Zašto se daruje 450 mL krvi? Krv je lijek. Da bi liječenje bolesnika bilo uspješno, mora se primijeniti u točno određenoj količini kao i svaki drugi lijek. Organizam odrasle osobe, tjelesne težine iznad 55kg ima više od 4,5 L krvi. Prosječno, krv čini 12% tjelesne težine čovjeka. Gubitak krvi do 15% organizam podnosi bez ikakvih popratnih pojava. Davanje 450mL krvi organizam gubi manje od 10% ukupne količine krvi. Uobičajeno doza uzete krvi je 450mL. To je standardna doza uzete krvi i prema tome se izračunava potreban broj doza krvnih pripravaka za liječenje bolesnika.

Gdje i kada se može davati krv? Krv možete davati svakodnevno na organiziranim akcijama davanja krvi ili u transfuzijskoj ustanovi. Redovite akcije davanja krvi provode se u svim većim radnim organizacijama i mjesnim zajednicama (mjesnim odborima). Vrijeme i mjesto održanja akcija najavljuju se putem javnih glasila (novine, radio, TV), a mjesto davanja obilježeno je plakatima. U svim transfuzijskim ustanovama krv možete davati saki radni dan.

Tko je dobrovoljni darivatelj krv? Definiciju dobrovoljnog darivatelja krvi odredila je Međunarodna udruga transfuziologa (ISBN), Međunarodni Crveni križ (IFCR), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Europsko vijeće (Council of Europe) i prihvaćena je u svim zemljama svijeta.

Tko organizira dobrovoljno davanje krvi? Organizaciju dobrovoljnog davanja krvi u većini zemalja svijeta provode humanitarne organizacije poput Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, razni klubovi dobrovoljnih darivatelja krvi i transfuzijska služba.

Zašo se organizira dobrovoljno davanje krvi? Krv nije moguće proizvesti na umjetan način. Jedini izvor toga lijeka je čovjek - darivatelj krvi. Svi mi, kada nam zatreba krv kao lijek, ovisni smo samo o dobrovoljnim darivateljima krvi.

Za grad bez ambrozije

GDCK Ivanić-Grad
Klub mladeži HCK “Dabar”
Terenske jedinice CK Ivanić-Grad

PROJEKT

UNIŠTAVANJE AMBROZIJE
“ZA GRAD BEZ AMBROZIJE“
Autori: Ivana Bajt, dipl.uč.
       

1. UVOD

  
Postotak osoba oboljelih od alergija na ambroziju povećava se svake godine sve više i malo je alergičnih osoba koje za nju nisu čule. Ambrozija je vrlo agresivna biljka koja je u 19. stoljeću iz SAD-a u Europu stigla u sjemenu lucerne. Ona proizvodi velike količine alergogenog peluda. Vrlo je prilagodljiva vremenskim uvjetima, pa je ne uništava čak ni smrzavanje. U Hrvatskoj je prvi put uočena u Posavini, Podravini i Slavoniji, a najčešće raste kao korov u kukuruzu, krumpiru, soji, šećernoj repi i duhanu. Ambroziju nalazimo po svuda: uz ceste, željezničke pruge, obale rijeka i potoka, na napuštenim gradilištima i dvorištima, dakle svugdje gdje ima dovoljno svjetla.
U Europi se može naći oko 20 vrsta ambrozije, a najraširenija je pelinolisna ambrozija (Ambrosia Artemisiifolia L.). Širi se velikom brzinom između 6 i 20km godišnje, sa smjerom širenja od istoka prema zapadu. U poslijednjih 10 godina koncentracija peluda u zraku porasla je više od 10 puta, a Hrvatska se nalazi u zoni najveće koncentracije peludi ambrozije u Europi.
Najviše oboljelih osoba u Zagrebačkoj županiji alergično je na pelud biljaka sa izraženim simptomima sezonskog karaktera. Prema procjenama i preliminarnim rezultatima velike epidemiološke studije koja je provedena na području zagrebačke županije, više od 15% stanovnika ima neki oblik manifestacije alergijskih bolesti. Pelud ambrozije jedan je od najjačih poznatih prirodnih alergogena. Tijekom dana najveće koncentracije peludi ima ozmeđu 10h i 16h.
Ambrozija cvjeta u kasno ljeto i jesen. Svaka biljka proizvede oko stotinu milijuna zrnaca peludi svake godine. Peludno zrnce ambrozije zbog svojih morfološkimh obilježja ima dobre aerodinamične osobine i može putovati zrakom i do 300 km. Sjemenke ambrozije mogu preživjeti u zemlji duže od 30 godina, sačuvavši time mogućnost klijanja.
Na zapuštenom zemljištu raste najviše ambrozije, pa je jedna od mjera spriječavanja širenja uređivanje zemljišta i zasijavanje travom. Ako se radi o pojedinačnim biljkama do visine 20cm, a one do te visine narastu krajem svibnja ili početkom lipnja, onda se biljka počupaju s korijenom. U slučaju velikih površina kasnije tijekom vegetacije,a neposredno prije otvaranja cvatova, odprilike oko polovice do kraja srpnja biljke se mogu pokositi. U tom slučaju najbitnije je to učiniti prije sazrijevanja cvatova, dakle prije otpuštanja peluda. Izuzetno velike površine i površine pod poljoprivrednim kulturama treba tretirati herbicidima, ali pod strogim nadzorom poljoprivrednih stručnjaka. U mnogim europskim zemljama već duži niz godina poduzimaju se ozbiljne mjere suzbijanja ambrozije i sprječavanja njezina daljnjeg širenja.
Koncentracija peludi ambrozije na našem području vrlo je visoka, pa je potreba za kontinuiranim uklanjanjem i uništavanjem vrlo velika. Obvezu ukanjanja ambrozije imaju sve fizičke i pravne osobe, a za neizvršavanje te obveze mogu im biti izrečene kazne.
2. SVRHA PROJEKTA

