Zašto se daruje 450 mL krvi? Krv je lijek. Da bi liječenje bolesnika bilo uspješno, mora se primijeniti u točno određenoj količini kao i svaki drugi lijek. Organizam odrasle osobe, tjelesne težine iznad 55kg ima više od 4,5 L krvi. Prosječno, krv čini 12% tjelesne težine čovjeka. Gubitak krvi do 15% organizam podnosi bez ikakvih popratnih pojava. Davanje 450mL krvi organizam gubi manje od 10% ukupne količine krvi. Uobičajeno doza uzete krvi je 450mL. To je standardna doza uzete krvi i prema tome se izračunava potreban broj doza krvnih pripravaka za liječenje bolesnika.

Gdje i kada se može davati krv? Krv možete davati svakodnevno na organiziranim akcijama davanja krvi ili u transfuzijskoj ustanovi. Redovite akcije davanja krvi provode se u svim većim radnim organizacijama i mjesnim zajednicama (mjesnim odborima). Vrijeme i mjesto održanja akcija najavljuju se putem javnih glasila (novine, radio, TV), a mjesto davanja obilježeno je plakatima. U svim transfuzijskim ustanovama krv možete davati saki radni dan.

Tko je dobrovoljni darivatelj krv? Definiciju dobrovoljnog darivatelja krvi odredila je Međunarodna udruga transfuziologa (ISBN), Međunarodni Crveni križ (IFCR), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Europsko vijeće (Council of Europe) i prihvaćena je u svim zemljama svijeta.

Tko organizira dobrovoljno davanje krvi? Organizaciju dobrovoljnog davanja krvi u većini zemalja svijeta provode humanitarne organizacije poput Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, razni klubovi dobrovoljnih darivatelja krvi i transfuzijska služba.

Zašo se organizira dobrovoljno davanje krvi? Krv nije moguće proizvesti na umjetan način. Jedini izvor toga lijeka je čovjek - darivatelj krvi. Svi mi, kada nam zatreba krv kao lijek, ovisni smo samo o dobrovoljnim darivateljima krvi.

IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ZA 2017. GODINU

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA
IVANIĆ-GRAD

 

IZVJEŠĆE O RADU     GRADSKOG DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA IVANIĆ-GRAD ZA 2017.g.

 

SADRŽAJ:
 

I. UVODNE NAPOMENE
II. RAD SKUPŠTINE, ODBORA I TIJELA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
IVANIĆ-GRAD, OPĆINSKIH DRUŠTAVA KLOŠTAR IVANIĆ I KRIŽ I MJESNIH DRUŠTAVA
III. USTROJSTVO DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA I ČLANSTVO
IV. MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO, LJUDSKA PRAVA I SLUŽBA TRAŽENJA
V. DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI
VI. ZAŠTITA ZDRAVLJA I PROMOVIRANJE ZDRAVIH NAVIKA ŽIVLJENJA
VII. SOCIJALNO-PSIHOLOŠKE POMOĆI
VIII. MLADI HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
IX. INTERVENTNI TIMOVI i EKIPE ZA BRZI ODGOVOR NA KATASTROMU
X. PROVOĐENJE ZAJEDNIČKIH AKCIJE CRVENOG KRIŽA
XI. INFORMATIVNO-PROMIDŽBENA DJELATNOST
XII.MEĐUNARODNA I DRUGA SURADNJA
XIII. Donacije
XIV. FINANCIRANJE I PROSTORNO MATERIJALNI UVJETI ZA RAD
DRUŠTAVA CRVENOG KRIŽA
UVODNE NAPOMENE
Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad je vodeća humanitarna organizacija koja djeluje na području Otoka Ivanića.
Hrvatski Crveni križ ustrojava se sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine broj 71/2010.) I Zakon o udrugama (“Narodne novine”, broj 88/01 i 11/02).
Gradsko društvo Crvenog križa ostvaruje svoje zadatke (članak 8), službu traženja (članak 9) i Međunarodno humanitarno pravo i 11 drugih djelatnosti sukladno potrebama lokalne zajednice (članak 10) sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i sukladno deset drugih zakona,Najznačajni su: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zaštiti i spašavanju, Pravilnik o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka, Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krvne pripravke, Zakon o zaštiti zdravlja, Zakon o prometu sigurnosti Prve pomoći za vođe, Strategije Republike Hrvatske uz prevenciju ovisnosti, nasilje u obitelji, nasilje među djecom i mladima, prevenciju trgovanja ljudima, minimalnu higijenu i više zakona i Pravilnika.
Sukladno narečenim Zakonima, Pravilima i Strategijama Gradskog društva Crvenog križa realizirala je 25 projekata: Centar za djecu, mlade i obitelji; Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj; Savjetovalište za prevenciju ovisnosti; Savjetovalište – logoped; Savjetovalište za osobe s invaliditetom;Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji, Trening roditeljskih vještina; Pomoć u učenju; Nasilje u adolescenskim vezama; Psihosocijalni tretman učenika s poremećajima u ponašanju; Integralne metode u radu s predškolskim djecom i njihovim roditeljima; Prva pomoć i zaštita zdravlja; Klub mladih HCK “Dabar”; Terenske jedinice, “Mladi za mlade”, prevencija trgovanja ljudima; Lociranje i uništavanje ambrozije; Klub osoba s invaliditetom “Duga”; Klub osoba s tjelesnim invaliditetom za bavljenje sportskih aktivnosti; Prijevoz osoba s invaliditetom; Klub osoba s dječjim bolestima “Za bolji život”; Savjetovalište za osobe s dijabetesom;Humanitarni programi; Pomoć i njega u kući, Dostava hrane osobama u socijalnoj potrebi i starijim osobama i Zaštita i spašavanje – brzi odgovor na katastrofe.
II.
RAD SKUPŠTINE, ODBORA I TIJELA GRADSKOG DRUŠTVA
CRVENOG KRIŽA IVANIĆ-GRAD, OPĆINSKIH DRUŠTAVA KLOŠTAR IVANIĆ I KRIŽ I MJESNIH DRUŠTAVA
Skupština prema Odluci iz 2012. godine broji 21 člana.
Na sjednicama Skupštine razmatraju se pitanja od važnosti za rad i djelovanje Gradskog društva Crvenog križa Ivanić Grad. Usvajanje Statuta Gradskog društva Redovni grad Ivanić – Grad, usvajanje Poslovnika Crvenog križa Ivanić – Grad, usvajanje Poslovnika Crvenog križa Ivanić – Grad.
Na sjednicama Odbora razmatraju se pitanja od važnosti za rad i djelovanje Gradskog društva Crvenog križa, općinskih i mjesnih društava Crvenog križa. Odbor Gradskih društava Crvenog križa redovito izvještava o operativnim zadacima Hrvatskoga crvenog križa donijela je potrebne odluke o svim važnijim pitanjima od važnosti za rad po pojedinim područjima djelovanja Gradskog društva Crvenog križa, kao npr. Traženje službe, volontersko darivanje krvi, humanitarnu pomoć, u organizaciji Crvenog križa, mladih Hrvatskih Crvenog križa, solidarnosti na djelu, pripremama i provedbi zajedničkih akcija Hrvatskog Crvenog križa, obilježavanja Tjedne i Dana Crvenog križa, Dana DDK,
U promatranom razdoblju održano je 6 sjednica Odbora na kojima je razmatrano 80 točaka dnevnog reda.

III.
USTROJSTVO DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA I ČLANSTVO
Ustrojena je mreža društava Crvenog križa na cjelokupnom području Otoka Ivanić. Ustrojeno je 1 (jedno) gradsko društvo, 2 (dva) općinska društva, 9 (devet) mjesnih društava, 37 (tridesetsedam) osnovnih društava-ogranaka, 3 kluba Crvenog križa i terenskih jedinica, 8 (osam) osnovnih društava mladih HCK. Izabrano je 37 povjerenika i 37 zamjenika povjerenika osnovnih zastupnika, 99 članova skupštine mjesnih društava, 32 člana Skupštine općinskih društava i 21 zastupnika Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad i 10 savjeta i komisija 55 članova Crvenog križa.
Broj članova Crvenog križa, aktivni (75), aktivni-mladi-nominalni (343), potporni-pomažući (18), počasni (3) i darovatelji krvi (1095) ili ukupno 1534 članova.
Rad društava Crvenog križa i Odbora na sjednicama Skupštine, Odbora i tijela zadovoljavajuće. Izrađeni su potrebiti dokumenti, pravilnici i odluke za rad društava Crvenog križa.
Aktivnost osnovnih grana je organizirana u akcijama solidarnosti na djelu mjesnih društava i na radu mladih HCK, DDK i zajedničkih akcija HCK i socijalno – humanitarnih zadataka.
Valja naglasiti da aktivisti i članovi društava Crvenog križa koji su aktivni u društvu predstavljaju ogromne ljudske i kadrovske potencijale koje imaju društva. Svojim volonterskim, humanim i kontinuiranim radom omogućuju izvršavanje mnogobrojnih zadataka društava Crvenog križa.
Ukupan broj volontera je 403 koji su u 2017.g. volontirali ukupno 9360 sati rada na različitim poslovima;
 Administrativne usluge – pisanje poziva DDK i obavijesti, evidentiranje u knjigama o broju davanja, izradu akreditacije, letaka, plakata, pamtilica i dr.
 Intelektualne – Zdravstvene edukacije, Osposobljavanje za prvu pomoć, rad s osobama s invaliditetom i dr.
 Socijalne – Podjela humanitarne pomoći, Solidarnost na djelu, priprema i urušenje paketa (Uskrs, Božić, 01.10.
Stariji )  Fizički – rad u skladištu humanitarne pomoći, u skladištu opreme, uništavanje ambrozija
 Drugo – U zaštiti i spašavanju, vježbe Zaštita i spašavanja, Klub mladeži HCK “Dabar”, Klub za dječju bolnicu “Za bolji život”, sajmovi, Bučijada, organiziranje volonterskog darivanja krvi, mjerenje šećera i tlaka, pomoć građanima s medicinskim pomagalima i dr.
RTL pomaže djeci “Budi mi prijatelj”
U ovom djelovanju vidimo humanosti naših volontera, jer su se iznimno brzo organizirali iu velikom broju odazvali i na ovaj akciju. Oni su: Drago Grganja, Đurđica Grganja, Nada Mazur, Gordana Šturlić Pendelić, Štefica Kranjčec, Ivanka Biškup, Jasna Mužek, Mira Radošević, Štefica Pajduh, Zlata Cindrić, Franjka Kalinić, Golub Adamović, Marija Dovranić, Anuša Krešo, Branko Škulec, Anja Slunjski i Karmen Kovačević.
MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO, LJUDSKA PRAVA
I SLUŽBA TRAŽENJA
Služba traženja je međunarodna obveza svih država potpisnica Ženevskih konvencija (Vlada Republike Hrvatske 1992. god.) U Republici Hrvatskoj Služba traženja je propisom propisana javna ovlast Hrvatskog Crvenog križa. Služba traženja je jedna od najstarijih djelatnosti pokreta Crvenog križa, a zadaća joj je izvještavanje o žrtvama oružanih sukoba i provođenja postupaka traženja nestalih osoba, te omogućavanje uspostavljanja bržeg kontakta među razdvojenim članovima obitelji, a koji su stradali ili nestali zbog elementarnih nesreća, ekonomskih migracija i tome slično te promicanju ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava. Sukladno članu 8 Zakona o Hrvatskom Crvenom križu organizira se Služba traženja, iz čega proizlazi zakonska obveza lokalne samouprave da financira ovu djelatnost. Služba traženja još uvijek rješava zahtjeve za traženjem osoba nestalih tijekom Domovinskog rata, II. Svjetskog rata, sukoba u Bosni i Hercegovini, te mirnodobna traženja.
U 2017. godine ostalo je s 31.12. još 11 traženja.
Predmeti su riješeni pronalaženjem traženih soba, uspostavljanje kontakata između razdvojenih članova obitelji obiteljskom porukom, te na druge načine. U službi traženja educirano je i osoposobljeno ukupno 10 volontera i djelatnika Crvenog križa.

