, dogovoren je službeni naziv Kluba “Za bolji život”.
Ciljevi Klub: rano uklanjanja šećerne bolesti kroz preventivne mjerenja, edukacija oboljelih kroz stručnu zdravstvenu predaju, stalna organizacija mjerenja šećera ukrvi i tlak za članove Kluba, povremeno mjerenje šećera u krvi i tlaka građanima – prevencija, organizacija izleta, sportskih i društvenih djelatnosti s podizanja svijesti o zdravom načinu života, suradnji s medijima, drugim udrugama i neaktivnostima radijskog podizanja kvalitete života.
Provoditelj programa – Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad, Udruga umirovljenika Ivanić-Grad, Salvus doo i patronažna služba Doma zdravlja Zagrebačke županije.
Preventivna mjerenja šećera u krvi na četvero odrednicama:
– Ivanić-Grad, Dom umirovljenika – prvi ponedjeljak u mjesecu,
– Kloštar Ivanić, Pučki dom Kloštar Ivanić – druga srijeda u mjesecu,
– Križ, Pučki dom Križ – vezano uz akcije davalaštva krvi,
– Posavski Bregi, Ljekarna Švaljek – prvi petak u mjesecu
Aktivnosti na prevenciji dijabetesa
SIJEČANJ:
• Redovna mjesečna mjerenja guk-a i tlaka na 4 mjesta prema dogovorenom rasporedu
– Mjerenja se održavaju: Dom zdravlja Ivanić-Grad, Ljekarna Švaljek Posavski Bregi, Pučki dom Kloštar Ivanić, Pučki dom Križ (tijekom redovnih akcija davanja krvi)
• 24.01.2019. održan sastanak Odbora Kluba – dogovorene smjernice rada za prvi polovicu 2019. godine.
• Otvorena Facebook stranica Kluba osoba sa dijabetesom „Za bolji život“ i započinjem promociju preko društvenih mreža.

VELJAČA:
• Održana redovna mjerenja na 4 mjesta
• 14.02.2019. – promocija Kluba povodom Valentinova – prodajni štand
• 22.2. 2019. članovi Kluba ugostili su se na godišnjoj Skupštini Udruge dijabetičara Grada Popovače.

OŽUJAK:
• Redovna mjerenja na 4 mjesta
• 8.3.2019. promocija Kluba povodom Dana žene – prodajni štand
• 9.3.2019. sudjelovali na godišnjoj dodjeli nagrada VAM, u organizaciji Udruge Sve za Nju.
• 20.3.2019. Sastanak odbor Kluba – dogovorene smjernice aktivnosti povodom obilježavanja 10 godina rada Kluba.
• 24.3. 2019. predstavljeni program obilježavanja obljetnice Kluba pod nazivom: „Naših prvih 10 godina“. Program predstavljen u Obiteljskom radiju Ivanić, tom prigodnom gostovanju je Zrinka Mach, predsjednica Hrvatskog Saveza dijabetičkih udruga.
• 29.3.2019. održano predavanje na temu: „Dijabetičko stopalo“, predavač dr. Anica Badanjak, spec.internist – endokrinolog, dijabetolog sa Sveučilišne klinike „Vuk Vrhovac“.

TRAVANJ:
• Redovna mjerenja na 4 mjesta
• 2.4.2019. Sastanak Odbora Kluba – realizacija aktivnosti povodom obilježavanja 10 godina rada Kluba.
• Promotivno prodajni štand u centru Grada povodom blagdana Uskrsa – prezentacija artikala koje izrađuju našu državnu državu,
• Sudjelovanje 4 člana Kluba na Kongresu osoba sa šećernom bolešću (4.4. – 7.4.2019., Tučepi)
• 13.4. 2019. organizirano izlet za članove u Požegu i Lipik – sudjelovalo 50 izletnika
• 14.4.2019. članovi Kluba sudjelovali su sa svojim rukotvorinama na izložbi Udruge Prijatelji Kloštra posvetili blagdanu Uskrsa.
• 19.4.2019. sudjelovanje naših članova na manifestaciji „Šetnja moslavačkim krajem“ u organizaciji Udruge dijabetičara Popovača.
• 29.4.2019. – održana redovna Skupština Kluba. Na Skupštini je izvijestio o radu Kluba u 2018., i izglasan plan o radu i financijski plan za 2019.
• 29.4.2019. predavanje na temu: „Tehnologija i dijabetes“, predavač Davor Skeledžija, aktivist i promotor prava osoba sa šećernom bolešću

SVIBANJ:
• Redovna mjerenja guk-a i tlaka,
• 2.5.2019. Sastanak Odbora Kluba – realizacija aktivnosti i priprema za Svečano obilježavanje 10. godišnjice rada Kluba.
• 2.i 3.5.2019. održali dvije radionice i edukativno predavanje u srednjoj školi „Ivan Švear“ na temu: „VAŽNOST ZDRAVE PREHRANE KOD MLADIH – PRETILOST I DIJABTES TIP2“ – nastavak projekta koji je dokazan od 2017. godine u osnovnoj i srednjoj školi na našem području.
• 5.5.2019. sudjelovanje u radio emisiji „Tko, zbog čega…“ na Obiteljskom Radiu Ivanić – gošća je bila Ljiljana Vukota, voditeljica Centra za psihološku pomoć Udruge „Sve za nju“ – tema: „Prevencija kroničnih bolesti i odgovornost za vlastito zdravlje“
• 10.5.2019. Svečana skupština i svečanost obilježavanja 10 godina rada Kluba. Održano u restoranu „Ivanićanka“ sa brojnim gostima. Podjela zahvalnica zaslužnih članova i organizacija koje aktivno podržavaju aktivnosti Kluba.

LIPANJ:
• Redovna mjerenja na 4 mjesta
• Revidiranje članstva Kluba
• Povodom današnjeg Dana naših članova sudjelovali su na manifestaciji „Dan Grada“ sa svojim promotivnim štandom
• Završetak aktivnosti za prvi polovicu godine

SRPANJ I KOLOVOZ – PAUZA – ne radimo preventivno mjerenje guk-a i tlaka.
RUJAN:
• Redovna mjerenja na 4 mjesta
• 5.9.2019. – Sastanak Odbora Kluba – smjernice rada Kluba do kraja 2019. godine.
• Izdan program rada i financijski plan za 2020. godinu.
• 27.09.2019. održano predavanje na temu: „Kako osjetiti dobro uz klimatske i vremenske promjene“, predavač dr. Marija Virić Orešković, spec. Pulmolog.
• 28.9. 2019. odlazak na izlet pod nazivom „Baština i ljepota Zagorja“ – posjetili smo Kumrovec i Stubički kraj – ukupno sudjelovalo 50 izletnika.

