Zašto se daruje 450 mL krvi? Krv je lijek. Da bi liječenje bolesnika bilo uspješno, mora se primijeniti u točno određenoj količini kao i svaki drugi lijek. Organizam odrasle osobe, tjelesne težine iznad 55kg ima više od 4,5 L krvi. Prosječno, krv čini 12% tjelesne težine čovjeka. Gubitak krvi do 15% organizam podnosi bez ikakvih popratnih pojava. Davanje 450mL krvi organizam gubi manje od 10% ukupne količine krvi. Uobičajeno doza uzete krvi je 450mL. To je standardna doza uzete krvi i prema tome se izračunava potreban broj doza krvnih pripravaka za liječenje bolesnika.

Gdje i kada se može davati krv? Krv možete davati svakodnevno na organiziranim akcijama davanja krvi ili u transfuzijskoj ustanovi. Redovite akcije davanja krvi provode se u svim većim radnim organizacijama i mjesnim zajednicama (mjesnim odborima). Vrijeme i mjesto održanja akcija najavljuju se putem javnih glasila (novine, radio, TV), a mjesto davanja obilježeno je plakatima. U svim transfuzijskim ustanovama krv možete davati saki radni dan.

Tko je dobrovoljni darivatelj krv? Definiciju dobrovoljnog darivatelja krvi odredila je Međunarodna udruga transfuziologa (ISBN), Međunarodni Crveni križ (IFCR), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Europsko vijeće (Council of Europe) i prihvaćena je u svim zemljama svijeta.

Tko organizira dobrovoljno davanje krvi? Organizaciju dobrovoljnog davanja krvi u većini zemalja svijeta provode humanitarne organizacije poput Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, razni klubovi dobrovoljnih darivatelja krvi i transfuzijska služba.

Zašo se organizira dobrovoljno davanje krvi? Krv nije moguće proizvesti na umjetan način. Jedini izvor toga lijeka je čovjek - darivatelj krvi. Svi mi, kada nam zatreba krv kao lijek, ovisni smo samo o dobrovoljnim darivateljima krvi.

Radionica za informatičko osposobljavanje

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA IVANIĆ GRAD

Klub mladeži HCK „Dabar“

 

Autor projekta: Petar Pisnjak

 

 

PROJEKT

RADIONICE ZA INFORMATIČKO OSPOSOBLJAVANJE 

 

SVRHA PROJEKTA

 

U programu socijalne integracije i poboljšanja životnih uvjeta za osobe s posebnim potrebama, hrvatskih branitelja Domovinskog rata, nezaposlenih osoba i romske djece podržana je i edukacija odnosno informatičko obrazovanje istih. Informatička pismenost nudi veće mogućnosti pri zapošljavanju te veću socijalnu angažiranost i informiranost. Formiranje grupa polaznika ovisi o predznanju i mogućnostima pojedinaca  i na osnovi procjene za svaku grupu je potrebno prilagoditi plan i program te način edukacije koji može biti preko radionica, predavanja, praktičnog rada. Krajnji cilj je osposobiti polaznike za snalaženje na računalu u domeni njihove struke ili trenutnog zaposlenja te izdavanje valjanog certifikata kao pomoć u njihovom radnom iskustvu. Predviđeni edukatori su mlade informatički pismene osobe sa iskustvom u radu sa djecom, mladima, osobama s posebnim potrebama. Za polaznike osnovnog tečaja bi se osigurala mogučnost korištenja prostorija i opreme u periodu od tri mjeseca nakon završetka osnovnog tečaja. Za to vrijeme sudionici mogu samostalno koristiti računala da bi utvrdili naučeno gradivo, u potpunosti se oslobodili od straha samostalnog rada na računalu, koristili računalo za svoje potrebe. Tokom samostalnog rada osiguran im je stručni savjetnik koji će im olakšati rješavanje dodatnih problema na koje bi mogli naići.

 

 

 1. NOSIOCI PROJEKTA

 

Klub mladeži Gradskog društva Crvenog križa Ivanić Grad „Dabar“ – multimedijalna grupa; voditelj Petar Pisnjak, Vlatko Sabljak, Vedran Berlan, Ljerka Šegota, u suradnji s gradom Ivanić Gradom, općinom Križ, općinom Kloštar Ivanić, klub osoba s invaliditetom „Duga“, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Zagrebačkom županijom.

