Zašto se daruje 450 mL krvi? Krv je lijek. Da bi liječenje bolesnika bilo uspješno, mora se primijeniti u točno određenoj količini kao i svaki drugi lijek. Organizam odrasle osobe, tjelesne težine iznad 55kg ima više od 4,5 L krvi. Prosječno, krv čini 12% tjelesne težine čovjeka. Gubitak krvi do 15% organizam podnosi bez ikakvih popratnih pojava. Davanje 450mL krvi organizam gubi manje od 10% ukupne količine krvi. Uobičajeno doza uzete krvi je 450mL. To je standardna doza uzete krvi i prema tome se izračunava potreban broj doza krvnih pripravaka za liječenje bolesnika.

Gdje i kada se može davati krv? Krv možete davati svakodnevno na organiziranim akcijama davanja krvi ili u transfuzijskoj ustanovi. Redovite akcije davanja krvi provode se u svim većim radnim organizacijama i mjesnim zajednicama (mjesnim odborima). Vrijeme i mjesto održanja akcija najavljuju se putem javnih glasila (novine, radio, TV), a mjesto davanja obilježeno je plakatima. U svim transfuzijskim ustanovama krv možete davati saki radni dan.

Tko je dobrovoljni darivatelj krv? Definiciju dobrovoljnog darivatelja krvi odredila je Međunarodna udruga transfuziologa (ISBN), Međunarodni Crveni križ (IFCR), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Europsko vijeće (Council of Europe) i prihvaćena je u svim zemljama svijeta.

Tko organizira dobrovoljno davanje krvi? Organizaciju dobrovoljnog davanja krvi u većini zemalja svijeta provode humanitarne organizacije poput Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, razni klubovi dobrovoljnih darivatelja krvi i transfuzijska služba.

Zašo se organizira dobrovoljno davanje krvi? Krv nije moguće proizvesti na umjetan način. Jedini izvor toga lijeka je čovjek - darivatelj krvi. Svi mi, kada nam zatreba krv kao lijek, ovisni smo samo o dobrovoljnim darivateljima krvi.

“Mladi za mlade” trgovanje s ljudima

       
PROJEKT IZRADILA:

Ivana Bajt, dipl. uč.

 
Predlagač programa:
HCK

Odgovorni za provođenje programa:
GDCK-a Ivanić- Grad

Sudionici u projektu:
Osnovna  i srednja škola na području  Grada Ivanić-Grada, članovi Kluba mladeži HCK „Dabar“ i kamp u Selcu.

 Prema podacima dobivenim na seminaru HCK i IOM-a (međunarodna organizacija za migracije) za predavače u Orahovici na temu „Trgovanje ljudima“ vidljivo je da je trgovanje ljudima jedan od najbolje organiziranih oblika međunarodnog kriminala. Po procjenama trgovci godišnje zarade oko sedam milijardi dolara tj. približno toliko koliko se zaradi ukupno od prodaje oružja i droge. Ako se uzme u obzir da je prodaja droge i oružja posao visokog rizika, da su za to predviđene velike kazne, vidi se da je trgovanje ljudima manje riskantno jer ljude možeš prebacivati s mjesta na mjesto i uvijek dalje iskorištavati. To je ono što ovaj „prljavi“ posao čini iznimno profitabilnim i sigurnim. To su podaci koji su nama poznati, dok su stvarne brojke sigurno još i veće. Ovaj program provodilo bi se s ciljem da se djeca upoznaju s pojmom trgovanje ljudima, kako prepoznati trgovinu ljudima i nikad ne upasti u taj „začarani krug“, kako se zaštititi te prepoznati i pomoći žrtvama tog lanca.
Način provedbe i ciljevi:

 Program će se provoditi na području djelovanja GDCK Ivanić-Grad. Planom bi se trebao provesti ovaj program u OŠ po jedan sat u razrednoj nastavi (1 – 4 razreda osnovne škole) i jedan sat u predmetnoj nastavi (5 – 8 razreda osnovne škole),te u srednjoj školi.Program za učenike ne bi se provodio po razredima već samo za zainteresirane učenike u grupama od 20 učenika.
Nakon provedbe programa očekujemo jednu novu kvalitetnu spoznaju, stjecanje novih znanja i mobilizaciju šire zajednice u rješavanju ovog velikog problema današnjice te prije svega prevenciju trgovanja ljudima u našoj sredini, kao i upoznavanje s tom temom svih učenika osnovne i srednje škole i članova kluba.

Ciljevi programa i način provedbe:

 Cilj programa je uputiti mlade i objasniti što je to trgovanje ljudima, zbog čega do toga dolazi, tko su trgovci ljudima i njihove žrtve te kako se zaštititi.
 
PLAN RADA

 Planirano je održati 60 radionica s tim da svaka grupa ima 20 polaznika. Radionice za osnovnu školu traju po jedan školski sat, a srednju i  klub mladeži, po dva školska sata.

– Siječanj: Prvi razredi OŠ
Drugi razredi OŠ

– Veljača: Treći razredi OŠ
Četvrti razredi OŠ

– Ožujak: Peti razredi OŠ

– Travanj:      Šesti razredi OŠ

– Svibanj:      Sedmi razredi OŠ 

– Listopad:     Osmi razredi OŠ

– Studeni:      Učenici SŠ Ivana Šveara

– Prosinac:     Učenici SŠ Ivana Šveara

 

Očekivani rezultati

 Očekujemo novu kvalitetnu spoznaju o trgovanju ljudima. Stjecanje novih znanja i mobilizaciju šire zajednice u rješavanju ovog velikog problema današnjice, te prije svega prevenciju trgovanja ljudima u našoj sredini.
Ocjenjivanje rezultata projekta

 Vršilo bi se preko anonimnih anketa za čije bi provođenje bila zadužena radna grupa od 3 člana.
Namjena donacija

Donacija bi se koristila za provođenje projekta „Mladi za mlade“ prevencija Trgovanje ljudima na području djelovanja GDCK-a Ivanić – Grada, Općinskih društava Križ i Kloštar Ivanić,kamp u Selcu, te na području Zagrebačke županije i to kroz dvije razine, radionice u :
 U kampu u Selcu
 Osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije, te Klub mladeži HCK „Dabar“ 
Projekt se provodi u suradnji sa HCK-a i IOM-a (Međunarodna organizacija za migracije) u više gradova i općina na području Hrvatske.

 

Financiranje

o Grad Ivanić – Grad
o Općina Kloštar Ivanić
o Općina Križ
o Zagrebačka županija
o Društvo CK Zagrebačke županije
o Hrvatski Crveni križ