LISTOPAD:
• Redovna mjerenja prema godišnjem planu
• 5. i 6.10.2019. sudjelovanje članova Kluba na tradicionalnoj Bučijadi. Članovi Kluba prezentirali su svoje proizvode.
• 10. – 13. 10. 2019. sudjeluju dvije mjere na edukativnoj radionici na Sljemenu u organizaciji Hrvatskog Saveza dijabetičkih udruga.

STUDENI:
• Redovna mjerenja prema godišnjem
planu • Obilježavanje dana dijabetičara (14.11.2019.) U prostoru muškog dvorane Pučkog otvorenog učilišta pod nazivom „Dan za zdravlje“. Akcija mjerenja guk-a, tlaka, zasićenosti kisikom, lipidnog profila i stupnja uhranjenosti bila je otvorena za sve zainteresirane posjetitelje, dokazano je da je patronažna sestra Patronažne službe, ispostava Ivanić-Grad, studenti Visoke škole Ivanić-Grad i volonteri Kluba. Uz akciju mjerenja organizirana je tombola i promotivni štand Kluba i vođene vježbe uz stručno vodstvo fizioterapeuta.
• 14.11.2019. održano predavanje na temu: „Učitelj i bolesnik“ i projekcija filma „Sigurno u duzi“
• Od 30.11. – do 21.12.2019. promotivni štand na glavnom trgu u Ivanić-Gradu kroz sve 4 adventske subote – prodajni štand.

PROSINAC:
• Redovna mjerenja prema godišnjem planu
• 1.12.2019. sudjelovanje naših članova na obilježavanju adventa u Kloštar Ivaniću.
• Volonteri Kluba su tri subote u prosincu i na Božićnom sajmu bili aktivni i svoje proizvode prezentirali u centru Grada. Aktivno su bili uključeni u program povodom obilježavanja Božića u Ivaniću i sudjelovali su na svim predviđenim događajima na otvorenom.
• Članovi Kluba bili su gosti u božićnim domjencima prijateljskih udruga
• 7.12.2019. – Božićno druženje u organizaciji Udruge Treća dobitak u Restoranu Ivanićanka za zainteresirane članove Kluba.
KRATKI REZIME
Klub djeluje od 2009. godine kao sastavni dio Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad. Inicijativa za pokretanje rada Kluba potekla je od djelatnika tvrtke Salvus doo i ravnatelja CK Ivanić-Grad uz podršku Gradskog društva umirovljenika Ivanić-Grad i Patronažne službe Doma zdravlja Ivanić-Grad. Klub ima svoju Skupštinu i predsjedništvo. Održava godišnje Skupštine i radi po zacrtanim ciljevima svog Pravilnika o radu. Naše aktivnosti su vrlo razgranate. Održavamo preventivno mjerenje guk-a i tlaka na četiri mjesta na mjesečnoj bazi. Datumi mjerenja su unaprijed određeni i štampani u obliku džepnih kalendara za sve naše članove i simpatizere.
U 2019. godini odrađeno je 1102 mjerenja guk-a putem redovnih i vanrednih akcija mjerenja.
Uz redovne mjerenja sudjelujemo na raznim akcijama lokalnog i županijskog karaktera. Aktivni smo sudionici i različite manifestacije i tada se ističu sa preventivnim mjerenjima i prodajom ukrasa i predmeti koji izrađuju naše članove.
U 2019. godini organizirali smo redovno preventivno mjerenje i niže akcije i prethodna lokalnog i županijskog karaktera. Tako smo bili aktivni sudionici Dana Grada, Bučijade, Božićnog sajma, organizirali smo predavanja i izlet za zainteresirane članove…
Posebna pažnja posvećena je obilježavanju 10 godina rada Kluba. Uz obljetnicu ste održali konstantne aktivnosti kroz ožujak, travanj i svibanj 2019. godine, a završna obljetnica bila je 10.5.2019. kada smo Svečanom skupštinom i druženjem obilježili važnu obljetnicu.
Sve naše aktivnosti ne bi bile moguće da nema skupine volontera i entuzijasta koji su glavni idejni pokretači našeg Kluba. Zahvaljujemo se Gradskom društvu CK Ivanić-Grad koji podržavaju sve naše aktivnosti, kao i Patronažnu službu Doma zdravlja Ivanić-Grad i naši dr. Almenki Balenović angažiran je u ovoj godini i svih prethodnika koji su dali svoj doprinos u 2019. godini. Zahvaljujemo svim sudionicima koji pomažu u realizaciji obilježavanja 10 godina rada Kluba.

VII

SOCIJALNO – PSIHOLOŠKE POMOĆI

SOLIDARNOST NA DJELU
Akcija „Solidarsnot on djeluje 2019“ realizirana je 10.10.
U akciji su osjetila 3 osnovna društava Crvenog križa, mjesnih društava, općinskih društava i Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad.
Osnovano je 3 koordinacionih odbora-stožera za pripremu i provođenje akcija.
U akciju je bilo uključeno 11 odraslih volontera i 110 volontera – mladih (djece) i 5 vozila.
U akciji je prikupljeno 100 kg odjevnih predmeta, 10 pari obuće, 3 kg hrane i 8.541,91 kn.
U akciji se osjetila srednja škola i 5 osnovnih škola. Jedino nije odazvala OŠ J.Badalića Iz Graberja Ivanićkog.
POMOĆ I NJEGA U KUĆI, DOSTAVA HRANE I PAKETA, LJETOVANJE
Uručili smo za Uskrs, Dan starih osoba 01.10.i za Božično novogodišnje blagdane 992 paketa hrane i higijene, građani u socijalnoj potrebi, djeci i osobama s invaliditetom, starijim osobama iznad 90 i 100 godina života. Pakete smo uručili u svoje domove uz posjete i razgovore.

Uskrs 01.10. Božić UKUPNO
Grad Ivanić-Grad 260 59 252 571
Općina Kloštar Ivanić 103 26 106 235
Općina Križ 76 32 76 184

Preko GDCK ljetovao je 87 osoba, od broja 46 djece, 9 osoba s invaliditetom, 5 voditelja, 1 učitelj plivanja (30 djece i 7 osoba s invaliditetom besplatno) (sufinancirao Grad Ivanić – Grad, Općina Kloštar Ivanić i Križ, te GDCK Ivanić – Grad.), I 26 DDK i volontera.