V.
DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI
Značajna aktivnost Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad je na organiziranom prikupljanju i organizaciji darivanja krvi. Planirane doze krvi za potrebe Republike Hrvatske raspoređivane su po županijama, gradovima i općinama.
Pokazatelji koji govore o uspjehu prikupljanja krvi Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad.
Gradsko društvo Crvenog križa planiralo je prikupiti 1100 doza krvi, a prikupljeno je 1 442, što je više za 342 doza.
Tijekom 2017. godine realizirali smo 4 (četiri) redovne velike akcije (na 5 mjesta: Križ, Novoselec, Kloštar Ivanić-Graberje Ivanićko i Ivanić-Grad) i 4 (četiri) mužjaka akcije darivanja krvi ali samo na jednoj lokaciji (Ivanić-Grad ).
Datum Mjesto Plan Pristupilo Odbijeno Dalo Prvi puta
10.02. Ivanić-Grad 40 89 15 74 8
20.03. Križ 40 58 14 44 2
-II- Novoselec 35 66 14 52 1
21.03. Kloštar Ivanić 25 31 9 22 1
-II- Graberje Ivanićko 20 31 4 27 0
22.03. Ivanić-Grad 130 208 45 163 9
10.05. Ivanić-Grad 40 74 17 57 5
19.06. Križ 40 61 9 52 1
-II- Novoselec 35 53 5 48 2
20.06. Kloštar Ivanić 25 34 2 32 4
-II- Graberje Ivanićko 20 32 3 29 1
21.06. Ivanić-Grad 130 160 16 144 4
10.08. Ivanić-Grad 40 49 12 37 1
18.09. Križ 40 59 6 53 6
-II- Novoselec 35 46 9 37 0
19.09. Kloštar Ivanić 25 38 3 32 0
-II- Graberje Ivanićko 20 24 3 21 0
20.09. Ivanić-Grad 105 174 20 154 5
08.11. Ivanić-Grad 30 55 3 52 3
18.12. Križ 40 55 3 52 0
-II- Novoselec 35 47 4 43 0
19.12. Kloštar Ivanić 25 31 1 30 0
-II- Graberje Ivanićko 20 36 6 30 0
20.12. Ivanić-Grad 105 195 38 157 4
UKUPNO 1100 1706 261 1442 57
Prvi puta dali krv:
10.02. 20.-23.03.
1. Crnički Marieta, Velika Ludina
2. Petrec Ana Marija, Novoselec
3. Sanković Saša, Novoselec
4. Krešo Božo, Kloštar Ivanić
5. Čorak Patrik, Novska
6. Žerjavić Ladislav, Ivanić – Grad
7. Žilić Ivan, SV.I. Zelina
8. Zubatović Matija, Kloštar Ivanić
9. Čaj Vukojević, Ivanić – Grad
10. Marina Delinić, Ivanić – Grad
11. Markić Fran, Ivanić-Grad
12. Presećan Teo, Ivanić – Grad
13. Iveković Davor, Ivanić-Grad

1. Obradović Vinko, Ivanić-Grad
2. Obradović Anđela, Ivanić-Grad
3. Obradović Sonja, Ivanić-Grad
4. Kušina darko, Ivanić-Grad
5. Galović Ivana, Ivanić-Grad
6. Galović Anita, Ivanić-Grad
7. Tkalčević Nikolina, Novoselec
8. Antunović Slobodan, Ivanić-Grad
1. Husarić Goran, Ivanić-Grad
2. Dragosavac Timon, Ivanić-Grad
3. Ribarić Karlo, Ivanić-Grad
4. Rajski Tomislav, Ivanić-Grad
5. Celinić Edi, Ivanić – Grad
10.05.
10.08.

1. Pavlić Ana Marija, Križ

19.-21.06.
1. Baričević Marijo, V.Ludina
2. Pajk Ivica,Novoselec
3. Borić Zoran,Križ
4. Dorešić Antonio, Kloštar Ivanić
5. Ivaković Mateo, Kloštar Ivanić
6. Kozjak Tanja, Ivanić – Grad
7. Novaković Miroslav, Ivanić – Grad
8. Profuntar Matija, Graberje Ivanićko
9. Obradović Ilija, Ivanić – Grad
10. Vojković Antonio, Čazma
11. Sačer Goran, Novoselec
12. Vučković Željko, Ivanić – Grad
19-21.09.
1. Ginder Dražen, Križ
2. Pjakovljević Ivan, Repušnica
3. Očić Josip, Križ
4. Žilić Zvonimir, Popovača
5. Majetić Patrik, V.Ludina
6. Uzelac Ivan, Novoselec
7. Štajdohar Vendi, Novoselec
8. Brcko Mario, Kloštar Ivanić
9. Počuć Domagoj, Garešnica
10. Koprivanac Marko, Magadenovac
11. Katić Željko, Ivanić – Grad
.

18.-20.12.
08.11.
1. Miličević Josip, Ivanić -Grad
2. Holub Karlo, Ivanić – Grad
3. Jelaković Tatjana,Križ
1. Mijekovec Kristijan, Ivanić – Grad
2. Spudić Juraj, Ivanić – Grad
3. Boltiš Valentin, Ivanić – Grad
4. Šabić Petra, Ivanić – Grad

Mnogobojne aktivnosti realiziramo zahvaljujući volonterima i mladima Crvenog križa, organiziramo izlete i ljetovanje za dobrovoljne darivatelje krvi.
Nakon nekoliko godina pauze, ponovno su organizirani XV. Športski susreti DDK u Kraju Donjem pokraj Zaprešića, dana 10.06. Mnogobrojni naši dobrovoljni darivatelji krvi, njih čak 24 su se odazvali i toga dana sudjelovali u potezanju užeta, muški i žene, belot i šah.
Natjecali su se sljedeći darivatelji i volonteri:
 Potezanje konopa-žene: Franjka Kalinić, Gordana Pendelić Šturlić, Marija Dovranić, Anuša Krešo, Đurđica Grganja, Nada Mazur i Štefica Kranjčec.
 Potezanje konopa-muški:Marijan Božić, Dalibor Benko, Stevo Kosanović, Aldrin Ivica Belić, Dražen Petreković, Nikola Salopek i Golub Adamović.
 Bela: Josip Šoštarčić, Tomo Blažinović, Mario Svečak i Kristijan Marković
 Šah: Željko Posilović i Tomo Blažinović

Osvojene nagrade:
 2 mjesto žene u potezanju konopa
 3 mjesto muški u potezanju konopa
 2 mjesto u šahu
Svi su se odlično zabavili, podružili i s veseljem vratili svojim kućama.
Na dan 25. listopada 1878. godine u Zadru, Dubrovniku i Zagrebu osnovane su prve dobrovoljne udruge u Hrvatskoj koje su svoje djelovanje provodile u skladu s međunarodno prihvaćenim odlukama iz 1863. godine. Tako se i na našem području uoči 25.10. Dana darivatelja krvi organiziraju dodjele priznanja darivateljima.

Na području općine Križ organizirana je podjela priznjanja darivateljima sa:
 100 davanja Turčinović Ivica,
 75 Tičak Tihomir, Salopek Nikola,
 25 Grgurić Marija,
 1 Pajk Ivica
Priznanja darivateljima uručio je zamjenik načelnika općine Križ gospodin Zlatko Hrastić, te volonterkama Dereažić Zlatici i Štefici Kantura za doprinos i pomoć kod rada sa darivateljima uručio je ružu te im se zahvalio za dosadanji rad. Dodjeli su prisustvovali i predsjednik Općinskog društva Crvenog Križa Tomo Blažinović, i predsjednik Mjesnog društva Crvenog križ Novoselec Damir Bulka.
Ravnateljica je iznijela nekoliko statističkih podataka o darivanju krvi na našem području. Do sada je na području Općine Križ, Kloštar Ivanić i Grada Ivanić – Grada prikupljeno 1.081 doza krvi od čega 958 muška darivatelji i 123 ženskih, te 50 novih darivatelja. Plan za Općinu Križ za prvih 9 mjeseci je 225, a prikupljeno je 286 doza krvi

Za Grad Ivanić – Grad plan je 505, a prikupljeno je 632 doze te će svojim darivateljima priznanja su dodijeljena u Spomen domu A.Vulinca. Priznanja će preuzeti:
 100 davanja Horvat Zlatko,
 35 Putar Katica,
 20 Delinić Marin,
 10 Stojanac Mario,
 5 Kornelija Stričko Ribić, Oković Patrik
 1 Oković Patrik, Snježana Novoselec
 1 Snježana Novoselec, te darivatelji koji zbog zdravstvenih razloga ili zbog godina života primaju završnu zahvalnicu Franjo Horčićka te Boris Kovačić.
 Na dodjelu su pozvani i dio volontera koji rade na akcijama davalaštva Ivanka Biškup,Marica Mužević, Katica Putar i Franjo Horčićka.

U Općini Kloštar Ivanić plan je 75 a prikupljeno je 86 doza, a dodjela ovogodišnjih priznanja održala se u Viječnici. Darivatelji koji su primili priznanje su:
 100 davanja Tupek Josip, Darko Kosanović,
 40 Baštijan Ivan,
 35 Kosanović Marica, Cindrić Zlata ,
 20 Vincek Vladimir,
 1 Ivaković Mateo, Međaković Lea
 Ivaković Marijanu dodijeljena je završna zahvalnica.
 Također, zahvale su primile i volonterke Đurđica Grganja, Ana Stilinović i Anuša Krešo.
Na svim područjima obilaze se groblja te se pale lampaši i postavlja cvijeće za sve preminule darivatelje i volontere.

Svečana proslava Dana dobrovoljnih darivatelja krvi na razini Zagrebačke županije održala se 25. listopada u hotelu Bunčić u Vrbovcu. Pokrovitelj svečanosti je župan Zagrebačke županije mr.sc. Stjepan Kožić a organizator Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec
Upravo tim povodom, dodjelom zahvalnica za višestruko darovanu krv, Društvo Crvenoga križa Zagrebačke županije (DCK) obilježilo je Dan dobrovoljnih darivatelja krvi. Na svečanost su pozvana sva Gradska društva Crvenog križa Zagrebačke županije i njihovi darivatelji – GDCK Dugo Selo, GDCK Jastrebarsko, GDCK Ivanić-Grad, GDCK Samobor, GDCK Sv. Ivan Zelina, GDCK Velika Gorica, GDCK Vrbovec i GDCK Zaprešić. Zahvalnice su dodijeljene svim višestrukim darivateljima koji su darovali krvi – žene: 35, 55, 75, 95, 115, 135 i 160 davanja, te muški: 50, 75, 100, 125, 150 i 200 davanja. Također, dodijeljene su i obiteljske zahvalnice koje se odnose na dvoje ili više članova obitelji koji 5 godina uzastopno daruju krv, te također i zahvalnice za završno davanje koje se odnosi na sve darivatelje koji iz zdravstvenog ili nekog drugog razloga više ne mogu darovati krv.