S obzirom da se iz godine u godinu  povećava broj osoba alergičnih na ambroziju, a vezano uz preventivnu ulogu GDCK Ivanić-Grad, Klub mladeži HCK “Dabar” i terenske jedinice CK Ivanić-Grad, ustanovili smo potrebu sustavnog uklanjanja i uništavanja ambrozije na javnim,gradskim i županijskim površinama, a s čime smo započeli 2004. godine. Program uklanjanja i uništavanja ambrozije uključuje različite aspekte djelovanja kako bi smanjili koncentraciju ambrozije na našem području.
Naime, kako se Ivanić Grad  nalaze u epicentru širenja ambrozije sa vrlo visokim koncentracijama peludi u zraku u vrijeme cvatnje biljke ( srpanj, kolovoz, rujan, listopad) nametnula se potreba za kontrolom širenja, odnosno suzbijanja tog alergogenog korova, kako bi se koncentracija peludi u zraku smanjila na koncentraciju koja ne uzrokuje pojavu simptoma alergijske reakcije (manje od 30 peludnih zrnaca na m³ zraka). To je uostalom i preporuka europskih aerobiologa, jer samo sustavnim praćenjem koncentracije peluda u zraku i sustavnim uništavanjem mladih biljaka ambrozije može se kontrolirati njeno širenje u svrhu prevencije pojava alergije. Zbog toga je postavljena mjerna stanica na Naftalanu. Na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije donešena je i odluka o mjerama sprječavanja širenja, te obvezi uklanjanja ambrozije.
• Da bi uništavanje ambrozije bilo što učinkovitije općine, gradovi i županija trebali bi odlukama stimulirati građane da uništavaju taj korov.
• U uništavanje ambrozije uz terenske jedinice i volontere postupno se uključuju  srednjoškolci, studenti i nezaposleni.
• Mladež, volontere i građane treba kontinuirano osposobljavati za prepoznavanje, zaštitu i pružanje zdravstvene pomoći alergičnima na ambroziju ukoliko je to potrebno.
• Primjena propisa o uništavanju ambrozije trebala bi biti regulirana kroz odluku o komunalnom redu (županijsku,općinsku,gradsku),a tu bi trebala biti naglašena uloga komunalnog redara da upozorava i kažnjava one koji se te odluke ne pridržavaju.

3. CILJEVI PROJEKTA

Glavni cilj: smanjiti koncenraciju peludi ambrozije i njen štetni utjecaj na zdravlje građana Ivanić-Grada.