Programom pomoći i njege u kući bilo je obuhvaćeno 10 osoba, što je ukupno realiziralo 2855 usluga (pranje, peglanje, spremanje stana, drva, uređenje okoliša, visoka osoba i prostor, socijalna pomoć, rješavanje administrativnih i drugih poslova). Dostava toplih obroka za 21 osobu od ponedjeljka do petka. Ukupno je isporučeno 8201 gotovih obroka sa 5233 unosa na adrese korisnika. Obroci su dostavljeni u kuće ili stanove korisnika, na udaljenosti najdalje do 130 km.
Realizirane su i mnogobrojne druge aktivnosti u pružanju socijalne potpore stanovništvu kao npr.Solidarnost na djelu, Tedan solidarnosti, kontinuirano sakupljanje i podjela odjeće i obuće, higijenskih potrepština i kućnih inventara, pomoć pri elementarnim nepogodama, različite vidljivosti pomoći osobama s invaliditetom, bolesnim osobama (bolesnički kreveti, invalidska kolica, pomagala za kretanje, pelene za odrasle osobe ) pomoć u stanovanju i rješavanju stanovanja, potpomognuto građane s bolničkim krevetom, invalidskim kolicima, drugim invalidskim pomagalima 45 osoba s posudbom kolica, kreveta, štaka, princeza i hodalice, s odjećom i obućom 1173 osobe sa 5500 kg ogrtača i 2565 par obuće.

Posudionicu smo opremili dodatnim opremom i na: 5 bolničkih kreveta, 3 hodalice, 1 par štaka, 15 plahti, 7 madraca, 2 nastavka za wc školjku, te toaletna stolica.

Obilježavanje 100-ih rođendana
Dana 09.siječnja smo smo proslavili 100-ti rođendan gospođe Marije Žertuš iz Obedišća. Svoj je rođendan gospođa Marija proslavila u krugu svoje brižne obitelji, zamjenika općinskog načelnika Zlatka Hrastića sa ravnateljem Gradskog društva Crvenog Križa Ivanić Grad Ivanom Bajt, volonterima, suradnicima, poželjeli su slatkim poklonima i cvijećem zdravlju, radosti i sreću veselog slavlja. Gospođa Marija priča čestitarima je o svom dugu i zanimljivom životu, o radostima i tugama, te je podijelila pokoji savjet za dugovječnost. Svi skupa još jedanput gospođi sretan rođendan i nastavio da ostanu ovako veseli i vedra.

Dana 14.siječnja smo smotali gospodina Josipa Pisnjaka iz Ivanića – Grada koja se smjestila u Dubravi povodom 100-tog rođendana. Svoj rođendan gospodin Josip proslavio je plesom do kasnih sati te je govorio kako je već malo dosta slavlja koje traju tri dana, da bi sada bio crveno malo i odmorio. Ispred Gradskog društva Crvenog Križa Ivanić Grad posjetili su ga ravnateljica Ivana Bajt, Stjepan Fabijanić, te volonter Franjo Horčićka te su zaželjeli lijepe željeze uz slatke poklone ib zdravom košarom. Na upit novinarke Obiteljskog Radia Ivanić Vesne Gregčević Jelice koja je recept za iskovan život, gospodin Josip je samo puno posla i razmišljao. Napominje kako još uvijek šiva svoje strojeve i odlaže se u trgovinu, svoje kako kaže na susjedne.
VIII

MLADI HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA Realizacijski projekt
„Mladi za mlade“
šire ljude trgovine Trgovanje ljudi je naša stvarnost
Posljednjih godina suočeni su sa jedinstvom od najvećih zločina današnjeg doba i najgrubljeg oblika kršenja ljudskih prava, a to je trgovanje ljudima. U Europi se gotovo 200 tisuća ljudi prodalo svake godine, a već nastavlja žene i djevojke koje su prisiljene na prostituciju i djecu koja su prisiljena na prosjačenje. Trgovanje ljudi danas je uobičajeno da predstavlja treće najprofitabilnije kriminalne aktivnosti u svijetu nakon što su trgovine nedozvoljene drogama i trgovinama oružjem. Na žalost nije bilo zabranjenoga u našoj zemlji pa je potrebno o trgovanju ljudima znati što više, a posebno na korištenje europske djece i mladih.
Projektirali su trgovanje ljudi koji rade u suradnji s HCK-om, Ministarstvom unutarnjih poslova i IOM-a – om – Međunarodnom organizacijom za migracije.
Cilj programa:
• uputiti mlade i objasniti što im trguje ljudima
• zbog kojih dolaze
• ko su trgovci ljudi i njihove žrtve
• kako se zaštititi.
• senzibilizirani mladi za predstavljanje preventivnih radionica trgovine ljudima, te ih potaknu da daju svoje znanje, sposobnosti, vještine šire među svoje vršnjake i tijekom vremena mogu se širiti u ljude koji žive u svom središtu i da sami sebe ili svoje prijatelje postaju žrtve.
Za provođenje programa „Mladi za mlade“ Trgovanje ljudi u GDCK-u osposobljeno je za ljubitelje volontera i seminara za predavanje u Orahovici i na seminaru u Zagrebu u organizaciji HCK-a.
Program provodi na području djelovanja GDCK Ivanić-Grad.
Realizirali smo 1 radionicu u kojoj je bilo 46 djece u Centru za odmor i rekreaciju Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić u Selcu, tokom ljetnog kampa.
Smatramo kako bi bilo provokacija ovog projekta najvećeg utjecaja upravo na populaciju djece i mladih zbog toga da su se u životnom razdoblju u kojem se intenzivno formirali stavovi i poglede na svijet oko sebe.

Klub mladih „Dabar“ i Terenske jedinice
Klub Mladih HCK „Dabar“ djeluje od 1996. godine. Glavna preokupacija članova s brojnim europskim, državnim, županijskim i gradskim natjecanjima u prvim pomoćima na kojima postižu dobre rezultate.
U skladu s Planom i programom rada Kluba mladih HCK „Dabar“ Klub mladih HCK „Dabar“ Ivanić-Grad dokazao je da su već planirani projekti i aktivnosti vezane za prvenstvo s tri glavna područja djelovanja: prva pomoć, zaštita okoliša, sport i rekreacija.
Klub mladih HCK „Dabar“ broji 25-ak aktivnih članova. Razlog toga prvenstveno je upisivan na fakultete koji kao posljedicu često imaju i promjenu mjesta boravka. Tijekom srpnja članovi Kluba su tradicionalno imali ljetnu pauzu.