Sa područja Otoka Ivanića darivatelji koji su dobili priznanja za muške darivatelje za 50 davanja njih 10, 75 davanja njih 8, 100 davanja njih 4, te sa 125 davanja njih 1, te za žene sa 35 davanja njih 3, te darivatelji sa završnom zahvalnicom njih 6.
Darivatelji koji su se odazvali na svečanost u Vrbovcu su: Kosanović Marica, Cindrić Zlata,Kujundžija Dragutin, Špoljarić Goran,Pavanić Nikola, Tičak Tihomir, Salopek Nikola, Brčina Antun Jareš Držen Čehko Valadimir, Horvat Zlatko,Tupek Josip, Turčinović Ivica, Kosanović Darko, Kovačić Boris, Franjo Horčićka. Ispred Grada Ivanić – Grada ide zmjenik gradonačelnika Željko Posilović, ispred Općine Kloštar Ivanić načelnik Željko Filopović, te ispred općine Križ načelnik Marko Magdić, predstavnici GDCK Ivanić – Grad Ivana Bajt, Stjepan Fabijanić, Tomo Blažinović te Branko Škulec.
Naravno tu su svi darivatelji koji su zaslužili svoja priznanja: Za 50 puta darovanu krv;Pavanić Nikola, Vorel Zoran, Kletečki Dario, Kujundžija Dragutin, Školnik Jakob, Špelić Branko, Roviščanec Tomislav, Rešetar Željko, Špoljarić Goran, Lojna Vanja, za 75 puta; Miletić Darko, Jareš Držen, Tičak Tihomir, Salopek Nikola, Brčina Antun, Špehar Zdravko, Palajić Drago, Čehko Valadimir, 100 puta; Poje Mijo, Tupek Josip,Turčinović ivica, Horvat Zlatko te za 125 puta darovanu krv Čičić Stjepan,i žene za 35 putadarovanu krv; Kosanović Marica, Cindrić Zlata, Putar Katica, te završne zahvalnice za Ivaković Marijan, Lukar Mirko, Kovačić Boris, Ferenčak Nikola Milan, Ferenčaba Franjo.
Svima veliko hvala i vidimo se na akcijama davanja krvi.

VI.
ZAŠTITA ZDRAVLJA I PROMOVIRANJE ZDRAVIH NAVIKA ŽIVLJENJA
Gradsko društvo Crvenog križa u svoje području rada uključuje zaštitu zdravlja, prosvjećivanjem i osposobljavanjem građanstva sa svrhom očuvanja i unapređenje zdavlja.
U “Tjednu borbe protiv TBC i ostalih plućnih bolesti” organizirane su aktivnosti sa svrhom da se podsjeti na stalnu prisutnost TBC-a kod nas i ljudi potaknu na solidarnost. Upravo stoga Crveni križ u suradnji sa zdravstvenim i prosvjetnim službama nastojao je djelovati na tom području koristeći i sredstva javnog priopćavanja. Provedene su aktivnosti kroz predavanja u školama, posjete bolesnicima, upriličeni edukativno oglasni punktovi, izložbe radova na temu TBC, izrada literarnih i likovnih radova, radio emisije, napisi u lokalnom tisku, uprilićeni “kutići Crvenog križa” i izrađeni leci.
U svezi ovisnosti o drogama, borbe protiv alkoholizma i pušenja i borbe protiv AIDS-a, Gradsko društvo Crvenog križa organiziralo je predavanja, literarne radove, radio emisije, napise u lokalnom tisku.
Tijekom 04.06. održana je biciklijada sa 70-ak sudionika, 6 predavanja na temu zdravlja, 4 susreta s građanima na trgovima u gradu i općinama s ukupno 130 sudionika, 40 akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi, te smo još obilježili Svjetski dan zdravlja, Tjedan borbe protiv TBC-a, Dan borbe protiv AIDS-a, Mjesec borbe protiv alkohola, nikotina i ovisnosti, Svjetski dan dijabetičara, Svjetski dan prve pomoći (rujan) s prezentacijama prve pomoći na trgu u gradu, radio emisije, članci u lokalnom listu i na web stranici.
Osposobljavanje kandidata za vozače vozila na motorni pogon iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći. Realizirana su 6 tečaja sa 91 polaznikom.
Crveni križ provodi osposobljavanje mladih HCK za znanje iz prve pomoći i ekipa podmlatka iz prve pomoći, ukupno 5 ekipa sa 30 članova.
CENTAR ZA OBITELJ “UVIJEK TU”

Centar za psihosocijalnu pomoć i podršku “Uvijek tu” projekt je Gradskog društva Crvenog križa Ivanić- Grad, financiran iz vlastitih sredstava, proračuna Grada Ivanić Grada i Zagrebačke županije. Centar je na financiranje prijavio nekoliko projekata koje bi izvodio, ali financijska konstrukcija je dovoljna samo za savjetodavni rad, medijsku promociju Centra i rad s djecom upućenom od logopeda.

Projekti Centra su:

· Savjetovalište za prevenciju ovisnosti
· Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj
· Edukacija savjetodavaca Zagrebačke županije
· Trening socijalnih vještina
· Psihosocijalni tretman učenika s poremećajima u ponašanju
· Pomoć u učenju
· Integralna metoda u radu s predškolskom djecom
· Trening roditeljskih vještina
· Nasilje u adolescentnim vezama
· Bolnica za igračke

Savjetovalište broji savjetodavatelje različitih profila (učitelje, pedagoge, socijalne pedagoge, socijalne radnike, psihologe, liječnike itd.) Neki savjetodavatelji djeluju aktivno, neki pasivno (ovisno o broju klijenata te privatnih obaveza).

AKTIVNI SAVJETODAVCI PASIVNI SAVJETODAVCI
Petra Oreški , učiteljica razredne nastave Elenmary Biršić – teolog
Marijana Gazić – učiteljica razredne nastave Nada Gregorek – pedagog i sociolog
Irena Haman – učiteljica razredne nastave Zoran Buhač – pedagog i sociolog
Kristina Krajnović Gorčan, psiholog Danijel Bunjevčević – socijalni pedagog
Sara Sabolić, dr. medicine Marko Kirin – socijalni pedagog
Bernarda Krnić, dr. medicine Eva Pajur – doktor medicine
Maja Celinić, logoped Luidmila Milivojević – rehabilitator,
Filip Zajčić, bacc. psihologije Kristina Anić Kuhar – socijalni pedagog
Igor Stojaković, med. tehničar (realitetni terapeut) Višnja Božić Kušar, učiteljica razredne nastave
Maja Romanić, socijalni pedagog Edita Barišec, studentica socijalnog rada
Anamarija Čičak, studentica socijalnog rada
Koordinatorica Centra do rujna 2017. godine bila je Kristina Krajnović Gorčan, mag.psihologije, a od rujna 2017. njene dužnosti preuzima Maja Romanić, mag.socijalne pedagogije.

Prikaz rada Savjetovališta za prevenciju ovisnosti i Savjetovališta za djecu, mlade i obitelj

Broj klijenata koji su bili uključeni u rad oba Savjetovališta tijekom navedenog razdoblja, obzirom na spol i dob, prikazati će se tablično (Tablica 1, Tablica 2).

Tablica 1. Savjetovalište za prevenciju ovisnosti

DOB MUŠKI SPOL ŽENSKI SPOL
Mlađi od 14.g 0 0
Od 15. do 21.g 1 0
Stariji od 21.g 0 0

Tablica 2. Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

DOB MUŠKI SPOL ŽENSKI SPOL
Mlađi od 14.g 13 4
Od 15. do 21.g 2 3
Stariji od 21.g 0 0

Savjetovalište za prevenciju ovisnosti tijekom 2017.godine imalo je 1 klijenta, u dobi od 15 do 21. godine, koji je bio upućen od strane Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad.
Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj tijekom 2017. godine imalo je ukupno 15 klijenata muškog spola u dobi od 14 do 21. godine te 7 klijenata ženskog spola u dobi od 14 do 21. godine.
Ukupan broj klijenata u oba savjetovališta je 23, od čega je bilo 16 osoba muškog spola, te 7 osoba ženskog spola.
Većina klijenata u oba Savjetovališta upućena je od strane liječnika, osnovnih i srednje škole, Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad ili se roditelji djece koja iskazuju određene teškoće samoinicijativno jave koordinatorici Centra.
Najveći broj klijenata su osobe do 14. godina, muškog spola te u Savjetovalište dolaze zbog pomoći u učenju.
Većina klijenata je s područja Ivanić Grada (centar grada), ali i područja Kloštar Ivanića, Graberja, Caginca, Posavskih Brega i Križa.

Ukupno je, do 22.12.2017. godine, odrađeno 449 savjetodavnih sati, uključujući 15 sati supervizijskih sastanaka koji su održavani jednom mjesečno.

Provedene aktivnosti kroz navedeno razdoblje
Tijekom 2017. godine održano je 11 supervizijskih sastanaka. Na održanim supervizijskim sastancima savjetodavatelji su izmjenjivali iskustva u radu s klijentima, međusobno se konzultirali u radu s pojedinim klijentima kako bi im pružili adekvatan tretman te se dogovarali o rasporedu dežurstava i broju novih klijenta. U studenome je formirana lista čekanja zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva za uključivanje u savjetodavni rad, ali i prekapacitiranosti klijentima trenutno aktivnih savjetodavatelja.

U siječnju 2017. godine, doktorica medicine Sara Sabolić održala je 3 sata radionica u sklopu projekta „ Bolnica za igračke“ u dječjem vrtiću u Kloštru Ivaniću. Projekt je usmjeren na djecu predškolske dobi, dr. Sabolić na interaktivan i dobi prilagođen način (na plišanim igračkama) pokušava djeci približiti kako funkcionira liječnički pregled, koje instrumente liječnik koristi te djeca uče kako objasniti roditeljima kada ih nešto boli. Ovaj projekt važan zbog suzbijanja straha djece pri liječničkom pregledu te uči djecu osnovnim higijenskim navikama koje moraju usvojiti kako bi zaštitili sebe i druge od eventualnog širenja bolesti.

U rujnu, listopadu i studenom 2017. godine, socijalni pedagozi Daniel Bunjevčević i Marko Kirin, proveli su u sklopu projekta, Trening socijalnih vještina u dvije osnovne škole za učenike četvrtih razreda, u Osnovnoj školi Posavski Bregi i Osnovnoj školi Dure Deželića.
Učenje i uvježbavanje socijalnih vještina u programu socijalnih vještina ostvaruje se radioničkim oblikom rada. Svaka radionica obrađuje jednu vještinu (empatija, suradnja, prihvaćanje itd.), a ukupno se provodi 11 radionica u prvom obrazovnom razdoblju. U OŠ Posavski Bregi radionice se provode u jednom četvrtom razredu (16 učenika), te u OŠ Đure Deželića u jednom četvrtom razredu (23 učenika). Ovaj projekt važan je preventivni program koji učenike uči savladavanju osnovnih socijalnih vještina koje koriste u socijalnim odnosima u školi, ali i kod kuće. Razvijene socijalne vještine preveniraju pojavu raznih teškoća u ponašanju koje mogu imati ozbiljne posljedice u kasnijem razvoju djeteta.

U rujnu 2017. godine, savjetodavatelji Petra Oreški, Irena Haman, Anamarija Čičak i Maja Romanić sudjelovali su na edukaciji za voditelja mjere obiteljsko-pravne zaštite koju je organizirao Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad. Na edukaciji su upoznati s mjerama obiteljsko-pravne zaštite koje propisuje Obiteljski zakon, tko može biti voditelj, koje su dužnosti voditelja mjere, kako se mjera provodi te kako izgleda program rada i pisanje izvještaja koji se podnose nadležnom Centru. Uz interaktivnu prezentaciju navedenoga, savjetodavatelji su dobili i primjerke obrasca za pisanje izvještaja voditelja mjere te popis potrebne literature. Edukacija se pokazala vrlo zanimljivom i poučnom te savjetodavatelji mogu svoje vještine savjetodavnog rada koristiti u suradnji s CZSS-om, ali i nakon edukacije imaju naučene temelje iz područja obiteljsko-pravne zaštite kako bi u budućem radu eventualno prepoznali obitelji ili djecu u riziku te pravodobno obavijestili CZSS.

