Zašto se daruje 450 mL krvi? Krv je lijek. Da bi liječenje bolesnika bilo uspješno, mora se primijeniti u točno određenoj količini kao i svaki drugi lijek. Organizam odrasle osobe, tjelesne težine iznad 55kg ima više od 4,5 L krvi. Prosječno, krv čini 12% tjelesne težine čovjeka. Gubitak krvi do 15% organizam podnosi bez ikakvih popratnih pojava. Davanje 450mL krvi organizam gubi manje od 10% ukupne količine krvi. Uobičajeno doza uzete krvi je 450mL. To je standardna doza uzete krvi i prema tome se izračunava potreban broj doza krvnih pripravaka za liječenje bolesnika.

Gdje i kada se može davati krv? Krv možete davati svakodnevno na organiziranim akcijama davanja krvi ili u transfuzijskoj ustanovi. Redovite akcije davanja krvi provode se u svim većim radnim organizacijama i mjesnim zajednicama (mjesnim odborima). Vrijeme i mjesto održanja akcija najavljuju se putem javnih glasila (novine, radio, TV), a mjesto davanja obilježeno je plakatima. U svim transfuzijskim ustanovama krv možete davati saki radni dan.

Tko je dobrovoljni darivatelj krv? Definiciju dobrovoljnog darivatelja krvi odredila je Međunarodna udruga transfuziologa (ISBN), Međunarodni Crveni križ (IFCR), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Europsko vijeće (Council of Europe) i prihvaćena je u svim zemljama svijeta.

Tko organizira dobrovoljno davanje krvi? Organizaciju dobrovoljnog davanja krvi u većini zemalja svijeta provode humanitarne organizacije poput Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, razni klubovi dobrovoljnih darivatelja krvi i transfuzijska služba.

Zašo se organizira dobrovoljno davanje krvi? Krv nije moguće proizvesti na umjetan način. Jedini izvor toga lijeka je čovjek - darivatelj krvi. Svi mi, kada nam zatreba krv kao lijek, ovisni smo samo o dobrovoljnim darivateljima krvi.

Služba traženja

Služba traženja je posebna služba predviđena međunarodnim ugovorima poznatim kao “Ženevska konvencija” o zaštiti žrtava rata, a ustanovljena je u našoj zemlji Zakonom o hrvatskom Crvenom križu kao javna ovlast i jedna od osnovnih djelatnost u Hrvatskom  Crvenom križu.

U punoj je funkciji u vrijeme oružanog sukoba i radi na prikupljanju podataka i davanja obavijesti o žrtvama rata.

Uz tu osnovnu zadaću u ratu, danas služba traženja obavlja i humanitarne usluge građanima u miru koje obuhvaćaju davanje podataka i obavijesti o sudbini osoba koje su razdvojene, stradale ili nestale zbog elementarnih nesreća, ekonomskih migracija i slično.

Služba u svom radu primjenjuje jedinstvenu metodologiju rada, a ovisno o konkretnom slučaju surađuje s raznim državnim tijelima, institucijama, udrugama i drugim društvenim subjektima koji su dužni i mogu u okviru svog djelokruga rada pružiti određene informacije i drugu pomoć kako bi se traženje moglo uspješno obaviti.
Sadržaj rada Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa danas kao i Gradskog društva Crvenog križa, još uvijek se najvećim dijelom odnosi na traženje nestalih u Domovinskom ratu,  uključujući i pitanja u svezi II. svjetskog rata (provjere i izdavanje potvrda za vrijeme provedeno u zarobljeništvu i internaciji).

Od 2006. godine predstavnici Gradskog društva Ivanić-Grad svake godine prisustvovali su seminarima za osposobljavanje u Službi traženja.