U razdoblju od siječnja do ožujka, Klub mladih „Dabar“ sudjelovao je u pomoći oko priprema ekipa za školsko-općinsko-gradsko natjecanja, sukladno dogovoru sa predmetnim učiteljima, obavezama ekipa i mentora.
23. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO natjecanje podmlatka i mladih HCK održalo se u subotu 09. ožujka 2019. godine u Osnovnoj školi braće Radića u Kloštar Ivaniću.
Na natjecanju su sudjelovale ekipe iz 3 osnovnih škola s našeg područja te dvije ekipe srednje škole.
Natjecanje se provodilo u dva dijela, pismeni te praktični dio koji su se odvijali po učionicama tj. radilištima.
Ekipa MLADIH iz Srednje škole Ivan Švear Ivanić – Grad osvojila je 1.mjesto sa 113,77 osvojenih bodova, ekipa je vježbala pod mentorstvom Nade Gregorek, a članovi ekipe pod nazivom Crvene kamenice 0707 su: Karmen Kovačević, Leonarda Sunjog, Mia Franjčić, Nikolina Tadić, Tia Tušek, Ivan Podgorski. Na drugom mjestu je ekipa Ne znamo 1234 SŠ Ivan Švear, a članovi ekipe su: Martina Bećarević, Leonarda Mužina, Korina Žučko, Veronika Đerek, Iva Novak, Anja Stojanović.
U kategoriji PODMLATKA 1.mjesto osvojila je ekipa OŠ Braće Radića iz Kloštar Ivanića pod nazivom 0000 Specijalci s postignutim 103,83 boda, za ove visoke bodove mentorica Martina Sraka pripremala je ekipu u sastavu: Ines Bijader, Marija Kelin, Patricija Biluš, Marko Orehović, Ivana Kožić.
Drugo mjesto osvojila je osnovna škola Đure Deželića 1234 MLIDEB s osvojenih 102,53 bodova pod vodstvom mentorice Ines Tudović, u sastavu: Erin Pokas, Lucija Rošin, Barbara lešković, Daria Lukić, Matea Bećarević, Ivanka Gajec, dok je na trećem mjestu osnovna škola Stjepana Basaričeka 1237 Pomoć s osvojenih 81,07 bodova ekipa se sastoji od članova: Ines Tomić, Erika Blažak, Tia Horvat, Mirna Jukić, leon Vindiš, Luka Kuhar, a sve to pod vodstvom Elenmary Biršić.
Ekipe su se nakon natjecanja kratko podružile u prostorijama škole domaćina i ručali,te su natjecateljima podijeljene pohvalnice.
Ova pobjeda osigurala im je plasman na međužupanijsko natjecanje mladih i podmlatka Hrvatskog Crvenog križa koje se ove godine održava u Sisku 06.04.2019.

Međužupanijsko natjecanje
Ove subote 06.04. održao se 11. Međužupanijsko natjecanje podmlatka i mladih HCK u organizaciji GDCK Sisak i Osnovne škole „22. lipnja Sisak ”
Na natjecanju su sudjelovale dvije ekipe Ivanić – Grada i ekipe OŠ B.Radića Kloštar Ivanić i ekipa SŠ Ivan Švear Ivanić – Grad. Sveukupno je natjecalo 8 ekipa Podmlatka i 7 ekipa Mladih HCK.
Natjecanje je provodilo u dva dijela, pismeni su praktični dio koji su međusobno bavili učionicama tj. radilištima.
Ekipa PODMLATKA iz Osnovne škole Braće Radića iz Kloštara Ivanića osvojila je 1. mjesto sa 103,3 osvojenih bodova, ekipa je vježbala pod mentorstvom Martine Sraka i Marije Hegol, a članovi ekipe pod nazivom „SPECIJALCI 0000“ su: Marko Orehović, Ines Bijader, Marija Kelin, Patricija Biluš, Ivana Kožić i Gabrijela Baštijan. Dok je na drugom mjestu Ekipa iz Siska sa 90,03 boda na trećem mjestu Dugo Selo sa 85,57 osvojenih bodova.
U kategoriji MLADIH naša ekipa Srednje Škole Ivan Švear osvojio je 2. mjesto sa 94,10 postignutih bodova, prvo mjesto je osvojila ekipa domaćina Sisak sa 106,77 bodova, dok je na trećem mjestu ekipa iz Vrbovca sa 89,27 bodova. Ekipa SŠ Ivan Švear pod nazivom „CRVENE KAMENICE“ pripremila je mentoricu Nadicu Gregorek, a su: Karmen Kovačević, Tia Tušek, Mia Franjčić, Nikolina Tadić, Ivan Podgorski, Leonarda Sunjog.
Ovom prilikom zahvaljujemo se mentorima na uloženo trudu koji su se prijavili kako bi se ekipe pripremile za ove odlične bodove, ali naravno zahvaljujemo se i svim volonterima koji su na bilo koji način iskoristili za pripremu za ovo natjecanje ili naravno odabrali se za najavljivanje i pripremili za Državno natjecanje koje je ispred nas do 11.05. u Našicama.
DRŽAVNO NATJECANJE
U subotu 11. svibnja je održano 23. Državno natjecanje mladih HCK-a u Našicama gdje su ostali natjecatelji i naša ekipa OŠ Braće Radića iz Kloštara Ivanića.
Ekipa je na natjecanju otputovala u petak 10.05. natjecanje se održalo u subotu 11.05. povratak je bio u nedjelju u poslijepodnevnim satima.
Natjecanje se sastojalo od dva dijela teorijskog dio, praktični dio po radilištima sa zadanim scenarijima, nakon otvorenog natjecanja 126 mladih iz cijele Hrvatske pojurilo je na svoja mjesta.
Nakon izbacivanja svih rezultata, ovakav je sastav bio bio u prvom timu.
Na prvom mjestu je ekipa iz Zagreba.
Na drugom mjestu je ekipa iz Osijeka.
Na trećem mjestu je ekipa iz Buja.
Na četvrtom mjestu je ekipa iz Vinkovače
Na petom mjestu naša ekipa OŠ Braće Radića iz Kloštara Ivanića
Čestitamo naše ekipe u sastavu Marko Orehović, Ines Bijader, Marija Kelin, Patricija Biluš, Ivana Kožić, Gabrijela Baštijan na postignute rezultate i veliki trudu koji su prijavili u pripremi, a sigurno zahvaljujemo se ja mentoricama Martini Sraka i Mariji Hegol koji su pripremali ekipe svih snagama i resursima koji su im bili na raspolaganju.