U prosincu 2017., savjetodavateljica Irena Haman sudjelovala je na predavanju o Odgojnim stilovima roditeljstva. Na dvosatnoj edukaciji, predavačica mag.psihologije, Tajana Hodko prisutne je upoznala s vrstama odgojnih stilova, te njihovim utjecajima na ličnost djeteta, njegove osjećaje, doživljaje, ponašanje itd. Edukacija je bila svrsishodna, konkretna i smislena jer je prisutnima, prosvjetnim radnicima i roditeljima ukazala na eventualne propuste u odgoju djece, te ponudila konkretna rješenja i savjete kako promijeniti odgojne metode i učinke ili ispraviti pogreške koje smo počinili/činimo. Mnogo se razgovaralo s predavačicom, razmjenjivala su se iskustva i dobile su se konkretne upute i rješenja što i kako odgajati djecu u vlastitom domu ili na radnom mjestu.

SAVJETOVALIŠTE – LOGOPED
Tablični prikaz log.terapije u trajanju od 9.mjeseci
Osnovna škola/ vrtić Broj djece Broj sati rada Broj sati priprema
s djecom pisanje mišljenja
OŠ Đure Deželića 3-5 110 34

OŠ Stjepan Basariček 2-7 105 29

OŠ Posavski Bregi 3-4 99 28

OŠ Josip Badalić 1-2 41 12

Dječji vrtić 24-29 756 239
UKUPNO 33-47 1111 342

Ukupno je odrađeno je 1111 sati rada, a za pisanje mišljenje 342 sati rada, 52 pregleda, napisana su 43 mišljenja.
Terapiju je završilo 37-ero djece.

KLUB OSOBA S INVALIDITETOM “DUGA”
MATERIJALNI I KADROVSKI UVJETI
Što se tiče materijalnih uvjeta rada, oni su u glavnini ostali isti i ne donose neke važnije izmjene. Zahvaljujući inicijativi samog Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad prostor kućice je renoviran
Druženja/susreti su organizirani u prostoru „kućice“ četvrtkom između 17.00 i 19.30 sati. Od početka kalendarske godine susreti su organizirani jednom tjedno i takav se ritam poštuje sve do danas. Prijevoz je organiziran od strane GDCK IG.
Prostor je opremljen adekvatnim namještajem te je sada prostor konačno u cijelosti prilagođen za susrete većeg broja ljudi koji se u njemu bave raznim aktivnostima.
Klub sad broji 16 članova.
Od jeseni ove godine na mjestu jednog od voditelja kluba i radionica odstupa dugogodišnji suradnik Crvenog Križa Zoran Buhač.
Početkom proljeća radu kluba pristupa volonterka Ana Marija Finzir, studentica logopedije,a početkom jeseni radu kluba pristupa volonterka Ivana Dimitrić studentica socijalne skrbi.

TIJEK RADA
Tijekom ovog perioda održano je 32 radionica/susreta u izdvojenom prostoru Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad poznatijem kao „kućica“.
Kazališna skupina Duga je održala 6 proba svojih predstava.
Za potrebe Festivala jednakih mogućnosti ostvarena je suradnja s piscem Tihomirom Mraovićem iz Križa koji je skupini donirao još jedan vrlo kvalitetan tekst s kojim smo dosad najuspješnije u nastupili na spomenutom festivalu u svibnju ove godine.
Klub je kao jednakopravan član sudjelovao u nacionalno usmjerenoj ekološkoj inicijativi „Zelena čistka“
Gradsko društvo Crvenog Križa Ivanić-Grad, Grad Ivanić-Grad, Općina Kloštar Ivanić i Općina Križ omogućile su ljetovanje za nekoliko članova kluba.
Kao i svake godine uključujemo se u program Bučijade u Ivanić-Gradu te klub sudjeluje u izložbeno prodajnom programu ove manifestacije.
Organizirana je jedna radijska emisija u programu Obiteljskog radija Ivanić tijekom godine.

PROJEKTI I SUDJELOVANJA:
Living Streets – 6. i 13. travnja 2017.
Uskršnji sajam TZ Ivanić-Grad – 15. travnja 2017.
Zelena čistka 2017. – 28. travnja 2017.
INKAZ 2017. – 12. svibnja 2017.
F=M 2017. – 23. svibnja 2017.
Bučijada – 15.listopada.2017.
Sudjelovanje u radio emisiji povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom – 30.studenog.2017.
Božićni sajam – 16.prosinca.2017.

Unutar Kluba djeluje i dramska sekcija koja je nastupala na:
Za naše članove Kluba osoba s invaliditetom „Duga“ mjesec svibanj bio je pun uzbuđenja i aktivnosti. Sada već tradicionalno, Klub je sudjelovao na dva velika festivala namijenjena osobama s invaliditetom.
 INKAZ su susreti kulturnoumjetničkih skupina osoba s posebnim potrebama a cijela manifestacija održava se u zagrebačkom Gradskom kazalištu Trešnja. Na njemu nastupa 500-tinjak izvođača iz 40 ustanova i udruga iz cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Slovenije sa 70-tak glazbenih, plesnih i dramskih nastupa.
Za naše članove sudjelovanje na tako značajnim manifestacijama velika je i iznimno važna stvar. Upravo zato, na svojim su druženjima, uz redovne radionice, i marljivo uvježbavali svoje nastupe s kojima su se na festivalima i predstavili.
Na 15. INKAZU, nastupili su 12.05.2017. godine te su se predstavili sa dramskim igrokazom „Našle se cure“ za koji je tekst napisao Tihomir Mraović.

 Nakon INKAZA nastavili su marljivo uvježbavati točku za 16. Festival jednakih mogućnosti (FM) s kojom su nastupili 23.05.2017. godine u Zagrebu na Trgu bana Jelačića. Predstavili su se sa glazbeno-scenskom točkom Tihomira Mraovića – „Mobitel naš svagdašnji“.
Festival jednakih mogućnosti (F=M) je tradicionalna međunarodna manifestacija urbane kulture čiji program izvode osobe s invaliditetom, s drugim glazbeno-scenskim i likovnim umjetnicima. Održava se na ulici gdje svaki prolaznik može pogledati program i uvjeriti se u njihova djela kojima, poput drugih umjetnika, postižu visoku umjetničku vrijednost i zadivljuju publiku. Svojom originalnom formom i programskom koncepcijom, potkraj svibnja na središnjem gradskom trgu, Festival već punih petnaest godina obogaćuje kulturnu i turističku ponudu u gradu Zagrebu, te pozitivno utječe na razvoj društvene svijesti o invaliditetu, kojeg mnogi nepravedno izjednačavaju s nesposobnošću. Svrha Festivala je predstavljanje stvaralačkih m ogućnosti izvođača programa, šireći poruku da i osobe s invaliditetom trebaju uživati ista prava i obveze poput drugih građana.
Na trodnevnom uličnom festivalu nastupa preko 900 izvođača iz zemlje i inozemstva, od kojih oko 600 osoba s invaliditetom. Festival se sastoji od glazbeno-scenskog, likovnog, filmskog, edukacijsko-rekreacijskog i sportskog programa.

UNIŠTAVANJE AMBROZIJE “ZA GRAD BEZ AMBROZIJE” “ZA ŽUPANIJU BEZ AMBROZIJE”
Svrha projekta „Uništavanja ambrozije“ je ublažiti posljedice utjecaja ambrozije na zdravlje ljudi.
Ciljevi projekta koji su postignuti:
• smanjena koncentracija peluda u zraku u vrijeme cvatnje (kasno ljeto i jesen)
• lociranja i kartiranja ambrozija
• uništavanje i uklanjanje ambrozije u skladu s osiguranim financijskim sredstvima
• ostvarena edukacija građana putem javnih tribina, radio emisija, letaka, plakata, pamtilica, izložbi i radionica

Ambrozija raste svugdje: kao korov u kukuruzu, krumpiru, soji, šećernoj repi, duhanu, uz puteve, vodotoke, željezničke pruge, nasipe, na neobrađenim poljima, zapuštenim vrtovima.
Klub mladih uništava ambroziju na javnim gradskim i javnim županijskim površinama, a građani su se uključili u akciju sprečavanja širenja ambrozije na privatnim posjedima.
Prema procjenama i preliminarnim rezultatima velike epidemiološke studije koja je provedena na području Zagrebačke županije više od 15 % stanovništva ima neki oblik manifestacije alergijskih bolesti. Danas svaki 10 stanovnik Zagrebačke županije osjeća djelovanje peluda ambrozije. Rezultati praćenja kretanja koncentracije peluda u Zagrebačkoj županiji od 2003. do 2006. godine pokazuju daleko najveću koncentraciju ambrozije upravo na području Ivanić – Grada, koja se postupno smanjuje.
Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić – Grad s problematikom uništavanja ambrozije bavi se od 2004. godine
U realizaciji učestvovali su: Klub mladih Crvenog Križa “Dabar”, terenske jedinice Crvenog križa, Komunalna služba pri Gradskoj upravi Ivanić – Grad, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Komunalni redar, Komunalni centar d.o.o. Ivanić – Grad, Hrvatske vode, Hrvatska vodoprivreda, Hrvatske ceste, osnovne škole u Ivanić – Gradu, te srednja škola u Ivanić – Gradu, građani.
Tiskali smo bookmarke 1000 kom, majice 50 kom, kemijske olovke i plakate. Sve materijale smo distribuirali u osnovnim školama na području Otoka Ivanića, te po svim vrtićima na istom području.
Snimanje stanja na terenu radile su mobilne terenske jedinice koje su bile sastavljene od članova terenskih jedinica CK, mladih i volontera CK. Postavljanje plakata, uništavanje ambrozije, mobilne terenske jedinice radile su u srpnju, kolovozu i rujnu.

Travanj i svibanj – priprema radionica za vrtiće i njihova realizacija
Lipanj i srpanj – izrada promotivnog materijela, r adio emisija
Lipanj, srpanj, kolovoz,rujan, listopad i studeni – snimanje stanja na terenu i bilježenje rasta, razvoj ambrozije.
Srpanj, kolovoz, rujan i listopad – uništavanje ambrozije na terenu sa mobilnim terenskim jedinicama, Klubom mladih Dabar, volon terima, osobama iz Probacijskog ureda
Rujan i listopad – snimanje stanja na terenu
Studeni i prosinac – priprema radionica za osnovne škole i njihova realizacija
Prosinac – radio emisija

Od 2003. pa do sada uništeno je oko 14 milijuna stabljika ambrozije.
Realizacijom ovog projekta doprinijeli smo smanjenju koncentracije peluda u zraku te korovne biljke, ali i sprečavanju teritorijalnog širenja biljke. Time smo smanjili negativno djelovanje peluda ambrozije na zdravstveno stanje stanovništva te upoznali mlade i građane sa štetnošću, izgledom i načinima uništavanjima ambrozije, a ujedno ih motivirali za njezino uništavanje otkupljujući ambroziju od njih.
Postigli smo glavni cilj projekta koji je bio edukacija i uništavanje ambrozije. Zbog uspješnosti ovog projekta, educiranosti učenika, učitelja, građana, te velike masovnosti i zainteresiranosti građana za otkup ambrozije predlažemo da se s realizacijom projekta nastavi i sljedećih godina.