Specifični ciljevi:
1. locirati i označiti frekventna područja rasta ambrozije
2. ukloniti i uništiti ambroziju na području Grada Ivanić-Gada
3. educirati građane putem javnih tribina, info letaka, radioemisija i dr.

4. CILJANA POPULACIJA
Ciljana populacija su svi građani s područja Grada Ivanić-Grada s posebnim naglaskom na osobe alergične na pelud ambrozije.
5. GEOGRAFSKO PODRUČJE DJELOVANJA
Sve javne i gradske površine grada Ivanić-Grada.
6. AKTIVNOSTI

GDCK Ivanić-Grad, Klub mladeži HCK “Dabar” i terenske jedinice CK Ivanić-Grad provodili bi sve aktivnosti vezane uz edukaciju o ambroziji, te uklanjanje, uništavanje i zaštite od ambrozije.

Aktivnosti:
• povezivanje sa nadležnim institucijama
• edukacija sudionika realizacije projekta za uništavanje i zaštitu od ambrozije
• edukacija učenika osnovih i srednjih škola za uništavanje i zaštitu od ambrozije
• ustrojavanje timova terenskih jedinica
• nabava opreme za uništavanje ambrozije
• priprema promidžbenih materijala ( letak, plakat, pamtilica)
• edukacija građana o ambroziji i njenoj štetnosti putem medija i javnih tribina
• snimanje stanja na terenu
• službeno otvorenje akcije uništavanja ambrozije na javnim, gradskim i županijskim površinama
• uništavanje i uklanjanje ambrozije (košnja prije cvatnje, čupanje sa stabljikama) na površinama uz županijske ceste
• otkup ambrozije od strane građana
• informiranje građana putem medija o provedbi akcije uklanjanja ambrozije i postignutim rezultatima
• praćenje koncentracije peludi u zraku i obavještavanje javnosti
U travnju i prvoj polovici svibnja terenske jedinice izaći će na teren  i u tablice upisati pronađenu ambroziju. Pri tome GDCK Ivanić-Grad, Klub mladeži HCK “Dabar” i
terenske jedinice CK Ivanić-Grad planiraju suradnju komunalnog redara Grada, povjerenika Mjesnih odbora CK Ivanić-Grad, i svih građana. Putem telefona  građani mogu prijaviti mjesto rasta ambrozije na privatnim posjedima svaki dan od 7.00 do 15.00 sati, na broj 2883-001 i tokom 24-i sata na broj 2883-004 (Ekofon).
Krajem svibnja održat će po osnovnim školama kviz znanja o ambroziji, s tim da bi se najboljim natjecateljima dodijelile prikladne nagrade. To bi ujedno bio i službeni početak akcije uništavanja ambrozije, a koji bi i bio medijski popraćen.
Akcije uklanjanja ambrozije započinju općim uklanjanjem ambrozije po javnim površinama, od strane nositelja aktivnosti i volontera, a metode uništavanja bit će prilagođene vegetacijskim fazama rasta ambrozije.

7. OČEKIVANI REZULTATI
Smanjena koncentracija peludi ambrozije za 20% na području grada Ivanić-Grada.

8.EVALUACIJA

        –  za nositelje provedbe aktivnosti putem intervjua i fokus grupe
        –  za učenike i građane putem ankete
  

9.  MREŽA SURADNIKA

A) Glavni nositelji aktivnosti:
– GDCK Ivanić-Grad
–  Klub mladeži HCK “Dabar”
–  terenske jedinice CK Ivanić-Grad

B) Suradnici/ volonteri:
–  osobe s posebnom obvezom
–  učenici osnovnih i srednih škola
–  drugi zainteresirani građani.

C) Potencijani suradnici:
– Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije
– Upravni odjel za zdravstvo i soc.skrb Zagrebačke županije
– Katedra za zaštitu okolišta pri Veleučilištu Velika Gorica
– HZOO
– CZSS Ivanić-Grad
– Gradska uprava Grada Ivanić – Grada
– Dom zdravlja Ivanić-Grad
– Lokalne ljekarne i trgovine.

10.  IZVORI FINANCIRANJA

Mogući prijedlog realizacije financijskog plana:
 Grad Ivanić – Grad
 Ministarstvo poljoprivrede
 Zagrebačka županija