Dana 31.svibnja smo ispratili naše članove i članove članova prve pomoći iz osnovne škole Braće Radića iz Kloštara Ivanića, te srednje škole Ivan Švear iz Ivanića – Grada na zaslužen odmor nakon svih priprema i odrađenih natjecanja u kampu za mlade u Selcu gdje će istražiti tri dana će se dobro zabaviti i ostaviti s ostalim ekipama iz Zagrebačke županije
SVJETSKI DAN PRVE POMOĆI, 9. RUJAN
Društvo Crvenog križa: Ivanić-Grad
Mjesto održavanja (ulica, trg, škola, vrtić i sl.): Mali gradski trg u Ivanić-Gradu , Selce – Kamp GDCK Zaprešić
Provedena aktivnost (kratak opis):
Dana 11.09.2019.g. na igralištu pokrajinske osnovne škole Đure Deželića u Ivanić-Gradu za učenike 4.razreda smo imali edukativne radionice i radim:
1. Bočni položaj
2. Umjetno disanje i masaža srca
3. Rad s tijelom za izradu rana
4. Zamatanje rana
5. Crtanje simbola Crvenog križa i pružanje prvih pomoći
6. Štafetne igre
U tim radionicama sudjelovalo je 65 učenika, 3 učitelja, 10 volontera i 2 djelatnika GDCK Ivanić-grada.

Od 13.-15.09.2019.g. u Kampu Selce imali smo edukaciju Interventnih timova sa temom: Prva pomoć u kojoj su sudjelovali 2 volontera i 2 djelatnice GDCK Ivanić-Grad.

Dana 18.09.2019.g. na Malog gradskom trgu u Ivanić-Grada za učenike srednje škole Ivan Švear i građane Otoka Ivanića prezentirali su upotrebu AVD uređaja, umjetničko disanje i masaža srca.
Sudjelovalo je 67 učenika, 3 profesorice, 7 volontera i 1 djelatnica GDCK Ivanić-Grad, 10 građana Otoka Ivanića.
Osobe su bile uključene u dokazane aktivnosti – broj:
Volonteri: 19
Djelatnici: 5
Sudionici uključeni u aktivnost – broj i okvirni dobitak: Djeci
: 132 (4.razred osnovne škole-65 učenika; 1. i 2.razred srednje škole-67 učenika)
Odrasli : 16 (35-55 g.)

BICIKLIJADE
U nedjelju, 09.06.2019.g. održana je 17.biciklijada „Turističkim putovima – biciklom do zdravlja“ koju su organizirali Biciklistički klub Ivanić i Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad u sklopu Dana Grada Ivanić-Grada. Staza biciklijade bila je dugačka ukupno 18 km, a uz vožnju po ravnoj cesti obuhvaćena je vožnja i po dosta zahtjevnom usponu koji su ipak svi sudionici uspješno svladali. Bio je jedan jastučić, ali bez ozlijeda, te ekipa prve pomoći nije imala posla. Bicilijada je bila podijeljena u dvije etape. Prva etapa dužine 8 km vozila se nalazi od Ivanić-Grada preko Caginca do Sobočana gdje su sudionici imali odmor i okrijepu u kleti obitelji Puriš, koja se zahvaća na gostoprimstvu. Nakon ugodnog druženja i zasluženog predaha u kleti obitelji Puriš, biciklisti su krenuli na 2.etapu biciklijade (dužine 10km) od Sobočana,
 1.mjesto – poklon bon GT Bike Golner u vrijednosti 150,00 kn
 2.mjesto – poklon bon GT Bike Golner u vrijednosti 100,00 kn
 3.mjesto – poklon bon GT Bike Golner u vrijednosti 50,00 kn
 Najstariji bicikl – poklon bon GT Bike Golner u vrijednosti 150,00 kn
 Najbrojnija obitelj – ručak u Ben Maru
 Najmlađi sudionici:
1. Dan Jurinjak
2. Petar Tudor
3. Andrija Rajski
 Najmlađe sudionice:
1. Kaja Šimunović
2. Orijana Ciganović
3
.Tara Božić  Najstariji sudionici:
1. Damir Laudenbach
2. Željko Laća
3. Zdravko Mlikotić
 Najstarije sudionice:
1. Marija Zubatović
2. Jasna Mužek
3. Ivanka Biškup
 Najbrojnija obitelj
1. Obitelj Rodeš
 Najstariji bicikl:
1. Nikola Pavelić
O sigurnosti svih sudionika biciklijade na cesti brinuli se po policijski službenik iz Policijske postaje Ivanić-Grad, koji je vodio biciklijadu, a članovi Biciklističkog kluba Ivanić koji su , uz tehničku pomoć sudionicima, osigurali su željeznicu i nesmetan prolaz biciklijade kroz raskršću. Logistička pomoć organizatora biciklijade pružila je i ove godine Komunalni centar Ivanić-Grad.

Memorijal Stjepan Grgac
Dana 19.08. GDCK Ivanić – Grad sudjelovao je u pratnji ekipe na Memorijalu “Stjepan Grgac” s dva vozila i dvije osobe iz prve pomoći. Na svu sreću nije bilo ozlijeđenih tako da nije bilo ni naše intervencije.

Obiteljska biciklidada u Križu

Dana 25.08.2019.g. je u Križu održana Obiteljska biciklijada na kojoj su sudjelovali i naši volonteri: Ivan i Luka Kuhar, Tea i Kristina Tadić. Iako je dužina staza bila 11,3 km, po uzbrdicama i nisbrdicama, na svu sreću i na biciklu nije bilo ozljeda, naša ekipa je trebala pomoći. Vidimo se i sljedeće godine.

Program JUMICAR prometne kulture za najmlađe gdje su se i mi pridružili svojim članovima prvih škola koji su pohađali nastavnike i trebali pomoći. Od mjeseca ožujka do svibnja smo imali smo obrazovanja u 5 osnovnih škola s ukupno 250 djece na području Otoka Ivanića.
Međunarodni dan volontera
Dana 05.12. povodom Međunarodnog dana volontera održala je svečanost u maloj dvorani POU Ivanić – Grad u organizaciji GDCK Ivanić – Grad za volontere ali i darivatelje s područja Grada Ivanić – Grada i Općine Kloštar Ivanić i križ.Tom prilikom su podijelili zahvalnice darivateljima koji nisu bili primili svoje zahvalnice za darovanu krv od prvog davanja pa sve do stog darivanja, a potom su se dugogodišnjim volonterima kao znak zahvalili za sav uloženi posao u radu Gradskog društva Crvenog križa Ivanić – Grad uručene Poveli, volonterima koji nešto kraće vrijeme djeluju u našem GDCK-u, dobili smo i Zahvalnice za uštedu truda u sve naše akcije tijekom cijele godine. Predah između podjele zahvalnice omogućio nam je glazbeni odjel Osnovna škola S.Basaričeka iz Ivanića – Grada koja se naravno zahvaljuje,
Ovom prilikom još jednom čestitamo svim volonterima i volonterkama 05.12. Međunarodni dan volontera i nekad uvijek znaju kako su samo oni glupi ovo naše humanitarno društvo na razini cijelih lijepih naših domovina ai šire.