 

 

 1. CILJ PROJEKTA

 

–         osposobiti polaznike za snalaženje na računalu u domeni njihove struke ili trenutnog zaposlenja

–         izdavanje valjanog certifikata kao pomoć u njihovom radnom iskustvu

–         pomoć nezaposlenima pri pronalaženju posla putem Interneta

–         socijalna integracija i poboljšanje životnih uvjeta polaznika

 

 1. ZADAĆE PROJEKTA

 

–         organizacija predavanja za informatičko osposobljavanje korisnika

–         pružiti osnovno znanje o informatičkoj pismenosti korisnicima projekta

–         korisnicima bez računala omogućiti pristup računalu za samostalan rad u svrhu stjecanja dodatnih znanja, zapošljavanja, općeg informiranja

 

 1. KORISNICI PROJEKTA

 

–         osobe s invaliditetom

–         umirovljenici

–         poljoprivrednici

–         hrvatski branitelji Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji (posebno s PTSP-om)

–         nezaposlene osobe

–         romska djeca i djeca ostalih marginalnih skupina

 

 

 1. PROVEDBA PROJEKTA

 

5.1.   Osnovni tečaj

 

            Grupa se sastoji od 10 polaznika iz iste skupine. Provedba osnovnog programa se prilagođava strukturi polaznika preko konkretnih primjera i interesa grupe. Po završetku osnovnog programa sudionicima se omogućava samostalni rad na računalima u roku od 3 mjeseca u intenzitetu od dva puta tjedno po dva sata uz prisutnost stručnog savjetnika. Termini se dogovaraju s kandidatima (večernji sati ili vikend). Grupu od 10 polaznika vodi 2 predavača naizmjenično, a samostalni rad nadgleda 1 predavač.

 

5.2.   Program osnovnog tečaja

 

Osnove PC računala i Windows XP:

 1. Računalo – 1 sat
 • Što je računalo?
 • Dijelovi računala
 • Operacijski sustav
 • Pokretanje i gašenje računala
 1. Windows XP – 1 sat
 • Radna površina
 • Programska traka i Start
 • Rad s ikonama
 • Pokretanje programa
 • Rad s prozorima
 • Windows Explorer
 1. Rad s mapama i datotekama – 3 sata
 • My Computer
 • Windows Explorer
 • Označavanje datoteka i mapa
 • Kreiranje mapa
 • Premještanje i kopiranje datoteka i mapa
 • Promjena imena datotekama i mapama
 • Brisanje datoteka i mapa
 • Pretraživanje mapa i datoteka
 • Komprimiranje i dekomprimiranje datoteka i mapa
 • Recycle Bin
 1. Korištenje programa – 1 sat
 • Notepad
 • Paint
 • Kalkulator
 • Windows Media Player
 1. Podešavanje operativnog sustava i osnovne informacije – 2 sata
 • Control Panel
 • Promjena parametara – radna površina, datum i vrijeme, jezik na tipkovnici
 • Instalacija i deinstalacija programa
 • Print i PrintScreeen
 • Help
 1. Ponavljanje – 2 sata

 

 

MS Word – pisanje i obrada teksta

 1. Korištenje aplikacije – 1 sat
 • Pokretanje Worda XP
 • Izgled prozora Worda
 • Otvaranje dokumenata
 • Unos teksta u dokument
 • Kretanje po dokumentu
 • Spremanje dokumenata
 • Zatvaranje dokumenata
 • Izlaz iz Worda
 1. Osnovne operacije – 2 sata
 • Umetanje teksta
 • Označavanje teksta (retka, rečenice, odlomka)
 • Uređivanje teksta
 • Umnožavanje, premještanje i brisanje teksta
 • Upotreba funkcije Pronađi i zamijeni
 1. Oblikovanje teksta – 2 sata
 • Promjena slova, veličine i vrste fonta
 • Podebljanje, zakošenje i podvlačenje teksta
 • Promjena malih slova u velika i obrnuto
 • Bojanje teksta
 • Animacija teksta
 • Primjena postojećeg stila na riječ, redak i odlomak
 1. Oblikovanje odlomka – 2 sata
 • Poravnavanje lijevo, desno, po sredini i obostrano
 • Uvlačenje odlomka
 • Odabir jednostrukog i dvostrukog proreda
 • Odabir razmaka ispred i iza odlomka
 • Obrubljivanje i sjenčanje odlomaka
 1. Oblikovanje dokumenta – 3 sata
 • Rad sa tabulatorima
 • Označavanje i numeriranje listi
 • Promjena stila oznaka i brojeva
 • Promjena margina
 • Umetanje prijeloma stranice
 • Rad sa zaglavljem i podnožjem
 1. Objekti – 3 sata
 • Stvaranje tablice
 • Označavanje redaka, stupaca, ćelija i cijele tablice
 • Mijenjanje širine stupca i visine retka
 • Mijenjanje stila, boje i širine okvira ćelije
 • Sjenčanje ćelije
 • Umetanje slike, crteža ili grafikona u dokument
 • Umnožavanje slike, crteža i grafikona između otvorenih dokumenata
 • Pomicanje slike, crteža, grafikona iz jednog u drugi dokument
 • Promjena veličine slike, crteža i grafikona
 1. Ispis dokumenta – 0,5 sat
 2. Ponavljanje – 1,5 sat

 

 