Higijenski minimum
Na temelju članka 14. Pravilnika o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Zagrebačke županije organizirali su 7 tečaja za stjecanje osnovnog, proširenog, znanja o zdravstvenoj ispravnosti namnirnica i prometu namirnica.
Tečaju je pristupilo ukupno 181 polaznika iz više poduzeća iz područja Grada Ivanić-Grada, općina Kloštar Ivanić i Križ.

Prva pomoć za vozače
Osposobljavanje kandidata za vozače vozila na motoni pogon iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi, Hrvatski Crveni križ organizira i provodi na osnovi članka 2 Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (NN 06/05).
Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić Grad organizira osposobljavanje za jednu auto škole s područja našeg Grada – Auto škola «Peta brzina».
U promatranom razdoblju osposobljeno je ukupno 91 kandidat kroz 6 tečaja.
Klub osoba s dijabetesom „Za bolji život”
Klub osoba s dijabetesom osnovan je 24.02.2009. godine. Osnivanje Kluba proizašlo je iz akcija preventivnih mjerenja koje su Crveni križ Ivanić-Grad i Salvus d.o.o. provodile tijekom cijele 2008. godine.
Na osnivačkoj Skupštini bilo je prisutno 60 osoba, gdje je dogovoren službeni naziv Kluba “Za bolji život”.
Ciljevi Klub: rano otkirvanje šećerne bolesti kroz preventivna mjerenja, edukacija oboljelih kroz stručna zdravstvena predavanja, stalna organizirana mjerenja šećera ukrvi i tlaka za članove Kluba, povremeno mjerenje šećera u krvi i tlaka građanima – prevencija, organizacija izleta, sportskih i društvenih aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o zdravom načinu života, suradnja s medijima, drugim udrugama i inastitucijama radi podizanja kvalitete života.
Provoditelj programa – Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad, Udruga umirovljenika Ivanić-Grad, Salvus d.o.o. i patronažna služba Doma zdravlja Zagrebačke županije.
Preventivna mjerenja šećera u krvi na četri destinacije:
– Ivanić-Grad, Dom umirovljenika – prvi ponedjeljak u mjesecu,
– Kloštar Ivanić, Pučki dom Kloštar Ivanić – druga srijeda u mjesecu,
– Križ, Pučki dom Križ – vezano uz akcije davalaštva krvi,
– Posavski Bregi, Ljekarna Švaljek – prvi petak u mjesecu

Aktivnosti na prevenciji dijabetesa
SIJEČANJ:
• Redovna mjesečna mjerenja guk-a i tlaka na 4 lokacije prema dogovorenom rasporedu
– Mjerenja se održavaju: Domu zdravlja Ivanić-Grad, Ljekarna Švaljek Posavski Bregi, Pučki Dom Kloštar Ivanić, Pučki Dom Križ (prilikom redovnih akcija davanja krvi)
VELJAČA:
• Održana redovna mjerenja na 4 lokacije
• 10. 02. 2017. – održano predavanje u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb. Predavanje pod nazivom „Inkontinencija mokraće u odraslih“ vodila je med. tech. Vlatka Mahmet. Predavanje je održano u sklopu obilježavanje Svjetskog dana bolesnika.
• 23.02. 2017. – održana Izborna Skupština Kluba. Na Skupštini je dan izvještaj o radu Kluba za period 2013.-2017, plan za naredne četri godine i izabrano je novo vodstvo Kluba.
• 14.02. 2017. – u tradiciji partnerske suradnje sa udrugom „Sve za nju“ pozvani smo na svečanu dodjelu nagrade „VAM“ koju na godišnjoj razini Udruga dodjeljuje zaslužnim pojedincima koji su se istaknuli svojim radom u volonterskom radu u Udruzi.
OŽUJAK:
• Redovna mjerenja na 4 lokacije
• 15. 3. 2017. održano predavanje u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb. Predavanje pod nazivom „Prehrana i zdravlje“ vodila je bacc. med. tech. Jadranka Baričević, glavna sestra Doma zdravlja.
TRAVANJ:
• Redovna mjerenja na 4 lokacije
• Promotivno prodajni štand povodom blagdana Uskrsa – prodaja artikala koje izrađuju naše članice,
• 22.04.2017. – edukacijsko predavanje na temu „Regulacija krvnog tlaka i povezanost sa vrijednostima šećera u krvi“ – predavač: dr. Almenka Balenović, spec. med rada i sporta.
• 27.4.2017. – Članovi Kluba su gosti na koncertu u Sisku koji je organiziran pod vodstvom Dijabetičkog društva Sisak, pod nazivom: „Život s manje boli“.
SVIBANJ:
• Redovna mjerenja guk-a i tlaka,
• 12.05.2017. – obilježavanje Dana sestrinstva u prostoru Doma zdravlja,
LIPANJ:
• Redovna mjerenja na 4 lokacije
• Revidiranje članstva Kluba – članovi se smatraju oni pojedinci koji su do polovice godine platili članarinu za tekuću godinu.
• Povodom dana Grada naši članovi sudjeluju na tradicionalnoj biciklijadi i imaju promotivno prodajni štand u centru Grada
• 17.06. 2017. Izlet naših članova na Susret udruga na Papuku pod nazivom „Slatki na Papuku“ koji organizira dijabetička udruga Orahovica svake godine.
• Završetak aktivnosti za prvu polovicu godine.
SRPANJ I KOLOVOZ – PAUZA – ne radimo preventivna mjerenja guk-a i tlaka.
KOLOVOZ:
• 26.8.2017. – sudjelovanje naših članova sa promotivnim štandom i preventivnim mjerenjima na Danu Općine Križ.
RUJAN:
• Redovna mjerenja na 4 lokacije
• Izdan program rada i financijski plan za 2018. godine,
• 26.9.2017. – održano prodavanje na temu: „Važnost kretanja i fizičke aktivnosti kod osoba starije životne dobi“, predavač dr. spec. pulm. Marija Virić Orešković
• 29.9.2017. odlazak na izlet članova Kluba u Varaždin i Čakovec.
LISTOPAD:
• Redovna mjerenja prema godišnjem planu
• 14. i 15.10.2017. sudjelovanje Kluba na tradicionalnoj Bučijadi. Članovi Kluba prodavali su svoje proizvode.
• Predavanje na temu: “Utjecaj vrijednosti krvnog tlaka na razine glukoze u krvi“ – predavač dr. Almenka Balenović. Predavanje je održano u Kutini u suradnji sa Dijabetičkim društvom Kutina.
STUDENI:
• Redovna mjerenja prema godišnjem planu
• Obilježavanje Dana dijabetičara (14.11.)
• 14.11.2017. odrađene aktivnosti u prostoru Doma zdravlja: održano mjerenje tlaka i guk-a.
• 14.11.2017. održano predavanje na temu: „Što zapravo znamo o vodi i zdravlju“, predavač mag. nutricionizma Zrinka Šmuljić.
PROSINAC:
• Redovna mjerenja prema godišnjem planu
• Volonteri Kluba su dvije subote u prosincu i na Božićnom sajmu bili aktivisti i svoje proizvode prodavali u centru Grada. Aktivno su bili uključeni u program povodom obilježavanja Božića u Ivaniću i sudjelovali su na svim predviđenim događajima na otvorenom.
• 22.12.2017. – Održano je tradicionalno Božićno druženje u Restoranu Ivanićanka za sve
članove Kluba.

KRATKI REZIME
Klub djeluje od 2009. godine kao sastavni dio Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad. Inicijativa za pokretanje rada Kluba potekla je od djelatnika tvrtke Salvus d.o.o. i ravnatelja CK Ivanić-Grad uz podršku Gradskog društva umirovljenika Ivanić-Grad i Patronažne službe Doma zdravlja Ivanić-Grad. Klub ima svoju Skupštinu i predsjedništvo. Održava godišnje Skupštine i radi po zacrtanim ciljevima svog Pravilnika o radu. Naše aktivnosti su vrlo razgranate. Održavamo preventivna mjerenja guk-a i tlaka na četiri lokacije na mjesečnoj bazi. Datumi mjerenja su unaprijed određeni i štampani u obliku džepnih kalendara za sve naše članove i simpatizere.
U 2017. godini odrađeno je 1921 mjerenja guk-a putem redovnih i vanrednih akcija mjerenja.
Uz redovna mjerenja sudjelujemo na raznim akcijama lokalnog i županijskog karaktera. Aktivni smo sudionici i raznih manifestacija i tada se ističemo sa preventivnim mjerenjima i prodajom ukrasa i predmeta koje izrađuju naši članovi.
U 2017. godini organizirali smo uz redovna preventivna mjerenja i niz akcija i predavanja lokalnog, županijskog i državnog karaktera. Tako smo bili aktivni sudionici Dana Grada, Bučijade, Božićnog sajma, organizirali smo 2 izleta za zainteresirane članove….. Posjećujemo druge, nama prijateljske Udruge, njegujemo dobre odnose i kroz druženja dolazimo do novih ideja i širenja naših aktivnosti.
Sve naše aktivnosti ne bi bile moguće da nema skupine volontera i entuzijasta koji su glavni idejni pokretači našeg Kluba. Zahvaljujemo se Gradskom društvu CK Ivanić-Grad koji nas podržava u svim našim aktivnostima, kao i Patronažnoj službi Doma zdravlja Ivanić-Grad i našoj dr. Almenki Balenović na angažmanu u ovoj godini i svim predavačima koji su dali svoj doprinos u 2017. godini.

SVJETSKI DAN PRVE POMOĆI, 9. RUJAN
Mjesto održavanja (ulica, trg, škola, vrtić i sl.)
Srednja škola Ivan Švear
Novi Vinodolski
Provedena aktivnost (kratak opis):
U srednjoj školi Ivan Švear provedene edukativne radionice o provođenju prve pomoći.
U Novom Vinodolskom članovi interventnog tima sudjelovali su na edukaciji prve pomoći. Ukupno ih je išlo 5, a to su: Tea Tadić, Kristina Tadić, Ivan Kuhar, Ivica Ivanković i Patrik Gazec.
Osobe uključene u provedbu aktivnosti – broj :

Volonteri:10
Djelatnici:1
Sudionici uključeni u aktivnost – broj i okvirna dob:
Djeca: 26 do 17 godina
Odrasli:5 do 40 godina
Medijsko praćenje – zaokružiti i navesti:

Da (navedite koji mediji, priložite kopije članaka)
Radio Ivanić, web stranica i facebook stranica
VII
SOCIJALNO – PSIHOLOŠKE POMOĆI

SOLIDARNOST NA DJELU
Akcija “Solidarsnot na djelu 2017” realizirana je 12.10.
U akciji je učestvovalo 44 osnovnih društava Crvenog križa, mjesnih društava, općinskih društava i Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad.
Osnovano je 10 koordinacionih odbora-stožera za pripreme i provođenje akcije.
U akciju je bilo uključeno 75 odraslih volontera i 328 volontera – mladih (djece) i 28 vozila.
U akciji je prikupljeno 2 170 kg odjevnih predmeta, 160 pari obuće, 227 kg hrane i 31.525,50 kuna.
U akciji su učestvovale sve osnovne škole i srednja škola.

POMOĆ I NJEGA U KUĆI, DOSTAVA HRANE I PAKETA, LJETOVANJE
Uručili smo za Uskrs, Dan starih osoba 01.10. i za Božično Novogodišnje blagdane 911 paketa hrane i higijene, građanima u socijalnoj potrebi, djece i osobama s invaliditetom, starijim osobama iznad 90 i 100 godina života. Pakete smo uručili u njihovim domovima uz posjete i razgovore.