Provođenje mjera „Posebne obveze“
Zakon o sudovima za mladež predviđa da će biti maloljetni i mlađi punoljetni ljudi, počiniti kaznene dijelove, kao jedan od odgovora mjera – Odgovarajuće mjere trebaju biti odvojene. Posebna obveza može biti izrečena od strane suca za mladež ili od državnog odvjetnika. Jedna od dobrih obaveze bila je i maloljetnica uključena u rad humanitarnih organizacija.
Dogovor sa Centrom za socijalnu skrb Ivanić-Grad sa sudom u Velikoj Gorici izvršena je priprema za realizaciju ovih aktivnosti s kojom je započeo krajem 2002. godine.
U 2019.g. zatvoreni su 1 osobe, koje su odradile 120 sati rada.

IX

INTERVENTNI TIMOVI I EKIPE ZA BRZI ODGOVOR NA KATASTROFE
PROJEKT GRADSKI – OPĆINSKI INTERVENTNI TIM
Projekt Gradski – Općinski interventni tim i Gradske – Općinske službe imaju za cilj jačanja svojih samouprava u odgovoru na katastrofe. Tim je operativan, zajednica u svom okruženju mora imati ljude (djelomično educirani) za prvo vrijeme i korištenje reakcija na incidente i katastrofe koje se mogu dogoditi. Hrvatskog Crvenog križa bilo je sve “Interventne timove” na nacionalnoj razini, pa će se u slučaju velikih incidenata i katastrofa na kojoj lokalna zajednica ne može adekvatno odgovoriti, timovi biti mobilizirani i poslati u pomoć na pogođenom području.U takvim situacijama lokalne i područne samouprave mogu se računati samo na “svoj tim” nego na nekoliko stotina obučenih ljudi. Te misli i da znam što je vrijedno pažnje i istraživanje u opremanju i obrazovanje iz lokalnih donalnih nivoa.
Ciljevi hrvatskog Crvenog križa, vezano uz katastrofu su jedne grupe aktivnosti u kojima su timovi Crvenog križa su ispomoć i nosioci kompletne aktivnosti.
Za: Služba traženja – evidentiranje svih osoba, pružanje informacija i povezivanje članova obitelji, Osiguranje smještaja u šatorskim naseljima, Osiguranje madraca i stanova za dvorski smještaj, Osiguranje prehrane kroz poljske kuhinje uz osiguranje i pribor za jelo i piće, Osiguranje i distribucija humanitarne pomoći , Briga o posebnoj kategoriji osoba (starije osobe, djeca, trudnice, kronični bolesnici), Osiguranje pitke vode za velike brojeve ljude; Osiguranje minimalnih zdravstvenih i sanitarnih uvjeta, Osiguranje dovoljnih količina krvi kroz evidenciju o darivateljima krvi na području cijelih Hrvatske i mogućnosti poziva na istih, Pružanje prve pomoći kroz oslobađanje i korištenje uvjeta od osnovnoškolskog uzrasta, obavljanje djelatnosti (posebno uvjetovane i opremljene jedinice), Psihosocijalna pomoć uvjetnih timova stručnjaka,
Veliki broj djelatnika, aktivista i volontera osposobljenih, obrazovanih i istreniranih za krizne situacije, kao i mogućnosti brze reakcije kroz kvalitetnu koordinaciju i mobilnost mogle da Hrvatski Crveni križ će biti aktivni sudionici u saniranju posljedica bilo koje katastrofe što može zadesiti neki grad ili šire područje.
Međunarodna povezanost i koordinacija, mogućnost mobilisanja snage više država ili regije još jedna je važna karakteristika koja Crvenom križu daje značaj i mogućnost doprinosa u ovakvim situacijama.
Gradski – Općinski interventni tim sastavljen je od volontera i djelatnika Hrvatskog Crvenog križa koji su se djelomično educirali za intervencije u sljedećim situacijama zaštite i spašavanja: prva pomoć, proglašena situacija, službena traženja, organizacija odabira i smještaj, osiguranje pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta, organizacija prehrane, psihosocijalna pomoć.
Osim interventnih timova koji su ušli u prvi fazu sa ukupno 20 osoba, u drugoj fazi su ušli u ekipu za prvu pomoć (6), ekipa za psihosocijalnu pomoć (6), ekipa za službu traženja (6), ekipa za prihvat i organizaciju smještaja (6), ekipa za prijem i raspodjelu humanitarne pomoći (6), ekipa za vodu i sanitarije (5) i ekipa za zbrinjavanje osoba s posebnim potrebama (6) ili ukupno 7 ekipa sa 41 osobom.
Obuku su završili s jednim predstavnikom Službene traženja, jedan predstavnik psihosocijalne pomoći, dva predstavnika za vodu, sanitarne i komunikacijske komunikacije, koordinator Županijskog tima Istok. Jedna osoba je obukla za instruktore u RH i EU, Jasminko Kranjčec.
OSPOSOBLJAVANJE TIMOVA I EKIPA ZA DJELOVANJE U KATASTROFAMA
U osposobljavanju članova interventnih timova i ekipa za djelovanje u izvanrednim situacijama i katastrofama GDCK se organizirano ili sudjeluje u slijedećim osposobljavanjima:
– U Ivanić-Gradu 31.05. i 01.06. educirano je 13 vatrogasaca JVP za specijalnost Bolničar
– U Selcu, Kamp za edukaciju i rekreaciju GDCK Zaprešić sudjelovao je s 3 osobe, volonteri i članovi ŽIT-a Istok i Tima za brzo reagiranje na katastrofe u osposobljavanju sa temama logistike u kriznim situacijama, skladište, te podizanje šatora i šatorskog hrvatskog od 07. -09.06.2019.g.
– U Selcu, Kamp za edukaciju i rekreaciju GDCK Zaprešić sudjelovao je s 4 volontera, član tima za brzo reagiranje na katastrofe i djelatnike u osposobljavanju iz Službenih tragova, psihosoijalne podrške i pružanje novih pomoći od 13-15.09.2019.g.
– U Beču od 08.-10.02. održao trening ITT i radio trening u organizaciji austrijskog Crvenog križa na kojem je sudjelovao naš volonter i član tima Jasminko Kranjčec – U Austriji
od 12.-15.09. održana međunarodna vježba civilne zaštite Modex 2019. na kojoj je sudjelovao Jasminko Kranjčec