MS Excell – tablične kalkulacije

 1. Korištenje aplikacije – 1 sat
 • Pokretanje Excel-a
 • Upoznavanje dijelova radne površine
 • Otvaranje jedne ili više radnih knjiga
 • Spremanje radne knjige na određenu lokaciju na disku
 • Prijelaz između radnih listova, ili otvorenih radnih knjiga
 • Prikazivanje i sakrivanje alatnih traka
 • Zatvaranje dokumenta
 1. Osnovne operacije – 3 sata
 • Unos brojke, teksta i datuma u ćeliju
 • Označavanje susjednih i nesusjednih ćelija, redaka i stupaca
 • Umetanje i brisanje redaka i stupaca
 • Promjena širine stupca i visine retka
 • Umnožavanje sadržaja ćelije i niza ćelija unutar radnog lista, između radnih listova i otvorenih radnih knjiga.
 • Korištenje samoispune
 • Upotreba funkcije Pronađi i zamijeni
 • Sortiranje podataka (uzlazno i silazno)
 1. Rad s radnim listom – 1 sat
 • Umetanje, preimenovanje, brisanje, umnožavanje i premještanje radnog lista
 1. Formule i funkcije – 3 sata
 • Izvođenje formula korištenjem relativnih adresa ćelija i aritmetičkih operatora (zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje)
 • Izvođenje formula korištenjem apsolutnih adresa ćelija
 • Korištenje funkcija sume, prosjeka, minimuma, maksimuma, brojanja i logičke funkcije IF
 1. Oblikovanje ćelije – 2 sata
 • Oblikovanje ćelije za prikaz oblika datuma, valutnih simbola, postotka
 • Oblikovanje sadržaja (podebljano, nakošeno, poravnavanje) i pozadine ćelije
 • Dodavanje rubova
 1. Dijagrami i grafikoni – 2 sata
 • Izrada i ažuriranje, različitih vrsta dijagrama i grafikona
 • Promjena vrste, promjena veličine, brisanje i umnožavanje dijagrama i grafikona
 1. Priprema i ispis – 1 sat
 2. Ponavljanje – 2 sata

 

 

Internet i mrežne komunikacije

 1. Uvod – 2 sata
 • Osnovni podaci o Internetu
 • Načini priključenja na Internet
 • Način rada Interneta
 • Kako se priključiti na Internet?
 • Davaoci Internet usluga u Hrvatskoj
 • Zaštita računala od crva i virusa
 1. Internet Explorer – 3 sata
 • Opis programa Internet Explorer
 • Početak rada s Internet Explorerom
 • URL adresa
 • Traka s adresama
 • Statusna traka
 • Traka s alatima
 • Traka s linkovima i gumbi Home i Search
 • Brzi izbornici (desna tipka miša)
 • Prilagodba Internet Explorera – Favorites
 • History
 • Pretraživanje
 1. Elektronička pošta – 3 sata
 • Adresiranje
 • Korištenje Outlook Expressa
 • Unos osobnih podataka i podešavanje korisničkog računa
 • Rad s mail klijentom
 • Traka s alatima programa Outlook Express
 • Slanje poruke
 • Odgovaranje na poruku
 • Slanje jedne poruke više korisnika
 • Umetanje privitka u poruku
 1. Ponavljanje – 2 sata

 

5.3.   Program samostalnog rada na računalu

 

Sudionici tokom samostalnog rada u pravilu ne prate neki određeni program već je cilj da prema vlastitim željama koriste računalo za svoje interese. Kako većina pripadnika ciljanih skupina ne posjeduje vlastito računalo ovo im je prilika da imaju pristup računalu i sadržajima na njemu. Također sudionici mogu koristiti ovo vrijeme da ponove naučeno gradivo u većem obujmu od osnovnog tečaja koji predviđa sate za ponavljanje naučenog gradiva. Sudionicima je osiguran stručan savjetnik ili predavač koji će im pomoći da brže i bezbolnije pređu preko početničkih problema ili da ih savjetuju kako proširiti osnovno znanje koje su stekli na osnovnom tečaju.

 

5.4.   Plan realizacije za 2010. godinu

 

SIJEČANJ – VELJAČA – OŽUJAK

–         priprema učionice za rad grupa, osposobljavanje računala, opremanje prostora

–         osnovni program za 4 grupe (hrvatski branitelji s PTSP-om, osobe s invaliditetom, umirovljenici i poljoprivrednici)

 

TRAVANJ – SVIBANJ – LIPANJ

–         samostalne radionice za 4 grupe (hrvatski branitelji s PTSP-om, osobe s invaliditetom, umirovljenici i poljoprivrednici)

–         osnovni program za 2 grupe (nezaposlene osobe, romska djeca)

 

SRPANJ – KOLOVOZ

–         pauza

 

RUJAN – LISTOPAD – STUDENI

–         samostalne radionice za 2 grupe (nezaposlene osobe, romska djeca)