Zašto se daruje 450 mL krvi? Krv je lijek. Da bi liječenje bolesnika bilo uspješno, mora se primijeniti u točno određenoj količini kao i svaki drugi lijek. Organizam odrasle osobe, tjelesne težine iznad 55kg ima više od 4,5 L krvi. Prosječno, krv čini 12% tjelesne težine čovjeka. Gubitak krvi do 15% organizam podnosi bez ikakvih popratnih pojava. Davanje 450mL krvi organizam gubi manje od 10% ukupne količine krvi. Uobičajeno doza uzete krvi je 450mL. To je standardna doza uzete krvi i prema tome se izračunava potreban broj doza krvnih pripravaka za liječenje bolesnika.

Gdje i kada se može davati krv? Krv možete davati svakodnevno na organiziranim akcijama davanja krvi ili u transfuzijskoj ustanovi. Redovite akcije davanja krvi provode se u svim većim radnim organizacijama i mjesnim zajednicama (mjesnim odborima). Vrijeme i mjesto održanja akcija najavljuju se putem javnih glasila (novine, radio, TV), a mjesto davanja obilježeno je plakatima. U svim transfuzijskim ustanovama krv možete davati saki radni dan.

Tko je dobrovoljni darivatelj krv? Definiciju dobrovoljnog darivatelja krvi odredila je Međunarodna udruga transfuziologa (ISBN), Međunarodni Crveni križ (IFCR), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Europsko vijeće (Council of Europe) i prihvaćena je u svim zemljama svijeta.

Tko organizira dobrovoljno davanje krvi? Organizaciju dobrovoljnog davanja krvi u većini zemalja svijeta provode humanitarne organizacije poput Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, razni klubovi dobrovoljnih darivatelja krvi i transfuzijska služba.

Zašo se organizira dobrovoljno davanje krvi? Krv nije moguće proizvesti na umjetan način. Jedini izvor toga lijeka je čovjek - darivatelj krvi. Svi mi, kada nam zatreba krv kao lijek, ovisni smo samo o dobrovoljnim darivateljima krvi.

Program rada terenske jedinice

 

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA
IVANIĆ-GRAD

PROGRAM  RADA TERENSKE
JEDINICE    ZA  2010.  GODINU

Voditelj:Marko Penezić

 

Opći dio:

Članstvo:

Prema Pravilima mladeži Hrvatskog Crvenog križa član Terenske jedinice može biti svaki član mladeži u dobi od 16 do 26 godina, pod uvijetom da je prošao potrebnu edukaciju i osposobljavanje.Članovi mladeži od 16 do 18 godina imaju status pristupnog člana i ne mogu samostalno djelovati bez prisustva punoljetnih članova.

Cilj Terenske jedinice:

Svrha Terenske jedinice je postojanje grupe starijih članova mladeži Crvenog križa koja bi se sastojala od osposobljenih ekipa za obavljanje najodgovornijih zadataka, a koji bi se mogli pojaviti u obliku djelovanja u elementarnim nepogodama i različitim vrstama katastrofa.

Terenske jedinice trebaju se sastojati od :

1. ekipe prve pomoći
2. ekipe za psihološku pomoć i podršku
3. ekipe za procjenu situacije i koordinaciju aktivnosti
4. ekipe za pripremu izmještajnih centara
5. ekipe za logistiku
6. ekipe za službu traženja
7. ekipe za spašavanje na vodi
8. ekipe za osiguravanje pitke vode
9. ekipe za komunikaciju

Edukacija:

I.stupanj: učenje prve pomoći
II.stupanj: izvođenje radilišta
III. stupanj: edukacija za instruktora

 

Program rada Terenske jedinice je okviran.
PLAN:

Tijekom cijele godine :

– organizacija, koordinacija i provođenje plana i programa Kluba mladeži

– promidžba znanja  o Crvenom križu

– promidžba znanja pružanja prve pomoći

– tjedan HCK, prezentacije o HCK i Terenskim jedinicam po školama

– obilježavanje svjetskog dana prve pomoći

– akcija Solidarnost na djelu

– obilježavanje međunarodnog dana volontera

– dežurstva ekipa za prvu pomoć pri različitim manifestacijama

– održavanje raznih seminara i radionica vezano uz same Terenske jedinice

– suradnja sa:    biciklističkim klubom
                        klubom mladih
                        SŠ Ivan Švear
                        Osnovni školama na području Ivanić-Grada 

Financijski plan:

 djelom se sufinanciraju aktivnosti iz sredstava Kluba mladeži CK i financijskim sredstvima za zaštitu i spašavanje
 za direktno financiranje aktivnosti Terenskih jednica potrebno je osigurati 5.000,00 kuna.