VJEŽBE TIMOVA I EKIPA ZA DJELOVANJE U KATASTROFAMA
Članovi ŽIT-a Istok, GOIT-a Ivanić-Grad i djelatnici su u pripremi i realizaciji pokazali vježbe „Zaprešić 2019“ održane 08.06.2019. godine u Zaprešiću.
Ostvarivanje sljedećih aktivnosti:
– Prva pomoć – zbrinjavanje ozlijeđenih

Služba traženja – registracija promjena stanovništva – Psihosocijalna pomoć -stradalom stanovništvu
– Zbrinjavanje lakše povrijeđenih osoba
– Osiguranje materijala – tehnička sredstva i prijevoz automobila i ljudstva
– U pripremi i realizaciji dinamike vježbanja sudjeluju 1 član Gradsko -općinsko interventnog tima

x.

PROVOĐENJE ZAJEDNIČKIH AKCIJA CRVENOG KRIŽA
Gradsko društvo Crvenog križa organizirano je uključeno u zajedničke akcije Hrvatskog Crvenog križa.
Realizirane su slijedeće akcije:
Obilježavanje Međunarodnog Dana Crvene Krze (8.5.), Tjedna Hrvatske Crvenog križa (8.-15.5.), Tjedna borba protiv TBC-a (14.-21.9.), Solidarnost na djelu (listopad), Dana DDK (25.10.), Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama (15.11.-15.12.), Dan borbe protiv AIDS-a (1.12.) Izjednačene solidarnosti (prosinac) i ostalih važnih datuma i zajedničkih akcija.

Za svaku aktivnost Odbor usvaja posebne programske aktivnosti. Posebno su organizirane aktivnosti kako na Gradskom tako i na Županskom i Državnom nivou.
Realizirani su i slijedeće druge aktivnosti:
– doživljaj u aktivnosti obilježavanja Dana Grada – postizanje u realiziranoj biciklističkoj utrci Memorijal Stjepan Grgac, Bučijade u Ivanić – Diplomski, Obiteljski sajmovi u Ivanić – Gradu, aktivnosti uz Dane Općina Kloštar Ivanić i Križ
– susret sa starim stanovnicima iznad 90 godina i iznad 100 godina života

XI.

INFORMATIVNO – PROMIDŽBENA DJELATNOST
Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad posebno pažljivo poklanja informativno-promidžbenoj djelatnosti. Dobrom suradnja s Obiteljskim radiom Ivanić, lokalnim listom, Hrvatskim Crvenim križom, lokalnim samoupravnim. Obavještavamo građane i članove Crvenog križa, a posebno mladi HCK o svim značajnim akcijama Crvenog križa. Izdajemo priznanja i zahvalnice, letke, panoe, slike, plakate i provodimo druge akcije na planu informiranja i promidžbenih aktivnosti Crvenog križa.
Posebno je organizirana suradnja tijekom akcije Crvenog križa kao što su: obilježavanje Dana i Tjedna Crvenog križa, akcije DDK, Dan DDK, sabirna akcija “Solidarnost na djelu”, Tjedna borba protiv TBC-a, Mjeseca borbe protiv ovisnosti, podjeljena humanitarna pomoć, socijalni program, Akcije DDK, Svjetski dan prve pomoći, Svjetski dan borbe protiv TBC-a, Svjetski dan dijabetičara i ostale aktivnosti Crvenog križa.
Informativno-promidžbenom djelatnošću Crveni križ upoznali su javnost o radu, zadatku i ostvarenim rezultatima rada, poticanju javnosti za humanitarni rad, popularizaciji dobrovoljnih davalaštva krvi i promicanju značaja Crvene krize.

XII.
MEĐUNARODNO I DRUGE SURADNJE
Gradsko društvo Crvenog križa djelatnosti međunarodne i druge suradnje posvećeno je potrebnoj pažnji.
Suradnja sa Glavnim odborom HCK-a, Stručnom službom HCK-a, Caritasom i međunarodnim humanitarnim organizacijama bilo je kontinuirano.
Zbog informiranja o radu društva, promidžbenih akcija, traženja pomoći u rješavanju humanitarnih, socijalnih, materijalnih, prostornih, financijskih i ostalih problema Gradskog društva, posebna pažnja posvećena je suradnji sa gradonačelnikom Grada Ivanića Grada i Gradskih vijeća i načelnika općine Križ i Kloštar Ivanić.
Dobra suradnja prisutna je u Domu zdravlja, sanitarnom inspekcijskom nadzoru, osnovnom i srednjem školovanju, Otvorenim učilištem, Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Zagrebačkoj županiji, sponzorima i brojnim udruženjima te Centru za socijalnu skrb.
XIII.

Donacije

Datum Opis Osoba KG
05.01. Dukatono 37 5,4
Dukatos kava-čok 45 45
Kajmak 45 48
Ricotta 42 18
16.01. Kiselo mlijeko 46 180
Dukatos čoko-kava 57 27
Dukatos kokos-badem 50 27
Dukatos naranča-cimet 48 27
Dukatos ribizl-cimet 57 27
Dukatos jagoda-crveno voće 19 58
Dukatos tropsko voće i đumbir 20 53
28.02. Dukat šumsko voće, viša 39 50,25
Mozzarela 36 45
14.03. Bio aktivno šumsko voće 96 52,67
05.04. Sensia natur 50 13,2
Mozzarela 12 19,2
Mozzarela 50 7,5
04.05. Acidofilno mlijeko 8 48
Sensia žitarice i med 28 73,9
Sensia priroda 38 198
tekući jogurt 8 48
Sensia vanilija 28 30,7
12.06. Dolce mousse čokolada 85 168
26.09. Mortadela 23 27
UKUPNO 967 1.296,82

XIV.

FEAD
Prijavili su se kao partneri u programu „Humanitarni paket za središnju Hrvatsku“ Hrvatskog
Crvenog križa, koji je dijelio pakete hrane i higijene po kategoriji:

Hrana
 Pakete za starije od 15 g.
 B pakete za djecu od 0-14.g.

