Zašto se daruje 450 mL krvi? Krv je lijek. Da bi liječenje bolesnika bilo uspješno, mora se primijeniti u točno određenoj količini kao i svaki drugi lijek. Organizam odrasle osobe, tjelesne težine iznad 55kg ima više od 4,5 L krvi. Prosječno, krv čini 12% tjelesne težine čovjeka. Gubitak krvi do 15% organizam podnosi bez ikakvih popratnih pojava. Davanje 450mL krvi organizam gubi manje od 10% ukupne količine krvi. Uobičajeno doza uzete krvi je 450mL. To je standardna doza uzete krvi i prema tome se izračunava potreban broj doza krvnih pripravaka za liječenje bolesnika.

Gdje i kada se može davati krv? Krv možete davati svakodnevno na organiziranim akcijama davanja krvi ili u transfuzijskoj ustanovi. Redovite akcije davanja krvi provode se u svim većim radnim organizacijama i mjesnim zajednicama (mjesnim odborima). Vrijeme i mjesto održanja akcija najavljuju se putem javnih glasila (novine, radio, TV), a mjesto davanja obilježeno je plakatima. U svim transfuzijskim ustanovama krv možete davati saki radni dan.

Tko je dobrovoljni darivatelj krv? Definiciju dobrovoljnog darivatelja krvi odredila je Međunarodna udruga transfuziologa (ISBN), Međunarodni Crveni križ (IFCR), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Europsko vijeće (Council of Europe) i prihvaćena je u svim zemljama svijeta.

Tko organizira dobrovoljno davanje krvi? Organizaciju dobrovoljnog davanja krvi u većini zemalja svijeta provode humanitarne organizacije poput Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, razni klubovi dobrovoljnih darivatelja krvi i transfuzijska služba.

Zašo se organizira dobrovoljno davanje krvi? Krv nije moguće proizvesti na umjetan način. Jedini izvor toga lijeka je čovjek - darivatelj krvi. Svi mi, kada nam zatreba krv kao lijek, ovisni smo samo o dobrovoljnim darivateljima krvi.

Sportom volim svoj grad

 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA IVANIĆ – GRAD
KLUB MLADEŽI CRVENOG KRIŽA „DABAR“

PROJEKT SPORTSKOG SUSRETA PODMLATKA I MLADEŽI
„ SPORTOM VOLIM SVOJ GRAD“

Autorica projekta:  Ivana Bajt, dipl.uč.
1. UVOD

 Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić – Grad i Klub mladeži HCK „Dabar“ su 1999. godine započeli sa sportskim susretom podmlatka i mladeži HCK kojem je svrha bila druženje, te obilježavanje Dana grada Ivanić – Grada. Sportski susreti su organizirani svake godine osim u 2009. godini zbog nedostatka financijskih sredstava. Sportski susreti su već 10 godina organizirani u mjesecu lipnju, a okupljaju 500 – 600 mladih osoba. Pod različitim motom su se do sada odvijala natjecanja iz malog nogometa, odgojke, te igara bez granica.
 Sportske igre su osmišljene kao takmičarske gdje svi zainteresirani mladi mogu iskazati svoje sposobnosti. Predviđena su prednatjecanja u zadanim disciplinama koja će se odvijati 30 dana po osnovnim i srednjim školama, te finalno natjecanje U Ivanić – Gradu u trajanju od jednoga dana koji bi bio u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Ivanić – Grad.
 Sportski susreti su se do sada odvijali na nivou grada gdje su prisustvovali mladi iz Ivanić – Grada i osobe s invaliditetom. 
Moto susreta je „Spotom volim svoj grad“ te smatramo da je projekt od izuzetnog značenja, jer doprinosi radu na socijalnoj integraciji, te poboljšanju kvalitete življenja mladih u našem gradu.

2. OPIS PROJEKTA

2.1. Svrha

 Sportskim susretom želimo okupiti svu zainteresiranu mladež grada Ivanić – Grada, kako podmladak i mladež HCK i osobe s invaliditetom, tako i ostalu mladež koja nije u članstvu Crvenog križa. Time bismo postigli okupljanje mladeži našega grada na jednom mjestu kako bi kroz sport ne samo iskazali svoje sposobnosti, nego i međusobno družili.