Uskrs 01.10. Božić UKUPNO
Grad Ivanić-Grad 258 49 211 591
Općina Kloštar Ivanić 113 25 106 244
Općina Križ 76 0 0 76

Preko GDCK ljetovalo je 98 osoba, od kojeg broja 59 djece, 8 osoba s invaliditetom, 7 voditelja, 1 učitelj plivanja i 1 medicinska sestra (30 djece i 7 osobe s invaliditetom besplatno) (sufinancirao Grad Ivanić – Grad, Općina Kloštar Ivanić i Križ, te GDCK Ivanić-Grad.), i 22 DDK, volontera i odrasla.

Programom pomoći i njege u kući bilo je obuhvaćeno 16 osoba, te je ukupno realizirano 5646 usluga(pranje, peglanje, spremanje stana, drva, uređenje okoliša, higijena osoba i prostora, zdravstvene pomoći, rješavanje administrativnih i drugih poslova). Dostava toplih obroka za 31 osobu, 27 osoba stalno i 4 osoba bez praznika. Ukupno je dostavljeno 9707 gotovih obroka sa 7213 dostave na adrese korisnika. Obroci su dostavljeni u kuće ili stanove korisnika, na udaljenosti najdalje do 45 km.
Realizirane su i mnogobrojne druge aktivnosti u pružanju socijalne potpore stanovništvu kao npr. Solidarnost na djelu, Tjedan solidarnosti, kontinuirano sakupljanje i podjela odjeće i obuće, higijenskih potrepština i kućnog inventara, pomoći prilikom elementarnih nepogoda, raznih vidova pomoći osobama s invaliditetom, bolesnim osobama (bolesnički kreveti, invalidska kolica, pomagala za lakše kretanje, pelene za odrasle osobe) pomoć u stanovanju i rješavanje stanovanja, potpomognuto građane sa bolničkim krevetom, invalidskim kolicima, drugim invalidskim pomagalima 110 osoba s posudbom kolica, kreveta, štaka, princeza i hodalice, sa odjećom i obućom 150 osoba sa 1280 kg.
VIII
MLADI HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
Realizacija Projekta „Mladi za mlade“ sprečavanje trgovanja ljudima
Trgovanje ljudima naša je stvarnost
Posljednjih godina suočeni smo s jednim od najvećih zločina današnjeg doba i najgrubljeg oblika kršenja ljudskih prava, a to je trgovanje ljudima. U Europi se gotovo 200 tisuća ljudi proda svake godine, a većinu čine žene i djevojke koje su prisiljene na prostituciju i djeca koja su prisiljena na prosjačenje. Trgovanje ljudima danas je tako uobičajeno da predstavlja treću najprofitabilniju kriminalnu aktivnost u svijetu iza trgovine nedozvoljenim drogama i trgovine oružjem. Na žalost to nije zaobišlo ni našu zemlju pa je potrebno o trgovanju ljudima znati što više, a posebno na to upozoriti našu djecu i mladež.
Projekt prevencije trgovanja ljudima provodimo u suradnji sa HCK, Ministarstvom unutarnjih poslova i IOM – om – Međunarodnom organizacijom za migracije.
Cilj programa:
• uputiti mlade i objasnite im što je to trgovanje ljudima
• zbog čega do toga dolazi
• tko su trgovci ljudima i njihove žrtve
• te kako se zaštititi.
• senzibilizirati mlade za prisustvovanje preventivnim radionicama trgovanja ljudima, te ih potaknuti da svoja znanja, sposobnosti, vještine šire među svojim vršnjacima i time sprečavaju da se trgovanje ljudima odvija u našoj sredini i da oni sami ili njihovi prijatelji postanu žrtve.
Za provođenje programa „Mladi za mlade“ Trgovanje ljudima u GDCK-a osposobljeno je pet volontera sa seminara za predavače u Orahovici i na seminaru u Zagrebu u organizaciji HCK.
Program se provodi na području djelovanja GDCK Ivanić-Grad.
Realizirali smo 2 radionica u kojima je prisustvovalo 59 djece u Centru za odmor i rekreaciju Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić u Selcu, tokom ljetnog kampa.
Smatramo kako bismo provođenjem ovog projekta najveći utjecaj imali upravo na populaciju djece i mladih zbog činjenice da su u životnom periodu u kojem intenzivno formiraju stavove i poglede na svijet oko sebe.
Klub mladih „Dabar” i Terenske jedinice
Klub Mladih HCK „Dabar“ djeluje od 1996. godine. Glavna preokupacija članova su brojna europska, državna, županijska i gradska natjecanja u prvoj pomoći na kojima postižu zavidne rezultate.
U skladu s Planom i programom rada Kluba mladih HCK “Dabar“ Klub mladih HCK “Dabar“ Ivanić-Grad proveo je većinu planiranih projekata i aktivnosti vezanih prvenstveno uz tri glavna područja djelovanja: prvu pomoć, zaštitu okoliša, te sport i rekreaciju.
Klub mladih HCK “Dabar“ broji 25-ak aktivnih članova. Razlog tome prvenstveno su upisi na fakultete koji kao posljedicu često imaju i promjenu mjesta boravka. Tokom srpnja članovi Kluba tradicionalno su imali ljetnu pauzu.

U razdoblju od siječnja do ožujka, Klub mladih „Dabar“ sudjelovao je u pomoći oko priprema ekipa za školsko-općinsko-gradsko natjecanja, sukladno dogovoru sa predmetnim učiteljima, obavezama ekipa i mentora ukupno je održano 21 priprema. Domaćin natjecanja bila je Osnovna škola Milke Trnine iz Općine Križ a sudjelovalo je 5 ekipa – 3 ekipe kategorije pomlatka koje su činili učenici 7. i 8. razreda Osnovne škole Milke Trnine iz Križa, Osnovne škole Braće Radića iz Kloštar Ivanića i Osnovne škole Đure Deželića iz Ivanić-Grada te 2 ekipe Srednje Škole Ivana Šveara.
Natjecanje se sastojalo od 6 radilišta – 4 radilišta odnosila su se na teorijska znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatskom Crvenom križu, Međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima i znanja o prvoj pomoći, dok su se 2 radilišta odnosila na praktična znanja iz pružanja prve pomoći.
Natjecanje je otvorio načelnik Općine Križ Marko Magdić a uz njega prigodnim riječima svim natjecateljima obratili su se ravnatelj Osnovne škole Milke Trnine Zlatko Hasan i predsjednik Općinskog društva Crvenog križa Križ Tomo Blažinović te im svima zaželjeli puno uspjeha.
U kategoriji pomlatka prvo mjesto osvojila je ekipa „Još samo minutu“ Osnovne škole Braće Radića iz Kloštar Ivanića u sastavu: Valentina Šilipetar, Anja Slunjski, Nika Cvitković, Natali Brcko, Nika Rukavina i Lucija Virić pod mentorstvom profesorice Martine Srake.
Drugo mjesto zauzela je ekipa „Milka“ Osnovne škole Milke Trnine iz Križa u sastavu: Tea Lucija Špehar, Tea Majer, Tajana Majdandžić, Mia Špoljarić, Luka Herceg i Tea Skukan pod mentorstvom prefesorice Gordane Gorčan, dok je treće mjesto pripalo ekipi „Đuro“ Osnovne škole Đure Deželića u sastavu: Maja Mandić, Luigi Curi, Filip Mužina, Tin Domitrović, Gustav Vrtarić i Leonarda Mužina pod mentorstvom profesorice Kaje Glavaš.
U kategoriji mladih prvo mjesto osvojila je ekipa „Otpisanih“ Srednje škole Ivan Švear u sastavu: Patrik Gazec, Ivana Eldić, Iva Popović Gecan, Lucija Krznar, Karlo Holub i Ana Čvorišćec pod mentorstvom Tee Tadić, dok je ekipa „Sunce“ u sastavu: Lea Sablić, Iva Žilić, Ivana Kušer, Gabriela Juko i Lucija Krištofić pod mentorstvom Nade Gregorek osvojila drugo mjesto.
Ekipe su se nakon natjecanja kratko podružile u prostorijama škole domaćina, gdje su natjecateljima podjeljene pohvalnice te pehari i medalje. Pobjedničke ekipe osigurale su plasman na međužupanijsko natjecanje mladih i podmlatka Hrvatskog Crvenog križa koje se ove godine održava u Ivanić-Gradu 08. travnja 2017. godine.
Također, posebne pohvale učenicima Srednje škole Ivana Šveara Marku Horvat i Leu Bahnik, koji su došli podržati natjecanje iako njihova ekipa nije sudjelovala u natjecanju.
Čestitke svim ekipama na znanju i uloženom trudu a pobjednicima želimo puno sreće na međužupanijskom natjecanju!
9. MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE MLADIH HCK
U subotu 8. travnja 2017. godine, GDCK Ivanić-Grad i DCK Zagrebačke Županije bili su domaćin 9. Međužupanijskog natjecanja mladih HCK na kojem su sudjelovale ekipe mladih Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije. Natjecanje se održalo u Osnovnoj školi Stjepana Basaričeka, čiji su učenici, učitelji i ravnateljica uvijek spremni i otvoreni za suradnju s našim Društvom.
Na natjecanju je sudjelovalo 7 ekipa podmatka – GDCK Dugo Selo, GDCK Ivanić-Grad, GDCK Sv. Ivan Zelina, GDCK Jastrebarsko, GDCK Zaprešić, GDCK Sisak i GDCK Glina i 7 ekipa mladih – GDCK Ivanić-Grad, GDCK Jastrebarsko, GDCK Sv. Ivan Zelina, GDCK Vrbovec, GDCK Sisak, GDCK Glina i GDCK Petrinja.
U kategoriji podmlatka 1. mjesto osvojila je ekipa GDCK Ivanić-Grad, 2. mjesto ekipa GDCK Dugo Selo a 3. mjesto pripalo je ekipi GDCK Sisak. U kategoriji mladih najviše znanja pokazala je ekipa GDCK Sisak osvojivši 1. mjesto, 2. mjesto pripalo je ekipi GDCK Sv. Ivan Zelina a 3. mjesto ekipi GDCK Ivanić-Grad.
Ekipe koje su osvojile 1. mjesto izborile su pravo natjecanja na 21. Državnom natjecanju koje će se održati 13. svibnja 2017. godine u Sisku.
Ponosni smo na naše ekipu podmlatka u sastavu: Valentina Šilipetar (7. razred), Anja Slunjski (8. razred), Nika Cvitković (7. razred), Natali Brcko (7. razred), Nika Rukavina (7. razred), Lucija Virić (7. razred) pod mentorstvom Martine Srake i Marije Hegol, kao i na našu
ekipu mladih: Patrik Gazec (2. razred SŠ), Ivana Eldić (1. razred SŠ), Iva Popović Gecan (1. razred), Lucija Krznar (1. razred SŠ), Karlo Holub (3. razred SŠ), Ana Čvorišćec (1. razred SŠ) pod mentorstvom Nadice Gregorek i Tee Tadić.
DRŽAVNO NATJECANJE
Naša ekipa mladih Osnovne škole braće Radića iz Kloštra Ivanića ove godine izborila je plasman za sudjelovanje na Državnom natjecanju mladih HCK čiji je domaćin za 2017. godinu bio grad Sisak. Natjecanje se već tradicionalno održava u Tjednu Crvenog križa – 11., 12., 13. i 14. svibnja.
Cilj natjecanja usmjeren je na motiviranje mladih za humanitarno djelovanje u zajednici i njihovo okupljanje radi razmjene iskustava i ideja o radu mladih Hrvatskog Crvenog križa.
Ovih dana više od 250 mladih, njihovih mentora i pratitelja iz čitave Hrvatske družilo se u Sisku i tako pokazalo snagu i znanje humanosti.
Na natjecanju je sudjelovalo sveukupno 20 ekipa – 10 ekipa podmlatka (Split, Ivanić-Grad, Buje, Darda, Koprivnica, Zagreb, Ivanec, Nova Gradiška, Šibenik i Delnice) i 10 ekipa mladih (Osijek, Vinkovci, Split, Zagreb, Sisak, Krapina, Buje, Koprivnica, Zadar i Rab).
Naše djevojke, u sastavu: Valentina Šilipetar, Anja Slunjski, Nika Cvitković, Natali Brcko, Nika Rukavina i Lucija Virić pod vodstvom mentorica Martine Srake i Marije Hegol, pokazale su odlično znanje i vrhunske vještine u pružanju prve pomoći te vratile se kući sa srebrnom medaljom u kategoriji podmlatka.
Ponosni smo na naše cure, te čestitamo cijeloj ekipi i njihovim mentoricama koje su odradile odličan posao, s kojim su dokazale da je GDCK Ivanić-Grad već dugi niz godina u samom vrhu ovog Natjecanja.
Konačni poredak – kategorija pomladak:
1. mjesto – Split
2. mjesto – Ivanić-Grad
3. mjesto – Buje