Higijena
 Pakete za starije od 15 g.
 B pakete za djecu od 0-4.g.
 C paket za djecu od 5-14.g.

Hrana
Datum AB UKUPNO
13.12.2018 231 105 336
19.03. 230 104 334
16.05. 280 208 488
UKUP. 741 417 1158

Higijena
Datum ABC UKUPNO
28.02. 230 15 89 334
21.05. 155 15 89 259
UKUP. 385 30 178 593

Školski pribor Šk.pribor Oprema za
Razred HCK Karlovac Karlovac2
1.-2. 16 0 16
3.-4. 27 0 27
5.-6. 0 25 25
7.-8. 0 15 15
Ukupno 43 40 83
XV.

ZAŽELI- „SVE JE LAKŠE UZ ŽENSKE RUKE“

17.01. napokon smo potpisali dugo očekivani ugovor za Zaželi program zapošljavanja žena, „Sve je lakše uz žene“ financiralo se iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.702.407,78 kn. Ugovor su uručili: Ministar rada i mirovnog sustava g.Marko Pavić, Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje g.Ante Lončar, zamjenica župana Zagrebačke županije gđa.Nadica Žužak i gradonačelnik Grada Ivanić-Grada Javor Bojan Leš.
Kroz program zaposlit će 7 žena i 6 žena koje će obilaziti stare i nemoćne osobe i 1 voditeljica programa. Svaka će žena roditi 5 korisnika kroz 24 mjeseca, a oni će pružiti pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova, osobito visoki korisnici, ostvarit će prava, socijalizaciju, izuzeti kod liječnika, u šetnju, ali ono što je važno družiti se sa njima.Jer naše se područje sastoji od mnogobrojnih sela, koje su, na žalost, napustili mladi, a ostalo će staro stanovništvo, koje će jajašcima pomoći da budu velike vrijednosti. Svaka žena će se educirati kako bi nakon što projekt završi lakše mogao plasirati na tržištu rada. Založit ćemo jedan program voditelja koji će poslati: praćenje i analizu rezultata izvršavanja projekata, izradu izvještaja o dokazanim projektima, organizaciju aktivnosti za dokazni projekt, komunikaciju sa partnerima. Ravnateljica GDCK Ivanić-Grad bit će koordinatorica programa.
Još jednom hvala svih naših partnera, Centru za socijalnu skrb Ivanić-Grad, HZZ, Gradu Ivanić-Gradu, Općini Kloštar Ivanić i Općini Križ na podršci i partnerstvu.
Do sada smo odradili slijedeće aktivnosti: zaposlili su 6 teško započinjenih žena i 1 voditelja. Tiskan promotivni materijal koji se distribuira na sva tri područja naših djelovanja. Nabavljen je materijal za rad djelatnika i higijenske potrepštine za korisnike. Priznajte žene s našim djelatnostima, sa svojim korisnicima i radom na terenu. U programu se nalazi 46 korisnika koji su vrlo zadovoljni pružili uslugu, a oni već sada pitaju šta će i kako će kada program završiti. Odradili smo 2 partnerska sastanka i inicijalnu konferenciju. Predali 4.ZNS-a, dobili su odobrenje za prva tri ZNS-a.

Ovo je jedan od projekata na kojem smo bili ponosni jer je naš način rada, pomaganje osobama starih životnih dobitaka, osobama s invaliditetom, nemoćnim i bolesnim osobama koje iz nekog razloga nisu u mogućnosti koristiti kućanske poslove

Dana 29.kolovoza je u Dugom Selu održala primopredaja automobila koji su donirani iz Zagrebačke županije u korist projekta Zaželi – „Sve je lako uz ženske ruke“. Uz GDCK Ivanić – Grad automobila preuzeo je GDCK Dugo Selo, GDCK Samobor, GDCK Jastrebarsko, na primopredaji su prezentirali i GDCK Vrbovec i GDCK Sv.I.Zelina koji su već preko godina dobili vozila donirana iz Zagrebačke županije.

XVI.
FINANCIRANJE I prostorno MATERIJALNI UVJETI ZA RAD DRUŠTVA Crvenog KRIŽA
prostorno
Gradsko društvo Crvenog križa pogodno Zakonu o hrvatskom Crvenom križu i javnom ovlašću, Kao što je ŠTO vidljivo i izvijestilo, realizirajte eventualne vrijednosti. Za realizaciju postojećih aktivnosti i onih koje bismo mogli realizirati, ali još više ne posjećujemo dovoljno odgovarajućih prostora za rad.
U Kloštar Ivaniću smo dodali prostore Općine Kloštar Ivanić koji su provodili aktivnosti podijeljenih paketa i odjeće i obuće, ali ostale aktivnosti ne mogu se provoditi zbog toga što je nedovoljno grijano, a nije adekvatno namješteno.
U Križu kraj godine dodijeljeni su nam novi prostori u kojima su provedene aktivnosti podijeljenih odjeće i obuće, podijeljene su pakete, te su imale grijanje i sanitarne čvorove, kao i dovoljne kapacitete, zbog čega su svi posjetitelji zadovoljni svojim potrebama za obavljanjem aktivnosti.
U Spomen domu Alojza Vulinca u Vulinčevoj 30, iskoristite kućne ljubimce za rad, te prostoriju na katu za arhivu. Sve ostale aktivnosti realizirale su u prostoru «kućice» u Školskoj bb. U kućama se realizira projekt za osobe sa invaliditetom, Klub mladih HCK sa svim svojim projektima, slanjem i podjelom humanitarne pomoći, pripremama članova podmlatka i mladih iz prvih pomoći i različitim aktivnostima.
U 2019.godini ćemo saznati da neće biti ništa od dogovora između GDCk Ivanić-Grada, Grada Ivanić-Grada i Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku. Odlučeno je da će se napuniti novi projekt sa uređenjem postojećih zgrada, kako bi se javili na natječaj i sami uredili našu zemlju.

MATERIJALNO
Iako smo uspjeli u posljednjem vremenu doopremiti za rad, još uvijek nedostajati opremu za obrazovanje građana (AVD uređaji, pojas za heimlichov hvat, i sl.), A narudžba je neodostatak opreme za katastrofe i ostale masovne nesreće (isušivači, poljski kreveti, osobna oprema, i sl.)
ODBOR GRADSKOG DRUŠTVA
CRVENOG KRIŽA
IVANIĆ-GRAD

 

Fin 001

FIN 2 001