2.2. Cilj

Cilj nam je ovim projektom:
• okupiti mladež i osobe s invaliditetom grada Ivanić – Grada (podmladak i mladež HCK i one koji nisu članovi Crvenog križa)
• omogućiti mladima natjecanja u različitim sportskim aktivnostima
• razvijati svijest kod mladih da mogu biti uspješni sportaši
• druženje i razmjena iskustava

2.3. Ciljana skupina

 Sportski susret je namijenjen za sve zainteresirane mlade ljude sa područja grada Ivanić – Grada i osobe s invaliditetom.

2.4. Način provedbe

 Sportski susret će se odvijati na otvorenim i zatvorenim prostorima,  ovisno o vrsti sporta. Prednatjecanje će se odvijati po matičnim školama, a samo finalno natjecanje na raspoloživim sportskim terenima u Ivanić – Gradu. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić – Grad i Klub mladeži HCK „Dabar“ raspolaže mogućnošću korištenja sportske dvorane, rukometnog te nogometnog igrališta.  Isto tako za pojedine sportske aktivnosti ima mogućnost korištenja  prostorija srednje škole i učeničkog doma.

2.4.1. Sportske igre

1. MALI NOGOMET

• namijenjen za skupine :            I. razred 5. i 6. osnovnih škola
                                                            II. razred 7. i 8. osnovnih škola
                                                          III. djevojčice osnovnih škola
            IV. srednja škola, studenti i Klub    Mladeži „Dabar“
                                                    
• prednatjecanja u matičnim školama
• finalno natjecanje odvijat će se na raspoloživim sportskim terenima u Ivanić – Gradu
• Predviđeno na otvorenom sportskom terenu,a u slučaju kiše u dvorani

2. ODBOJKA

• Namijenjena za skupinu : I. osnovna škola
                                                      II. srednja škola i studenti
• Prednatjecanje u matičnim školama
• Finalno natjecanje odvijat će se na rasploživim sportskim terenima u Ivanić – Gradu
• Predviđeno na otvorenom sportskom terenu

3. IGRE BEZ GRANICA

• Namijenjena za skupinu: I. razred 5. i 6. osnovnih škola
                                                             II. razred 7. i 8. osnovnih škola
                                                             III. osobe s invaliditetom
                                                             IV. učenici osnovnih škola
                                                                   i osobe s invaliditetom           

                                                                       
• Nema prednatjecanja
• Finalno natjecanje odvijat će se u raspoloživim sportskim terenima u Ivanić – Gradu
• Predviđeno na otvorenom sportskom terenu
• Igre:    „ MOKRE KRPE“
„ PROVLAČENJE KROZ NOGE“
„ HODANJE POVEZANIH NOGU“
„ MUMIJA“
„ IGRE S JAJETOM“
„ PROVLAČENJE VUNE“
„ POLJE PREPREKA“
„ VOŽNJA KOLICIMA“
2.5. Vremenski plan aktivnosti

Sportski susreti će se odvijati u lipnju 2010. godine i to u trajanju od jednog dana. Ovisno o broju prijavljenih ekipa i raspoloživim sredstvima osmislit će se naknadno program susreta.

2.6. Evaluacija

Evaluacija susreta će se provesti kroz diskusije i ankete.

2.7. Ljudski resursi

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić – Grad i Klub mladeži HCK
„Dabar“ broje 80 stalnih članova, kao i brojne vanjske suradnike i volontere.

2.8.  Popis suorganizatora:
• Gradska zajednica športskih udruga Grada Ivanić – Grada
• Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić – Grad
• Osnovne i srednje škole
• Klub mladeži „Dabar“
• Terenske jedinice
• Klub osoba s invaliditetom „Duga“
• Sportski susreti osoba s invaliditetom

2.9. Mogući izvori financiranja

• Grad Ivanić –Grad
• Turistička zajednica grada
• Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić – Grad
• Sponzori i donatori