TEČAJ ZA REALISTIČKI PRIKAZ OZLJEDA
U Zagrebu se 25. i 26. studenoga 2017., održao Specijalistički tečaj za realistički prikaz ozljeda u prostorijama za edukaciju Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, s početkom u 10,00 sati.
Na seminaru je bilo rijeći o:
– ključu dobrog voditelja (radionica)
– Vještina vođenja grupe i komunikacija
– Izrada smjese za realistički prikaz ozljeda (tIjesto i tapetol+puder)
– Kosti i alternativa za kosti
– Umjetna koža
– Izrada amputiranog dijela tijela (alginat, gips i silikon)
– Organizacija natjecanja i pokaznih vježbi
Ispred Gradskog društva Crvenog križa sudjelovao je Patrik Gazec
SMOTRA PRVE POMOĆI
GDCK Velika Gorica svake, pa tako i ove godine, u svibnju organizira pokaznu vježbu, a od 2014. godine i smotRu prve pomoć. Ove godine, smotra se održala 03.06. u Buševcu pokraj Velike Gorice.
Članovi ekipe mladih Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad i ove godine sudjelovali su na smotri.

BICIKLIJADE
Dana 20. kolovoza u Ivanić Gradu se održavao 47. Memorijal Stjepan Grgac , članice našega kluba sudjelovale su u vidu pružanja prve pomoći, ali na sreću nije bilo ozlijeđenih. Sudjelovala sva tri službena vozila sa ekipama prve pomoći.

U nedjelju, 04.06.2017. održana je 15. Biciklijada “Turističkim putovima – biciklom do zdravlja” u organizaciji Biciklistički klub Ivanić i Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad. Na biciklijadi je sudjelovalo oko 70-tak sudionika, od onih najmlađih pa do onih najstarijih.
Nakon prijeđene svima već poznate rute te kratke okrijepe, stigli smo na cilj sa sretno odrađenih 18 km.
Na cilju smo već tradicionalno podijelili zaslužene nagrade.
Nagrade:
 1.mjesto – poklon bon GT Bike Golner u vrijednosti 150,00 kn
 2.mjesto – poklon bon GT Bike Golner u vrijednosti 100,00 kn
 3.mjesto – poklon bon GT Bike Golner u vrijednosti 50,00 kn
 Najstariji bicikl – poklon bon GT Bike Golner u vrijednosti 150,00 kn
 Najbrojnija obitelj – ručak u Ben Maru
 Najmlađi sudionici:
1. Marko Jakopčević
2. Mateo Botičan
3. Nikola i Matija Zubatović
 Najmlađe sudionice:
1. Tia Horvat
2. Paula Njegovec
3. Lea Mareković
 Najstariji sudionici:
1. Damir Laundebach
2. Branko Petrović
3. Reni Borić
 Najstarije sudionice:
1. Marija Zubatović
2. Marija Radošević
3. Barica Lisjak
 Najstariji bicikl: Ivan Kumski —38.g.star bicikl
 Posebna nagrada za najbrojniju obitelj koja je prevezla cjelokupnu stazu:
1. Obitelj Jakopčević
Posebno se zahvaljujemo i Obitelji Rodeš i baki Njegovec koji su se svojih nagrada odrekli kako bi i drugi mogli osvojiti nagrade i vidimo se sljedeće godine, u nadamo se, još većem broju!

JUMICAR
Program prometne kulture za najmlađe gdje smo se i mi priključili sa svojim članicama ekipe prve pomoći, koju su učenike educirale o prvoj pomoći. Od mjeseca travnja do studenoga imali smo edukacije na svih 6 osnovnih škola na području Otoka Ivanića.
Rad za opće dobro
Krajem 2012.g. započeli smo s realizacijom rada za opće dobro,u 2015.g. zaprimili smo jednu osobu, te je odradila 106 sati, a osoba koju smo zaprimili u 2014.g. odradila je 380 sati, te je u 2015.g. odradila 370 sati, što je ukupno u 2015.g. 476 sati rada. U 2016.g. zaprimili smo jednu osobu na odradu rada za opće dobro sa ukupno 450 sati,ali se osoba nije pojavila.
U 2017.g. zaprimili smo jednu osobu sa 360 sati rada, te je ona odradila 188 sati, a ostalo će u 2018.g.

IX
INTERVENTNI TIMOVI I EKIPE ZA BRZI ODGOVOR NA KATASTROFE
PROJEKT GRADSKI – OPĆINSKI INTERVENTNI TIM
Projekt Gradski – Općinski interventni tim i Gradske – Općinske ekipe ima za cilj jačanje kapaciteta lokalne samouprave u odgovoru na katastrofe. Tim je operativan, zajednica u svom okruženju imati ekipe ljudi (djelomično educirani) za prvavovremenu i učinkovitu reakciju na incidente i katastrofe koje se mogu dogoditi. Hrvatskog Crvenog križa je umrežio sve «Interventne timove» na nacionalnoj razini, pa će u slučaju velikih incidenata i katastrofa na koje lokalna zajednica ne može adekvatno odgovoriti timovi biti mobilizirani i poslani u pomoć na pogođeno područje. U takvim situacijama lokalna i područna samouprava može računati ne samo na «svoj tim» nego na nekoliko stotina obučenih ljudi. Te brojke i njihova znanja čine snagu vrijednu pažnje i ulaganja u opremanje i edukaciju od lokalne do nacionalne razine. Pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u svojim strategijama i razmišljanjima o budućnosti veliki naglasak stavlja na problematiku pripreme i odgovora na katastrofe. Hrvatski Crveni križ kao dio Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (186 nacionalnih društava) također ulaže velike napore i sredstva (materijalna i financijska) kako bi što brže i učinkovitije odgovorio na problem i ublažio stradanje i posljedice katastrofe.
Ciljevi Hrvatskog Crvenog križa, vezano uz katastrofe su one grupe aktivnosti u kojima timovi Crvenog križa jesu ispomoć i nosioci kompletne aktivnosti.
To su: Služba traženja – evidentiranje svih osoba, pružanja informacija i povezivanje članova obitelji, Osiguranje smještaja u šatorskim naseljima, osiguranje madraca i posteljine za dvoranski smještaj, Osiguranje prehrane kroz poljske kuhinje uz osiguranje posuđa i pribora za jelo i piće, Osiguranje i distribucija humanitarne pomoći, Briga o posebnim kategorijama osoba (starije osobe, djeca, trudnice, kronični bolesnici), Osiguranje pitke vode za veliki broj ljudi; Osiguranje minimalnih zdravstvenih i sanitarnih uvjeta, Osiguranje dovoljnih količina krvi kroz evidencije o darivateljima krvi na području cijele Hrvatske i mogućnnostima poziva istih, Pružanje prve pomoći kroz osposobljene i uvježbane ekipe od osnovnoškolskog uzrasta, do ekipa odraslih (posebno uvježbane i opremljene ekipe), Psihosocijalna pomoć uvježbanih timova stručnjaka, Društveno socijalne aktivnosti u privremenom smještaju.
Velik broj djelatnika, aktivista i volontera osposobljenih, educiranih i istreniranih za krizne situacije, kao i mogućnost brze reakcije kroz kvalitetnu koordinaciju i mobilnost omogućuju da Hrvatski Crveni križ bude aktivni učesnik u saniranju posljedica bilo koje katastrofe koja može zadesiti neki grad ili šire područje.
Međunarodna povezanost i koordiniranost, te mogućnost mobiliziranja snaga više država ili regija još je jedna važna karakteristika koja Crvenom križu određuje značaj i mogućnost doprinosa u ovakvim situacijama.
Gradski – Općinski interventvni tim sastavljen je od volontera i djelatnika Hrvatskog Crvenog križa koji su djelomično educirani za intervencije u slijedećim područjima zaštite i spašavanja: prva pomoć, procjena situacije, služba traženja, organizacija prihvata i smještaja, osiguranje pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta, organizacija prehrane, psihosocijalna pomoć.
Osim interventnog tima koji je ustrojavan u prvoj fazi sa ukupno 20 osoba, u drugoj fazi ustrojavane su ekipe za prvu pomoć (6), ekipa za psihosocijalnu pomoć (6), ekipa za službu traženja (6), ekipa za prihvat i organizaciju smještaja (6), ekipa za prijem i raspodjelu humanitarne pomoći (6), ekipa za vodu i sanitaciju (5) i ekipa za zbrinjavanje osoba s posebnim potrebama (6) ili ukupno 7 ekipa sa 41 osobom.
Obuku su završili jedan predstavnik Službe traženja, jedan predstavnik psihosocijalne pomoći, dva predstavnika za vodu, sanitacije i komunikaciju, koordinator Županijskog tima Istok. Jedna osoba završila je obuku za instruktora u RH i EU, Jasminko Kranjčec.

 Sudjelovanje u prevenciji pomoći stanovnicima kod toplinskih udara u suradnji sa Zavodom za Javno zdravstvo Zagrebačke županije(podjela letaka-informacije stanovništvu) – izrađen Plan aktivnosti GDCK po Protokolu o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućina
 Sudjelovanje u suradnji sa DUZS – Područni ured Zagreb na aktivnostima u turističkoj sezoni 2016.g. (leci – informiranje) – izrađen Plan aktivnosti GDCK za sudjelovanje u izvršavanju programa pripremnih i provedbenih aktivnosti u turističkoj godini 2016.
 Dana 3.3.2016. godine GDCK ( GOIT i ŽIT ) učestvovali su kao suorganizatori u pripremi i održavanju svečanosti povodom obilježavanja Dana civilne zaštite.

OSPOSOBLJAVANJE TIMOVA I EKIPA ZA DJELOVANJE U KATASTROFAMA
U cilju osposobljavanja članova interventnih timova i ekipa za djelovanje u izvanrednim situacijama i katastrofama GDCK organiziralo je ili sudjelovalo u slijedećim osposobljavanjima:
 Za realistički prikaz ozljeda Specijalistička edukacija, 25. i 26.11.2017. god u Zagrebu, sudjelovala je jedna osoba (član ekipe interventnog tima ).
 U kampu Zagreb, jezero Rakitje sudjelovale su dvije osobe, volonteri i članovi ŽIT-a Istok i Tima za brzo reagiranje na katastrofe u osposobljavanju iz vode i sanitacije, podizanja naselja i logistike (09.-11.06.2017.g.).
 U odmaralištu za djecu Dom Crvenog križa „Villa Rustica“ u Novom Vinodolskom sudjelovala su 5 volontera i člana Ekipa za brzo reagiranje na katastrofe u osposobljavanju iz prve pomoći, službe traženja, psihosocijalne podrške ( 08.-10.09.2017.g)
 Koordinator GOIT-a prisustvovao je zajedničkoj operativno- pokaznoj vježbi HCK, dana 06.05.2017.g.
 Povodom 50 godina postojan ja Vatrogasne postrojbe i 125 godišnjice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ivanić-Grad koja je održana u hotelu CROSCO, 4 volontera sudjelovala u realističkom prikazu ozljeda, te 8 volontera sudjelovalo u pružanju prve pomoći unesrećenim osobama (06.05.2017.g.)
 Jedna osoba volonter i član ŽIT-a Istok učestvovao je u dva navrata u Austriji na međunarodnom treningu za usavršavanje na ITT treningu (17.-19.03.2017.), te na usavršavanju za radio-komunikacijske veze (13.-15.10.2017.g.)

VJEŽBE TIMOVA I EKIPA ZA DJELOVANJE U KATASTROFAMA

Članovi ŽIT-a Istok, GOIT-a Ivanić-Grad i ekipe učestvovale su u pripremi i realizaciji pokazne vježbe „Uragan 2017.“održane 02.09.2017. godine u Vrbovcu.
Realizirane su slijedeće aktivnosti:
– Prva pomoć – zbrinjavanje ozlijeđenih
– Služba traženja – registracija izmještenog stanovništva
– Psihosocijalna pomoć –stradalom stanovništvu
– Zbrinjavanje lakše povrijeđenih osoba
– Osigurani su materijalno- tehnička sredstva i prijevoz opreme i ljudstva
– U pripremi i realizaciji dinamike vježbe učestvovale su 4 osobe volonteri

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad u subotu, 06.05.2017. godine sudjelovalo je u obilježavanju 50. godišnjice Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada i 125. godišnjice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ivanić-Grad. Tom prigodom organizirana je operativna gradska vatrogasna vježba na kojoj smo sudjelovali sa šminkerima koji su realistički prikazali ozljede (5 osoba) i našom ekipom prve pomoći (10 osoba) te smo demonstrirali kako pomoći unesrećenima i sanirati njihove ozljede.
x.
PROVOĐENJE ZAJEDNIČKIH AKCIJA CRVENOG KRIŽA
Gradsko društvo Crvenog križa organizirano je uključeno u zajedničke akcije Hrvatskog Crvenog križa.
Realizirane su slijedeće akcije:
Obilježavanje Međunarodnog Dana Crvenog križa (8.5.), Tjedna Hrvatskog Crvenog križa (8.-15.5.), Tjedna borbe protiv TBC (14.-21.9.), Solidarnost na djelu (listopad), Dana DDK (25.10.), Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama (15.11.-15.12.), Dan borbe protiv AIDS-a (1.12.) Tjedna solidarnosti (prosinac) i drugih značajnijih datuma i zajedničkih akcija.

Za svaku aktivnost Odbor usvaja poseban Program aktivnosti. Posebno su organizirane aktivnosti kako na Gradskom tako i na Županijskom i državnom nivou.
Realizirane su i slijedeće druge aktivnosti:
– učestvovanje u aktivnostima obilježavanja Dana Grada – učestvovanje u realiziranju biciklističke utrke Memorijal Stjepan Grgac, Bučijade u Ivanić – Gradu, Obiteljski sajmovi u Ivanić – Gradu, aktivnosti uz Dane Općina Kloštar Ivanić i Križ
– susret sa starijim stanovnicima iznad 90 godina i iznad 100 godina života

XI.
INFORMATIVNO – PROMIDŽBENA DJELATNOST
Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad posebnu pažnju poklanja informativno-promidžbenoj djelatnosti. Dobrom suradnjom s Obiteljskim radiom Ivanić, lokalnim listom, Hrvatskim Crvenim križom, lokalnom samoupravnom. Obavješćujemo građane i članstvo Crvenog križa, a posebno mladež HCK o svim značajnijim akcijama Crvenog križa. Izdajemo priznanja i zahvalnice, letke, panoe, slike, plakate i provodimo druge akcije na planu informiranja i promidžbe aktivnosti Crvenog križa.
Posebno je organizirana suradnja prilikom akcija Crvenog križa kao što su: obilježavanje Dana i Tjedna Crvenog križa, akcije DDK, Dan DDK, sabirnih akcija “Solidarnost na djelu”, Tjedna borbe protiv TBC, Mjeseca borbe protiv ovisnosti, podjela humanitarne pomoći, socijalnog programa, akcije DDK, Svjetskog dana prve pomoći, Svjetskog dana borbe protiv TBC, Svjetskog dana dijabetičara i drugih aktivnosti Crvenog križa.
Informativno-promidžbenom djelatnošću Crveni križ upoznaje javnost o radu, zadaćama i ostvarenim rezultatima rada, potiće javnost za humanitarnim potrebama, popularizaciju dobrovoljnog davalaštva krvi i promicanje značaja Crvenog križa.

XII.
MEĐUNARODNE I DRUGE SURADNJE
Gradsko društvo Crvenog križa djelatnosti međunarodne i druge suradnje posvetilo je potrebitu pažnju.
Suradnja sa Glavnim odborom HCK, Stručnom službom HCK, Caritasom i međunarodnim humanitarnim organizacijama bilo je kontinuirano.
Zbog informiranja o radu društva, promidžbe akcija, traženja pomoći u rješavanju humanitarnih, socijalnih, materijalnih, prostornih, financijskih i drugih problema Gradskog društva, posebnu pažnju posvetilo je suradnji sa gradonačelnikom Grada Ivanić Grada i Gradskim vijećom i načelnicima općina Križ i Kloštar Ivanić.
Dobra suradnja prisutna je sa Domom zdravlja, sanitarnom inspekcijom, osnovnim i srednjom školom, Otvorenim učilištem, Zavodom za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Zagrebačkom županijom, sponzorima i mnogobrojnim udrugama i sa Centrom za socijalnu skrb.

XIII.
DONACIJE

Datum Opis kg Osoba
18.01. Voćni jogurt 53,8 49
18.01. Jabuke 1000 94
30.01. HIPP djećja hrana 49,4 49
30.01. Mlijeko, vanilija 15,84 80
17.02. Fit jorurt jagoda 7,9 32
12.06. Krumpir 770 50
14.06. Kinder pingvin 9 54
14.06. Mladi kajmak 3,6 57
14.06. Acidofilno mlijeko 3 56
27.06. Krumpir 650 46
28.07. Dolce double dream 3,6 21
22.09. Mozzarela 12 44
22.09. Mileram 60 44
17.10. Mileram 18 56
27.10. Jabuke 1000 60
08.11. Dukatino 16 64
08.11. Grana padano 10 21
08.11. Kinder pingvin 9 42
08.11. Mileram 14 64
08.11. Mozzarela 8 22
08.11. Ricotta 6 22
16.11. Čaj,šipak-hibiskus 10 123
28.11. Mileram 16 60
06.12. Mandarine 1.485 90
12.12. Kiselo mlijeko 9 50
12.12. Fit svježi sir 3,6 80
12.12. Dolce dream 7,2 80
20.12. Voćni jogurt 3,82 34
20.12. Mladi kajmak 2,4 20
20.12. Voćni jogurt 3,82 31
20.12. Acidofilno mlijeko 24,6 31
5.284,91 1626

FEAD
Prijavili smo se kao partneri u programu „Humanitarni paket za središnju Hrvatsku“ Hrvatskoga Crvenog križa, te smo dijelili pakete hrane i higijene po kategorijama:
 A pakete za starije od 15 g.
 B pakete za djecu od 0-4.g.
 C paket za djecu od 5-14.g.
Podijelili smo:
HRANA
 A paketa 649 kom
 B paketa 26 kom 951 kom
 C paketa 276 kom
HIGIJENA
 A paketa 430
 B paketa 11 534 kom
 C paketa 93
Projekt „Razvoj školskog volontiranja uspostavom mreže
volonterskih klubova Crvenog križa“

Prijavili smo se kao partneri u sklopu EU projekta „Razvoj školskog volontiranja uspostavom mreže volonterskih klubova Crvenog križa“ u organizaciji Društva Crvenog križa Zagrebačke županije, nositelja projekta.
Sastoji se od tri nova volonterska programa Crvenog križa u kojoj će moći sudjelovati zainteresirani učenici svake triju osnovnih škola s našega područja (OŠ M.Trnine Križ, S.Basaričeka i Đ.Deželića iz Ivanić-Grad): Mali interventni timovi, Vršnjačka podrška učenicima i djeci imigrantima te Klinci čuvalice životinja.
„Kroz naše djelovanje uočili smo potrebu za uključivanjem još većeg broja volontera, posebice mlađe populacije, u aktivnosti Crvenog križa.
Održane su prve edukacije mentora u školama i koordinatora Crvenog križa, prvo mjesečno druženje učenika volontera, te su dogovorene edukacije učenika u mjesecu siječnju i veljači 2018.g. S našeg područja uključeno je 18 učenika.
XIV.
FINANCIRANJE I PROSTORNO MATERIJALNI UVJETI ZA RAD DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
PROSTORNO
Gradsko društvo Crvenog križa sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i javnim ovlastima, kao što je vidljivo i iz izvješća, realizira mnogobrojne aktivnosti. Za realizaciju postojećih aktivnosti i onih koje bismo mogli realizirati, međutim i dalje ne posjedujemo dovoljno odgovarajućeg prostora za rad. U Spomen domu Alojza Vulinca u Vulinčevoj 30, koristimo pet kancelarija za rad , te prostoriju na katu za arhivu.
Sve ostale aktivnosti realiziraju se u prostorima «kućice» u Školskoj bb. Djelatnici i volonteri su poduzeli radove obnavljanja interijera kućice tijekom ljeta. Obnovljeni su i okrečeni zidovi. Promijenjena je podna obloga, postavljen je laminat. Prostor je opremljen adekvatnim namještajem te je sada prostor konačno u cijelosti prilagođen za susrete većeg broja ljudi koji se u njemu bave raznim aktivnostima. Također je obnovljena i kuhinja koja čini integralni dio spomenutog prostora.
U kućici se realizira projekt za osobe sa invaliditetom, Klub mladih HCK sa svim svojim projektima, slaganje i podjela humantiarne pomoći, priprema ekipa podmlatka i mladih iz prve pomoći i razne druge aktivnosti.
U 2017. godini ponovno su pokrenuti dogovori s Ministarstvom socijalne politike i mladih, Gradom Ivanić-Gradom, Centrom za socijalnu skrb i GDCK Ivanić-Grad o sufinanciranju i dovršavanju zgrade CK i Centra za socijalnu skrb. Razgovarali smo s Ministarstvom da oni preuzmu drugi kat na novoj zgradi, te su za sada pozitivno reagirali. Čekamo daljnje dogovore.

Javili smo se na projekt INA d.d. te smo dobili oko 18.000,00 kn za uređenje naše „Kućice“ kako bismo je prilagodili našim invalidima.
MATERIJALNO
Iako smo se uspjeli u posljednje vrijeme doopremiti za rad, još uvijek nedostaje opreme za edukaciju građana (AVD uređaji, i sl.), a naročit je neodostatak opreme za katastrofe i druge masovne nesreće (šatori i dr. oprema)

ODBOR GRADSKOG DRUŠTVA
CRVENOG KRIŽA
IVANIĆ-GRAD